Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 535870
Thông báo
Thứ 3, Ngày 15/02/2022, 17:00
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 3)
15/02/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định tài sản như sau:

  1. Tên cơ quan yêu cầu thẩm định giá

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, địa chỉ: số 3 đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3822631.
  2. Nội dung yêu cầu thẩm định giá
STTTên tài sảnNăm đưa vào sử dụngNguyên giá
I.Nhà 3.884.069.437 
1Nhà ở tập thể ( karaoke)20081.074.189.437
2.Rạp chiếu bóng Long An20062.809.880.000 
IIMáy móc thiết bị 5.523.242.545 
1Máy chiếu 2D20151.223.000.000 
2Máy chiếu 3D20122.901.990.000 
3Máy chiếu TQ âm thanh lập thể2009771.798.000 
4Máy chiếu phim nhựa âm thanh1999131.000.000 
5Hệ thống âm thanh máy chiếu phim2015495.454.545 
IIIQuyền sử dụng đất 14.850.242.200 
 Cộng 24.257.554.182 

 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo các tiêu chí như sau:

3.1. Tư cách hợp lệ

 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Bản sao báo cáo tài chính 03 năm gần nhất.

3.2. Kinh nghiệm

 Cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện ít nhất 03 hợp đồng tương tự gói thầu này trong vòng 05 năm trở lại đây; Cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện ít nhất 03 hợp đồng liên quan đến thẩm định giá về máy móc, trang thiết về âm thanh, ánh sáng trong vòng 05 năm trở lại đây.

3.3. Nhân sự

Tối thiểu 10 năm thẩm định viên về giá đã được Bộ Tài chính cấp thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật. Các thẩm định viên về giá phải là người có hợp đồng lao động và có tham gia bảo hiểm xã hội; Tư vấn trưởng có 10 năm kinh nghiệm trở lên.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá

Tổ chức thẩm giá có đủ điều kiện nộp hồ sơ gởi bằng bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An từ ngày thông báo đến 25/02/2022.

5. Giá dịch vụ thẩm định giá

 Thù lao dịch vụ thẩm định giá phù hợp với các quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật về giá thẩm định giá.

6. Thông tin khác

- Quý công ty chọn hợp tác thẩm định giá phải đáp ứng các yêu cầu nêu trên với chi phí thấp nhất và tiến độ thực hiện công việc nhanh nhất.

- Quý công ty có gởi hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá nhưng không trúng giá sẽ không được thông báo phản hồi.

Nội dung thông báo này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An và niêm yết tại trụ Sở.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An trân trọng thông báo./.

275_thong bao chon don vi tham dinh gia lan 3.pdf


Lượt người xem:   82
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang