Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 571979
Thông báo
Thứ 6, Ngày 19/08/2022, 17:00
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (ĐỢT 2)
19/08/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VH,TT và DL (đợt 2), cụ thể như sau:

I. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH,TT và DL  (đợt 2) được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

3. Số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí cần tuyển

STTĐƠN VỊCHỈ TIÊU SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAOSỐ VIÊN CHỨC HIỆN CÓVỊ TRÍ CẦN TUYỂNTrình độ chuyên môn cần tuyển (ghi rõ trình độ chuyên ngành)Chỉ tiêu cần tuyểnGhi chú
Tên vị trí việc làm cần tuyểnChức danh nghề nghiệp tương ứng
01Bảo tàng - Thư viện tỉnh9775Thuyết minhDi sản viên hạng IIITốt nghiệp Đại học chuyên ngành Văn hóa học, Lịch sử, Di sản.01Chỉ tiêu đã được duyệt: 03, tuyển đợt 01: 02 (01 trường hợp không đến nhận việc), chỉ tiêu còn lại: 01.
02Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh9652Hướng dẫn viên văn hóa

Hướng dẫn viên văn hóa hạng III

(V.10.07.23)

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Văn hóa, Sân khấu, Điện ảnh, Âm nhạc.

 

01Chỉ tiêu đã được duyệt 07, tuyển đợt 01: 04, còn lại: 03.
Hướng dẫn viên văn hóa

Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV

(V.10.07.24)

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Trung cấp chuyên ngành Văn hóa, Sân khấu, hoặc Âm nhạc.01
Phương pháp viên

Phương pháp viên hạng IV

(V.10.06.21)

 

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp chuyên ngành văn hóa, âm nhạc, múa.

01
Tổng cộng:04 


4. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

a) Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại mục 4.2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

5.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5.4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

6.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho một vị trí việc làm (kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

6.2. Không nhận hồ sơ đối với các trường hợp: hồ sơ gửi qua đường bưu điện, hồ sơ nộp trễ hạn hoặc không đúng quy định.

7. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển (đợt 2)

8.1. Thời gian

a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 20/8/2022.

b) Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến: Trong tháng 10 năm 2022.

8.2. Địa điểm

a) Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở VH, TT và DL.

b) Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Sở VH, TT và DL.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở VH, TT và DL tại địa chỉ: svhttdllongan.gov.vn và niêm yết công khai tại Sở VH, TT và DL.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Sở VH, TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại liên hệ 0272.3522772 (gặp bà Nguyễn Thị Hồng Tri trong giờ hành chính).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH, TT và DL (đợt 2)./.

2100_TB-SVHTTDL_19-08-2022_THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC CDVSN NAM 2022 (ĐOT 2).pdf

2100_TB-SVHTTDL_19-08-2022_NHU CAU TUYEN DUNG VIEN CHUC CAC DVSN THUOC SO (ĐOT 2).pdf


Lượt người xem:   333
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​