Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Gia đình

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 537345
Thông tin Gia đình
Thứ 2, Ngày 09/01/2012, 07:41
Cần Đước nổ lực thực hiện các tiêu chí Đề án xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh Long An
09/01/2012

            Từ khi tổ chức lễ phát động (Tháng 4/2010) “ Xây dựng huyện Cần Đước là huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh” (Gọi tắt là huyện văn hóa), theo quyết định số 13/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An, Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Đước xác định đây là một vinh dự lớn, nhưng cũng là một thử thách không nhỏ, cần nỗ lực cao để thực hiện.Với nhận định, để thực hiện đạt các tiêu chí đúng lộ trình đề ra, là một chặng đường đầy gian lao, thử thách, nhưng với niềm tin vào nhân dân, phát huy truyền thống của tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường trong kháng chiến chống ngoại xâm và vượt qua gian khó của những năm trước đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Đước quyết tâm bắt tay vào cuộc, công tác triển khai được đẩy mạnh: Huyện ủy đưa các chỉ tiêu xây dựng huyện văn hóa vào nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ Cần Đước lần thứ X và đề ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện văn hóa; UBND huyện xây dựng kế hoạch giai đoạn và từng năm để thực hiện; ban ngành, đoàn thể huyện, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện lộ trình của Đề án huyện văn hóa theo chức năng và lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, các tiêu chí xây dựng huyện văn hóa bằng mọi hình thức.

         Tuy thời điểm thực hiện các tiêu chí huyện văn hóa, kinh tế của huyện vẫn đang ảnh hưởng chung của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng nhìn chung sau gần 2 năm thực hiện, kinh tế - xã hội vẫn được giữ vững và ổn định, có một số mặt vượt trội; sau đây là một số kết quả khả quan ban đầu so với lộ trình đề ra: về phát triển kinh tế, vẫn nông nghiệp là chủ đạo, huyện còn đẩy mạnh các chương trình chuyển dịch kinh tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, nuôi trồng…;ứng dụng công nghệ mới, các loại giống có chất lượng cao, ứng dụng cơ giới hoá, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư thuỷ lợi phục vụ sản xuất; nhiều mô hình mới trong sản xuất lúa, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… có hiệu quả được triển khai thực hiện góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập, nâng cao mức sống của người dân nông thôn; tỷ trọng nông nghiệp chiếm 24,68% (chỉ tiêu Đề án đến năm 2012 là 25%. Năm 2015 là 18%). Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng 48,48% (chỉ tiêu đến năm 2012 là 50%); đến nay toàn huyện đã tiếp nhận 29 dự án đầu tư, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư, có 40 nhà máy hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Thương mại - dịch vụ phát triển chiếm tỷ trọng 26,84%. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người/năm so với tỉnh là 20/23,2 triệu đồng, năm 2011 là 25 triệu đồng/1 năm (chỉ tiêu Đề án năm 2012 là bằng với mức của tỉnh; đến 2015 là bằng 1,2 lần thu nhập bình quân đầu người/năm của tỉnh).Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện nay là 5,25% (chỉ tiêu Đề án giai đoạn 2010-2012 là 6%, đến 2015 là < 4%). Hiện tại, tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố là 90%, (chỉ tiêu Đề án 2012 là 90%, đến 2015 là 98%). Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh  trên 96%; môi trường từng bước được cải thiện; nghĩa trang nhân dân ở các xã, thị trấn được huyện quy hoạch xây dựng. Hiện toàn huyện có 70,59% đường giao thông đến trung tâm xã được nhựa hóa (chỉ tiêu đến 2012 là 90%, 2015 là 100%), đã tráng nhựa các đường: Thị trấn- Phước Tuy, Tân Ân-Tân Chánh, Long Hòa - Tân Trạch, đường 17( Long Sơn). Hiện toàn huyện có trên 70% đường giao thông nông thôn được cứng hóa (chỉ tiêu đến 2012 là 60%, đến 2015 là 80%). Có trên 98% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn ( Đã đạt đến 2015 là 98%).

