Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 497594
Thông báo
Thứ 5, Ngày 09/06/2022, 15:00
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 4
09/06/2022

Căn cứ Công văn số 3565/UBND-TTPVHCC ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 6163/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với 124 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở đã cung cấp dịch vụ công mức độ 4 kể từ ngày 09/6/2022 (kèm theo danh mục). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn.

Trường hợp quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì công chức tiếp nhận phối hợp với viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tạo lập tài khoản để nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và cách thức thực hiện nộp trực tuyến cho những lần tiếp theo.

DANH MỤC
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STTLĨNH VỰCTÊN TTHCMÃ SỐ TTHCMỨC ĐỘ 4
1Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia2.001631X
2Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương1.003838X
3Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp2.001591X
4Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia1.003738X
5Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích1.001822X
6Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích1.002003X
7Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích1.003901X
8Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích2.001641X
9Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập2.001613X
10Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập1.003793X
11Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích1.003646X
12Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật1.003835X
13Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật1.001106X
14Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật1.001123X
15Lĩnh vực điện ảnhThủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)1.003035X
16Lĩnh vực điện ảnhThủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)1.003017X
17Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)1.001833X
18Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)1.001809X
19Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ1.001778X
20Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng1.001755X
21Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)1.001738X
22Lĩnh vực nhiếp ảnhThủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)1.001704X
23Lĩnh vực nhiếp ảnhThủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)1.001671X
24Lĩnh vực triển lãmThủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại1.001229X
25Lĩnh vực triển lãmThủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại1.001211X
26Lĩnh vực triển lãmThủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại1.001191X
27Lĩnh vực triển lãmThủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại1.001182X
28Lĩnh vực triển lãmThủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại1.001147X
29Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễnThủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)1.009397X
30Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễnThủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)1.009398X
31Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễnThủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu1.009399X
32Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễnThủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu1.009403X
33Lĩnh vực văn hóaThủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh1.003676X
34Lĩnh vực văn hóaThủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh1.003654X
35Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh1.001029X
36Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường1.001008X
37Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh1.001029X
38Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường1.000922X
39Lĩnh vực văn hóaThủ tục công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"1.004659X
40Lĩnh vực văn hóaThủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ1.004723X
41Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch1.003784X
42Lĩnh vực văn hóaThủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh1.003743X
43Lĩnh vực quảng cáoThủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn1.004650X
44Lĩnh vực quảng cáoThủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo1.004645X
45Lĩnh vực quảng cáoThủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam1.004639X
46Lĩnh vực quảng cáoThủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam1.004666X
47Lĩnh vực quảng cáoThủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam1.004662X
48Lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tếThủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh2.001496X
49Lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tếThủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh1.003608X
50Lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tếThủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh1.003560X
51Lĩnh vực thư việnThủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên1.005439X
52Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.005441X
53Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.001420X
54Lĩnh vực gia đìnhThủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.001407X
55Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.000919X
56Lĩnh vực gia đìnhThủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.000817X
57Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình1.000104X
58Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình1.003310X
59Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình2.000022X
60Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình1.000379X
61Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình1.000433X
62Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình1.000454X
63Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)2.001414X
64Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp1.002445X
65Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao1.002396X
66Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận1.003441X
67Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng1.000983X
68Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức1.002022X
69Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức1.002013X
70Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương1.001782X
71Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga1.000953X
72Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf1.000936X
73Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông1.000920X
74Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo1.001195X
75Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate1.000904X
76Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn1.000883X
77Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker1.000863X
78Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn1.000847X
79Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay1.000830X
80Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao1.000814X
81Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ1.000644X
82Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo1.000842X
83Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness1.005163X
84Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng2.002188X
85Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí1.000594X
86Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh1.000560X
87Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam1.000544X
88Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển1.001213X
89Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá1.000518X
90Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt1.000501X
91Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin1.000485X
92Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí1.005357X
93Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao1.001801X
94Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném1.001500X
95Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu1.005162X
96Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao1.001517X
97Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ1.001527X
98Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao1.001056X
99Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh1.004528X
100Lĩnh vực du lịchThủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành2.001611X
101Lĩnh vực du lịchThủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể2.001589X
102Lĩnh vực du lịchThủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản1.003742X
103Lĩnh vực du lịchThủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.001837X
104Lĩnh vực du lịchThủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế1.004605X
105Lĩnh vực du lịchThủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.003717X
106Lĩnh vực du lịchThủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện1.003240X
107Lĩnh vực du lịchThủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy1.003275X
108Lĩnh vực du lịchThủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.005161X
109Lĩnh vực du lịchThủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.003002X
110Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh1.003490X
111Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.004572X
112Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)1.004594X
113Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa2.001628X
114Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa2.001616X
115Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa2.001622X
116Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm1.001440X
117Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế1.004628X
118Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa1.004623X
119Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa1.001432X
120Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch1.004614X
121Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.004551X
122Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.004503X
123Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.001455X
124Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.004580X

 

Sở VH, TT và DL Long An


Lượt người xem:   90
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang