Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 497579
Thông báo
Thứ 4, Ngày 12/10/2022, 16:00
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH (ĐỢT 2)
12/10/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh (đợt 2) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh (đợt 2) cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2: 01 thí sinh (có danh sách kèm theo).

2. Địa điểm tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Tại Hội trường lầu 2, Sở VH, TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

3. Thời gian tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/10/2022 (Thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch trước 15 phút để ổn định tổ chức và phổ biến nội quy, quy chế). Kiểm tra sát hạch lúc 07 giờ 45 phút ngày 14/10/2022.

Yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh trong quá trình kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh (đợt 2) được biết và thực hiện (Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở VH, TT và DL Long An, địa chỉ truy cập: https://svhttdl.longan.gov.vn)./.

02_Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien du tuyen vong 2 Bao tang Thu vien tinh.pdf

Lượt người xem:   268
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang