Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksThông tin Gia đình

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại
 
 
  
  
  
Edit
Phân loại
KIẾN TƯỜNG – HIỆU QUẢ TỪ CÁC MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 22/06/2021 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Thủ Thừa07/11/2011 3:51 SAĐã ban hành Gia đình
NHỮNG TẤM GƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU 18/09/2020 2:00 CHĐã ban hành Gia đình
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN LỨC 22/11/2021 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
Cần Đước nổ lực thực hiện các tiêu chí Đề án xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh Long An09/01/2012 7:41 SAĐã ban hành Gia đình
Xây dựng văn hóa nông thôn là góp phần xây dựng nông thôn mới07/11/2011 3:39 SAĐã ban hành Gia đình
THÀNH PHỐ TÂN AN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH28/07/2023 10:00 SAĐã ban hành Gia đình
HUYỆN BẾN LỨC: TUYÊN DƯƠNG 72 GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU NĂM 2023 28/06/2023 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
THẠNH HÓA TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU NĂM 2022 27/06/2022 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
CẦN GIUỘC TỔ CHỨC HỘI THI GIA ĐÌNH VĂN HÓA 26/06/2020 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
KIẾN TƯỜNG: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ NĂM 202310/07/2023 10:00 SAĐã ban hành Gia đình
TÂN HƯNG TỔ CHỨC HỘI THI GIA ĐÌNH TÀI NĂNG NHÂN KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 29/06/2023 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
CẦN GIUỘC: RA MẮT CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH TRẺ 30/05/2022 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
CẦN GIUỘC: TỔ CHỨC NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 29/06/2023 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ TÂN AN ĐÓN NHẬN DANH HIỆU PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ NĂM 201703/07/2018 10:00 SAĐã ban hành 
Thành phố Tân An: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm” giai đoạn 2013-2018 22/05/2018 10:00 SAĐã ban hành Gia đình
Kiến Tường: Hội nghị chuyên đề phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em 19/03/2018 8:00 SAĐã ban hành Gia đình
Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (Khóa XIV) giám sát tình hình thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Tân An 22/05/2018 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
HUYỆN TÂN THẠNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2019 04/09/2019 4:00 CHĐã ban hành Gia đình
Xây dựng gia đình hạnh phúc trên cơ sở yêu thương và chia sẻ 26/03/2018 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
CẦN GIUỘC: TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG TRẺ BỊ XÂM HẠI 15/10/2019 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
Ngày đại đoàn kết dân tộc - Ngày hội nghĩa tình07/11/2011 4:06 SAĐã ban hành Gia đình
Nhìn lại 4 năm thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Long An09/01/2012 8:03 SAĐã ban hành Gia đình
Hội thi kiến thức, văn nghệ và gia đình lần thứ III năm 201220/08/2012 1:55 SAĐã ban hành Gia đình
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An khởi sắc và định hướng trong mùa Xuân mới29/02/2012 3:03 SAĐã ban hành Gia đình
Hội thi Gia đình văn hóa tỉnh Long An lần thứ VI năm 201506/07/2015 10:00 SAĐã ban hành Gia đình
Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình ở THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG11/06/2015 8:00 SAĐã ban hành Gia đình
TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 201520/04/2015 4:00 CHĐã ban hành Gia đình
Tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trong tình hình hiện nay 21/10/2014 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
Hội thi Gia đình văn hóa tỉnh Long An lần VII – 201629/06/2016 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN05/05/2016 2:00 CHĐã ban hành Gia đình
Tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trong tình hình hiện nay10/10/2014 3:22 SAĐã ban hành Gia đình
Giáo dục đạo đức, nếp sống văn hóa gia đình 21/10/2014 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
Hưởng ứng chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2014. Hãy tổ chức "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương"01/07/2014 8:50 SAĐã ban hành Gia đình
Giáo dục đạo đức, nếp sống văn hóa gia đình01/07/2014 8:31 SAĐã ban hành Gia đình
Phúc tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tân Thạnh 21/10/2014 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
Các đoàn thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tết Trung thu năm 2014, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng 21/10/2014 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VĂN HÓA21/08/2012 3:24 SAĐã ban hành Gia đình
Bộ VH, TT và DL tổ chức Mít tinh kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam20/08/2012 2:06 SAĐã ban hành Gia đình
Xây dựng xã văn hóa Mỹ Quý Tây, khó trăm bề28/05/2013 7:30 SAĐã ban hành Gia đình
Bình Phong Thạnh đã về đích trong xây dựng xã văn hóa24/05/2013 7:30 SAĐã ban hành Gia đình
Thị trấn Cần Đước đón nhận danh hiệu Thị trấn văn hóa28/05/2013 7:44 SAĐã ban hành Gia đình
Sức dân trong xây dựng xã văn hóa23/05/2013 7:24 SAĐã ban hành Gia đình
Nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa28/05/2013 7:34 SAĐã ban hành Gia đình
15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII14/05/2013 3:32 SAĐã ban hành Gia đình
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TRÊN CƠ SỞ YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ 24/03/2021 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN THẠNH HÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2020 04/06/2020 4:00 CHĐã ban hành Gia đình
GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC 06/03/2020 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
THẠNH HÓA: HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM VÀ TUYÊN DƯƠNG “NAM GIỚI ĐIỂM 10” NĂM 2020 26/06/2020 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
ĐỨC HÒA: HỘI THI VẼ TRANH KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 22/06/2021 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
TÂN THẠNH: CHUYỆN VỀ NHỮNG TẤM GƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU 28/06/2021 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 07/06/2021 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
BÍ THƯ HUYỆN ỦY ĐỨC HUỆ THĂM GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU NHÂN KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/06/2021 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
