Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Gia đình

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572448
Thông tin Gia đình
Thứ 2, Ngày 28/06/2021, 11:00
KIẾN TƯỜNG: XÂY DỰNG GIA ĐÌNH ẤM NO, BÌNH ĐẲNG, TIẾN BỘ VÀ HẠNH PHÚC
28/06/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: "Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình". Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, công tác gia đình luôn được cá cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội thị xã Kiến Tường quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Trong nhiều năm qua, từ thị xã đến các xã, phường trên địa bàn đã bám sát tiêu chuẩn gia đình văn hóa để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tạo nên sự chuyển biến về nhận thức sâu sắc trong cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Các đoàn thể thường xuyên lồng ghép phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các nội dung thi đua: sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; nuôi con khỏe, dạy con ngoan; gia đình, dòng họ hiếu học… Các gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận; đoàn kết tương trợ trong cộng đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Kiến Tường đã phối hợp tổ chức 55 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và thông tin Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và kiến thức liên quan đến gia đình… thu hút hơn 750 lượt người tham dự. Mặt khác, cùng với các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kiến Tường còn tập trung hỗ trợ phụ nữ, gia đình phụ nữ phát triển kinh tế, giúp đỡ chị em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, khoa học kỹ thuật, việc làm… để hội viên có thêm nguồn thu nhập ổn định. Đồng thời, Hội cũng tiếp tục duy trì các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ nuôi con khỏe, tạo điều kiện để các gia đình có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã Kiến Tường được triển khai, nhân rộng mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình. Đến nay, các xã, phường đã thành lập được 39 nhóm phòng chống bạo lực gia đình với 190 thành viên; 39 câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững với 118 thành viên; 37 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các ấp, khu phố; 17 đường dây nóng; 46 Ban Quản lý đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam"; 46 Ban Quản lý mô hình "Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; số lượng cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thị xã có 110 thành viên. Các mô hình, câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân về bình đẳng giới, bạo lực gia đình.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đã tác động mạnh đến các giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình. Nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một, có biểu hiện xuống cấp; tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Chính vì vậy, trong thời gian tới, thị xã Kiến Tường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác gia đình. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và quán triệt pháp luật về gia đình đến từng cán bộ, đảng viên và mọi người dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ví trí, tầm quan trọng của gia đình trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới gắn với phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức của mỗi người dân trong việc xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Hồng Liên


Lượt người xem:   118
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​