            Xác định văn hóa vừa là mục tiêu và động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, và phát triển kinh tế song song vối bình ổn xã hội, bên cạnh các tiêu chí phát triển kinh tế, xây dựng thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng hạ tầng cơ sở…huyện chú trọng đến nâng cao dân trí,chăm sóc sức khỏe; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh; giáo dục truyền thống  (Tổ chức tốt công tác về nguồn, xây dựng nhà tình nghĩa, thực hiện chế độ và chăm lo gia đình chính sách…); đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo (công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, tặng quà…). Công tác xây dựng huyện văn hóa được thực hiện thông qua các phong trào lớn như: phong trào “ Thi đua yêu nước”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào“ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “ Xây dựng nông nông thôn mới” và nhiều phong trào khác của các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở được duy trì…, riêng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện hơn 10 năm qua mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, cùng với các phong trào khác sẽ là tiền đề trong việc thực hiện các tiêu chí huyện văn hóa; các mô hình của phong trào ngày càng được đi vào thực chất; hằng năm có trên 1500 gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực được các cấp khen thưởng; năm  2011 huyện có trên 98,20% hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa; trong 2 năm có thêm 29 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, nâng tổng số toàn huyện có 104/118 ấp, khu phố văn hóa, đạt 88,13% ( chỉ tiêu năm 2012 là 75%), hướng tới huyện sẽ có kế hoạch chuyên đề giữ vững và nâng chất lượng ấp, khu phố văn hóa; năm 2010, xã Tân Chánh và Mỹ Lệ đạt chuẩn xã văn hóa, tháng 11 năm 2011, xã Tân Lân được tỉnh phúc tra, đang đề nghị UBND tỉnh công nhận ( Nâng toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn xã văn hóa đạt17,6%; lộ trình năm 2011 là 20%). Trung tâm VH-TT Tân Chánh và Mỹ Lệ được xây mới đúng chuẩn, đạt tỷ lệ 12% (chỉ tiêu Đề án đến 2012 là 40%, đến 2015 là 70%), ngoài ra còn 9 Trung tâm VH-TT xã được thành lập, sử dụng hội trường UBND xã để hoạt động.

            Công tác phổ cập giáo dục được huyện tập trung triển khai thực hiện tốt, huyện giữ vững chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, huyện có 05 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THPT là: Long Hòa, Tân Lân, Long Khê, Long Trạch, Thị trấn Cần Đước, đạt 29,4% (chỉ tiêu Đề án năm 2012 là 40%, đến 2015 là 70%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo và phổ cập nghề của huyện là 40%, dự kiến sẽ đạt 60% vào năm 2012 và 2015 là 70% theo lộ trình đề án); đến cuối năm 2011 huyện có 12 trường đạt chuẩn quốc gia và phân bố ở tất các các cấp học từ mầm non đến THPT, đạt 21,1% (chỉ tiêu Đề án đến 2012 là 30%, đến 2015 là 50%). Hiện nay, 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đạt 100%, huyện tập trung nâng cao chất lượng các chuẩn đã đạt trong những năm tiếp theo. Năm 2011 tỷ lệ giảm sinh của huyện là 0,74 %0/năm, tỷ lệ tăng dân số dưới 1,1%/năm, tỷ lệ giảm sinh con thứ 3 là 0,69%, có 2 xã và 60 ấp, khu khố không có người sinh con thứ 3. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 10,50% (chỉ tiêu Đề án 2012 là 10%, đến 2015 là < 10%).Tỷ lệ hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh hiện nay là 85%, (chỉ tiêu Đề án 2012 là 90%, dến 2015 là 98%). Công tác Quốc phòng được đảm bảo, An ninh chính trị ổn định; năm 2011 14/17 xã, thị trấn lành mạnh, không có ma túy, mại dâm, đạt 82,3% (chỉ tiêu 2012 là 85%, đến 2015 là trên 90%). Trong năm 2010, HĐND- UBND huyện nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, chính quyền các xã, thị trấn có sự đoàn kết thống nhất cao, hoạt động có hiệu quả; trong 2 năm 2010-2011, MTTQ và các Đoàn thể huyện, xã, thị trấn đạt vững mạnh trên 80%, không có yếu kém.

        Sau gần 2 năm thực hiện các tiêu chí Đề án huyện văn hóa kết quả trên cho thấy việc thực hiện các tiêu chí huyện văn hóa và tiêu chí xã, thị trấn văn hóa có sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo; có sự gắn kết chặt chẽ thực hiện từ huyện đến cơ sở; đến nay huyện cơ bản thực hiện đạt 12/31 tiêu chí; các tiêu chí sẽ tiếp tục củng cố vững chắc hơn gồm các chỉ tiêu: 5, 6, 12, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 và 31; các tiêu chí còn lại đều đạt tiến độ theo lộ trình Đề án; riêng tỷ lệ đường giao thông đến trung tâm xã được nhựa hóa còn thấp đối với các tuyến đường do tỉnh quản lý (đường 16), đòi hỏi phải có sự tập trung đầu tư kinh phí của tỉnh; các chỉ tiêu mang tính cộng đồng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, MTTQ, các Đoàn thể, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi tổ chức và người dân thông suốt, tự giác thực hiện.

        Huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí, trong đó các ngành các cấp tiếp tục đề ra kế hoạch từng giai đoạn, từng năm, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; phân công trách nhiệm cụ thể; làm tốt công tác tham mưu đề xuất với tỉnh ở những tiêu chí khó khăn; kiểm tra, sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng nâng cao chất lượng các mô hình, nhất là chú trọng xây dựng đạt chuẩn xã, thị trấn văn hóa; làm tốt công tác khen thưởng; đẩy mạnh xã hội hóa,  huy động mọi nguồn lực tham gia, đồng thời mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu, làm nòng cốt trong các phong trào; phấn đấu đạt các tiêu chí đúng lộ trình đề ra./.                                                                                                                                                                      

                                                                                        Trương Thành Phương

                                                                (nguồn tư liệu từ BCĐ XDĐSVH huyện)

 

Lượt người xem:   242
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang