Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksGiới thiệu chung

  
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Các phòng ban chức năng
Các đơn vị trực thuộc
Liên hệ
Banner1
banner 2
Tổ chức ngành
barner
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang