Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Gia đình

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 537367
Thông tin Gia đình
Thứ 3, Ngày 22/06/2021, 17:00
KIẾN TƯỜNG – HIỆU QUẢ TỪ CÁC MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
22/06/2021

Với phương châm phòng hơn chống, những năm qua, việc xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã được triển khai, nhân rộng mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình. Đến nay, các xã, phường đã thành lập được 39 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình với 190 thành viên; 39 Câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững có 118 thành viên; 37 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các ấp, khu phố; 17 đường dây nóng; 46 Ban Quản lý đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam"; 46 Ban Quản lý mô hình "Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; số lượng cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thị xã có 110 thành viên. Các mô hình, câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân về bình đẳng giới, bạo lực gia đình. Thông qua các buổi sinh hoạt, các thành viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới…. Từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong quan hệ gia đình cho hội viên và người dân; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển.

Thời gian tới, thị xã Kiến Tường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi thành viên trong gia đình nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng của gia đình trong phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội; triển khai nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các xã, phường, các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững,... góp phần giảm tỷ lệ bạo lực gia đình ở mức thấp nhất; đồng thời xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình./.

Hồng Liên


Lượt người xem:   53
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang