Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Thể thao

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 252864
Các hoạt động khác
Chương trình hành động phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2020
Thứ 6, Ngày 24/05/2013, 02:55

  Tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.  

Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm xác định, phân công và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao của Việt Nam.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Thứ nhất: tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Thứ hai: tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT; Thứ ba: nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; Thứ tư: mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng; Thứ năm: nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao; Thứ sáu: nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai tuyên truyền, quán triệt một cách có hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn xã hội, đặc biệt là đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng thời, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định, xét duyệt, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015), trong đó bố trí đủ quỹ đất cho các công trình TDTT ở các trường học, xã, phường, thị trấn.

Chương trình cũng đề ra nhiệm vụ phải tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng TDTT công cộng, như các trung tâm luyện tập đa năng, các điểm tập luyện, vui chơi với các trang thiết bị đơn giản tại các quận, huyện, phường, xã, khu dân cư... tạo mạng lưới hạ tầng thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện hàng ngày của nhân dân; xây dựng mô hình thí điểm nhà đa năng phục vụ văn hóa, thể thao công nhân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khu công nghiệp.

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng vận động viên các môn thể thao trọng điểm; mở rộng quy mô và hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tiền lương, tiền công cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên thể thao; nghiên cứu, kiến nghị ban hành xây dựng mới và hoàn thiện các chính sách ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các chính sách khen thưởng, bảo đảm an sinh xã hội (bảo hiểm, việc làm...) cho các vận động viên ưu tú khi giải nghệ.

Chính phủ giao Bộ Thông tin truyền thông xây dựng Đề án triển khai tuyên truyền, quán triệt về các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 ; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất;...

Căn cứ nhiệm vụ, nội dung của Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ, ngành, địa phương mình, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2013, trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm.

Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần tổ chức triển khai ngay để bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.

Chú thích ảnh:

- Một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Long An lần thứ VI năm 2010, tại sân vận động tỉnh Long An

 

 


                                                                   Theo Trang Web của Tổng cục TDTT

Lượt người xem:   158
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​