Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 252864
Thông báo
THÔNG BÁO bán vật tư thu hồi
Thứ 3, Ngày 22/11/2016, 08:00

Căn cứ Quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc thanh lý các phòng phục vụ hồ bơi, hệ thống lọc nước tuần hoàn và nhà ăn tập thể do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, sử dụng;

Căn cứ Biên bản số 1685/BB-SVHTTDL ngày 21/11/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc định giá vật tư thu hồi đối với các phòng phục vụ hồ bơi và nhà ăn tập thể do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, sử dụng,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bán vật tư thu hồi của  các phòng phục vụ hồ bơi và nhà ăn tập thể do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, sử dụng và thời gian quy định bàn giao mặt bằng cho dự  án (gấp) cụ thể như sau:

- Thời gian nộp đơn xin mua khối lượng vật tư thu hồi (chi tiết kèm theo) của các tổ chức, cá nhân có điều kiện, tư cách pháp nhân (phương tiện bốc dỡ, đúng ngành nghề, kèm theo một số hợp đồng thực hiện của tổ chức, cá nhân gần nhất); từ ngày Thông báo này đến 08 giờ 00, ngày 23/11/2016;

- Địa điểm nhận đơn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Phòng Kế hoạch – Tài chính), điện thoại: 0732 822 631;

- Giá trị: 30.067.000 đ (ba mươi triệu, không trăm sáu mươi bảy ngàn đồng);

- Đặt cọc: 10.000.000 đ (mười triệu) và tổ chức, cá nhân trúng giá mua thì không trả lại số tiền cọc và sẽ được trừ vào số tiền trúng giá mua. Nếu trong quá trình thực hiện không đảm bảo thời gian Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền sử đụng số tiền cọc đó vào chi phí thuê đơn vị tháo dỡ để đảm bảo theo thời gian quy định;

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có kết quả đơn vị trúng giá mua và đến hết ngày 28/11/2016. Ngày 29/11/2016 đơn vị trúng giá mua phải bàn giao mặt bằng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để bàn giao cho dự án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết./.

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ

I. Số lượng và chủng loại hàng hóa :

Hàng hóa được đem ra bán đấu giá ngày 23/11/2016, như sau: Giá khởi điểm: 30.067.000 đồng (Ba mươi triệu không trăm sáu mươi bảy ngàn đồng), (kèm theo biên bản số 1685/BB-SVHTTDL ngày 21/11/2016 của Sở VHTTDL).

II. Phương thức bán đấu giá (Sau 08 giờ ngày 23/11/2016):

1. Áp dụng phương thức bán đấu giá bằng phiếu, người tham dự  đấu giá phải viết giá trả giá với mức khởi điểm từ giá chuẩn trở lên vào phiếu bỏ vào phong bì có niêm phong.

2. Cuộc trả giá bằng phiếu được tiến hành như sau: Ban Tổ chức  sẽ tiến hành mở phong bì của từng người (theo thứ tự abc) một vòng duy nhất để chọn ra một người trả giá cao nhất là người được mua tài sản bán đấu giá.

3. Trường hợp nếu có nhiều người trả giá có mức bằng nhau thì Ban Tổ chức sẽ cho tiến hành hành bốc thăm để chọn ra một người duy nhất được mua tài sản bán đấu giá

 4. Người dự đấu giá không được rút lại giá đã trả.

III. Các quy định khác :

1. Đối tượng tham dự đấu giá là các đơn vị và cá nhân có nhu cầu.

2. Hồ sơ dự đấu giá :

- Đơn xin tham dự đấu giá.

- Bản sao giấy phép kinh doanh (đối với DN).

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân)./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT VẬT TƯ THU HỒI ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG PHỤC VỤ HỒ BƠI VÀ NHÀ ĂN

ThongKe Thiet Bi Vat Tu.doc


Lượt người xem:   465
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​