GIA ĐÌNH ÔNG BÙI QUỐC LỆ - GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU NHIỀU NĂM LIỀN 28/06/2021 8:00 SAĐã ban hành Gia đình
ĐỨC HUỆ PHÁT ĐỘNG THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 22/06/2021 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
MỘT MÁI ẤM GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 28/06/2021 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
Các đoàn thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tết Trung thu năm 2014, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng17/09/2014 9:10 SAĐã ban hành Gia đình
Hưởng ứng chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2014. Hãy tổ chức "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" 21/10/2014 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
Long An thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 201608/06/2016 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
Hưởng ứng chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhân ngày kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2016)13/05/2016 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA17/08/2016 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2017 tại Tân Hưng02/06/2017 10:00 SAĐã ban hành Gia đình
Họp mặt biểu dương Nam giới điểm 10 năm 2015 và Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình đầm ấm yêu thương”31/07/2015 8:00 SAĐã ban hành Gia đình
Phúc tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tân Thạnh27/02/2014 2:43 SAĐã ban hành Gia đình
Một số hình ảnh về Hội nghị Sơ kết 03 năm xây dựng huyện Cần Đước là huyện điểm về điển hình văn hóa của tỉnh (2010 – 2013)25/07/2013 8:48 SAĐã ban hành Gia đình
Công nhận xã văn hóa Phước Vân28/05/2013 7:39 SAĐã ban hành Gia đình
NGÀNH VĂN HÓA: 10 NĂM NỖ LỰC TRONG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH 28/06/2021 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
KIẾN TƯỜNG: XÂY DỰNG GIA ĐÌNH ẤM NO, BÌNH ĐẲNG, TIẾN BỘ VÀ HẠNH PHÚC 28/06/2021 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
THẠNH HÓA: TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH “GIA ĐÌNH ẤM ÁP, YÊU THƯƠNG” NĂM 2021 13/08/2021 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
TUYÊN TRUYỀN THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 16/03/2020 3:00 CHĐã ban hành Gia đình
NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” 24/12/2020 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”: Bước tiến dài vững chắc07/11/2011 3:35 SAĐã ban hành Gia đình
BẾN LỨC: TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH 31/03/2022 4:00 CHĐã ban hành Gia đình
BẾN LỨC: NHỮNG NGƯỜI “GIỬ LỬA” ẤM CHO GIA ĐÌNH 17/03/2022 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC - NGÀY CỦA YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ 18/03/2022 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
CẦN GIUỘC PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2022 03/06/2022 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
CẦN GIUỘC: HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP PHẢN BIỆN XÃ HỘI DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH SỬA ĐỔI 15/04/2022 10:00 SAĐã ban hành Gia đình
VUN ĐẮP CÙNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA 16/06/2022 2:00 CHĐã ban hành Gia đình
HUYỆN CHÂU THÀNH: TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH 24/05/2022 3:00 CHĐã ban hành Gia đình
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TẬP HUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CHO 5 HUYỆN VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI 27/05/2022 6:00 CHĐã ban hành Gia đình
THẠNH HÓA: TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2022 27/05/2022 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
ĐỨC HÒA: HỘI THI TRƯNG BÀY 5 MÓN KHAI VỊ NHÂN KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 24/06/2022 4:00 CHĐã ban hành Gia đình
HUYỆN MỘC HÓA TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM, TOÀN DÂN TẬP LUYỆN MÔN BƠI PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC VÀ KHAI MẠC HÈ NĂM 2022 16/06/2022 3:00 CHĐã ban hành Gia đình
CHÂU THÀNH: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 11/07/2022 3:00 CHĐã ban hành Gia đình
CẦN ĐƯỚC HỌP MẶT GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU NĂM 202228/06/2022 2:00 CHĐã ban hành Gia đình
BẾN LỨC: TUYÊN DƯƠNG 56 GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU 27/06/2022 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
KIẾN TƯỜNG: TỔ CHỨC HỌP MẶT VÀ HỘI THI GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2022 24/06/2022 4:00 CHĐã ban hành Gia đình
TÂN HƯNG TỔ CHỨC HỌP MẶT VÀ THI NẤU ĂN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 27/06/2022 5:00 CHĐã ban hành Gia đình
GƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU - LÊ VĂN ON 06/07/2022 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
LONG AN TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VĂN HÓA - THỂ THAO TIÊU BIỂU NĂM 2022 05/07/2022 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
TỔNG KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” 19/07/2021 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
THẠNH HÓA: CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 16/08/2021 12:00 CHĐã ban hành Gia đình
CẦN GIUỘC: PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ TUYÊN DƯƠNG “NAM GIỚI ĐIỂM 10” NĂM 2021 23/11/2021 3:00 CHĐã ban hành Gia đình
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG 14/03/2022 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG: TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3 14/03/2022 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
KIẾN TƯỜNG: HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2021 15/11/2021 10:00 SAĐã ban hành Gia đình
ĐỨC HÒA TỔ CHỨC HỘI THI THUYẾT TRÌNH TRÊN VIDEO CLIP TÌM HIỂU VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 16/03/2022 4:00 CHĐã ban hành Gia đình
THẠNH HÓA QUAN TÂM CÔNG TÁC GIA ĐÌNH, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH NO ẤM, HẠNH PHÚC 15/11/2021 9:00 SAĐã ban hành Gia đình
TÂN THẠNH: XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH TỪ NHỮNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA 04/08/2022 10:00 SAĐã ban hành Gia đình
LONG AN THAM DỰ NGÀY HỘI GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MIỀN TÂY NAM BỘ LẦN THỨ III NĂM 2022 20/08/2022 11:00 SAĐã ban hành Gia đình
1 - 100Next
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang