Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 535870
Thông báo
Thứ 5, Ngày 17/03/2022, 15:00
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
17/03/2022

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trường Thể dục thể thao) thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trường Thể dục thể thao), địa chỉ: số 7,  đường Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.826 192.
  2. Tên tài sản: (01) Xe ô tô 35 chỗ ngồi, biển số 62P-0532, Trường Thể dục thể thao sử dụng và quản lý

    3. Giá khởi điểm của các tài sản đấu giá

Số

TT

TÀI SẢN BÁN

GIÁ

KHỞI ĐIỂM (đồng)

101 (một) xe ô tô 35 chỗ ngồi,  biển số 62P-0532; hiệu KIA; số loại: NEW COSMOS; số máy: D6DA1500464;số khung: KN2GAD4C32C300605; năm sản xuất: 2001; nước sản xuất: Việt Nam 67.000.000
 Cộng67.000.000
Sáu mươi bảy triệu đồng./.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản như sau:

 Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất; Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký; Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại; Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định như: tổ chức đấu giá có quy chế đấu giá áp dụng hình thức đấu giá phù hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 603/BTTP-ĐGTS ngày 28/6/2018 của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại Trường Thể dục thể thao Long An, địa chỉ: Số 7, đường Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An  trong các ngày làm việc từ ngày thông báo đến hết ngày 22/3/2022 (trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).

6. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, thẩm định, phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký: Từ ngày 23/3/2022 đến ngày 24/32022;

- Thời gian phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Từ ngày 25/3/2022 đến ngày 28/3/2022.

7. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung Thông báo này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An, Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du và niêm yết tại trụ sở Trường Thể dục thể thao Long An. Địa chỉ: Số 7, đường Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An

576_TB-SVHTTDL_17-03-2022_TB lựa chọn ĐV đấu giá.signed.pdf


Lượt người xem:   100
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang