Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 559584
Thông báo
Thứ 6, Ngày 30/09/2022, 10:00
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM 2022
30/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 2007/KH-SVHTTDL ngày 11/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đợt 2).

Sở VH,TT và DL đã ban hành Thông báo số 2100/TB-SVHTTDL ngày 19/8/2022 về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đợt 2). Căn cứ vào kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (đợt 2), để đảm bảo chỉ tiêu cần tuyển, Sở VH, TT và DL thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (đợt 2) năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu gia hạn thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm Phụ lục).

2. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 21/10/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp theo địa chỉ: Sở VH, TT và DL (Văn phòng Sở), số 03 Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, Long An, ĐT: 02723.522772.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở VH, TT và DL tại địa chỉ: svhttdllongan.gov.vn và niêm yết công khai tại Sở VH, TT và DL.

Các nội dung khác liên quan đến công tác tuyển dụng: theo Thông báo số 2100/TB-SVHTTDL ngày 19/8/2022 của Sở VH, TT và DL về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đợt 2).

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH, TT và DL (đợt 2)./.

2476_TB-SVHTTDL_29-09-2022_THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH.signe.pdf

2476_TB-SVHTTDL_29-09-2022_NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TTVHNT (ĐỢT 2) GIA HẠN KÈM THÔNG BÁO.signed.pdf


Lượt người xem:   245
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​