Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Gia đình

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 368281
Thông tin Gia đình
Thứ 3, Ngày 24/05/2022, 15:00
HUYỆN CHÂU THÀNH: TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
24/05/2022

Sáng ngày 20/5/2022, tại huyện Châu Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về gia đình cho cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo UBND và công chức văn hóa xã, thị trấn của huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và thành phố Tân An.

24-5-2022 Chau Thanh tap huan cong tac gia dinh.JPG 

 Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được tuyên truyền, nâng cao kiến thức về các nội dung: Bộ tiêu chí ứng xử chung trong gia đình; văn hóa ứng xử trong gia đình hiện nay; kế hoạch số 1144 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;  kỹ năng triển khai thực hiện nội dung tại Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; kỹ năng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; kỹ năng tuyên truyền, xây dựng triển khai công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tại cơ sở; kỹ năng xây dựng và phát triển mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình, tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho người tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

   Qua lớp tập huấn, giúp cho cán bộ làm công tác gia đình từ huyện đến xã nâng cao kiến thức, vận dụng vào công tác quản lý và thu thập số liệu, vận động cộng đồng góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển gia đình đến năm 2030./.

Phòng VH và TT Châu Thành


Lượt người xem:   12
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang