Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Du lịch

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 250268
Thông tin Du lịch
Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Thứ 2, Ngày 05/08/2013, 09:28

 Qua quá trình phát triển du lịch theo định hướng đã được xác định trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Long An giai đoạn 1998 - 2010. Đến nay, có một số vấn đề đặt ra cũng như cùng với những yếu tố mới nẩy sinh theo yêu cầu của chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam  và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An. Từ đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện lập quy hoạch  phát triển du lịch giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, công tác lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Long An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 23/4/2013.

 Quang cảnh hội nghị

Được sự cho phép của UBND tỉnh, vào ngày 03/8/2013 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tại Điểm du lịch văn hóa, thể thao Phước Lộc Thọ, với thành phần đại biểu mời tham dự hội nghị gồm:

- Ông Lê Bá Phước, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Ông Trần Hữu Phước, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch.

- Ông Phạm Văn Trấn, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó ban Chỉ đạo phát triển du lịch và các ông/bà lãnh đạo các Sở là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và đại diện lãnh các đơn vị thuộc Sở.

-  Đại biểu các doanh nghiệp du lịch trong, ngoài tỉnh và các cơ quan truyền thông Trung ương, địa phương./.

Ảnh: Hữu Lý
Tin: Lê Phú Dũng
Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch

Lượt người xem:   163
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​