Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 535871
Thông báo
Thứ 5, Ngày 09/09/2021, 10:00
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”, “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” LẦN THỨ 10
09/09/2021

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014; Văn bản số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hợp nhất 02 Nghị định nêu trên;

Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ VH, TT và DL về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10; triển khai Kế hoạch số 1807/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 6147/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngày 08/9/2021, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể để thông qua các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú cho 05 cá nhân. Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân và đối chiếu tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng cấp tỉnh đã tiến hành đánh giá, bỏ phiếu kín để đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" cho 01 cá nhân, xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" cho 04 cá nhân tại tỉnh Long An. Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 tại tỉnh Long An thông báo công khai kết quả xét tặng danh hiệu cụ thể như sau: 

KẾT QUẢ XÉT TẶNG CẤP TỈNH DANH HIỆU "NGHỆ SĨ NHÂN DÂN", "NGHỆ SĨ ƯU TÚ" LẦN THỨ 10 

SttHọ và tênNăm sinhChức vụ, đơn vị công tác 
Số phiếu đồng ý
 
Kết quả
 I. Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân"
1Hồ Thị Ngọc Trinh (nghệ danh Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh)1984Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật cải lương Long An

 
9/9 phiếu

(Đạt tỷ lệ: 100%)

 
Đạt
II. Danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"
 Trường hợp đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu
1Nguyễn Văn Thuộc (Nghệ danh Vương Tuấn)1967Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An

 

9/9 phiếu

(Đạt tỷ lệ: 100%)

 

Đạt

 Trường hợp đặc biệt đề nghị xét đặc cách danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"
1Ngô Kỳ Hùng (nghệ danh Vương Sang)1964Tổ phó Tổ Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An

 

9/9 phiếu

(Đạt tỷ lệ: 100%)

 

Đạt

2Nguyễn Thị Nguyệt (nghệ danh Như Nguyệt)1971Tổ phó Tổ Nhạc công, Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An

 

9/9 phiếu

(Đạt tỷ lệ: 100%)

 

Đạt

3Võ Thành Sang (nghệ danh Cò Sang)1955Nguyên Trưởng đoàn Đoàn Xiếc nhân dân Long An (phụ trách chỉ đạo nghệ thuật)

 

9/9 phiếu

(Đạt tỷ lệ: 100%)

 

Đạt

 

Thời gian tiếp nhận ý kiến: Từ ngày 09/9/2021 đến hết ngày 17/9/2021.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - Cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 tại tỉnh Long An, địa chỉ: Số 3, Võ Văn Tần, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 02723.522772 hoặc qua địa chỉ Email: svhttdl@longan.gov.vn./.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tỉnh Long An


Lượt người xem:   206
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang