Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 262800
Thông báo
Thứ 4, Ngày 24/02/2021, 08:00
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
24/02/2021

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cần tuyển 03 người ở các vị trí:

- 01 huấn luyện viên môn Điền kinh;

- 01 chuyên viên phong trào và tổ chức thi đấu;

- 01 y sĩ (điều dưỡng, dinh dưỡng).

Trong đó, xét tuyển ở 02 vị trí: chuyên viên phong trào, tổ chức thi đấu và y sĩ; tiếp nhận vào làm viên chức đối với vị trí Huấn luyện viên Điền kinh. Trường hợp có hơn 02 phiếu dự tuyển huấn luyện Điền kinh, Hội đồng xét tuyển sẽ ưu tiên xem xét tiếp nhận vào làm viên chức theo thứ tự: người có đóng góp cho ngành thể thao tỉnh Long An, thành tích chuyên môn đã đạt được, kết quả tốt nghiệp đại học, kết quả sát hạch đạo đức lối sống, kinh nghiệm chuyên môn.

1. Điều kiện

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

2. Tiêu chuẩn

*  Vị trí Huấn luyện viên Điền kinh:

- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành thể thao;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có thành tích xuất sắc trong quá trình tập luyện và thi đấu theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 13 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

* Vị trí phong trào và tổ chức thi đấu:

- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành thể thao;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Vị trí y sĩ:

- Bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Thời hạn, địa điểm, lệ phí tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian: từ ngày 25/02/2021 đến hết ngày 25/3/2021.

- Địa điểm: Phòng Hành Chánh – Quản trị , số 07, Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại 0272 3 826235, gặp bà Phan Ngọc Trần Lan Anh, trong giờ hành chính.

- Lệ phí xét tuyển: mỗi hồ sơ đủ điều kiện tham gia xét tuyển nộp lệ phí là 500.000đ/người (Theo quy định của Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

4. Hồ sơ tuyển dụng

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- Bản sao y Giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân và Hộ khẩu thường trú;

- Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và kết quả học tập theo yêu cầu;

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản thành tích chuyên môn cá nhân có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý (đối với vị trí huấn luyện viên Điền kinh).

Hồ sơ tuyển dụng nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận nêu ở mục 3 Thông báo này. Không tiếp nhận hồ sơ qua hộp thư điện tử hay các cổng thông tin điện tử khác.

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

-  Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm thi tuyển, xét tuyển

- Thời gian: tháng 4/2021

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao

Không trả lại hồ sơ và lệ phí nếu không trúng tuyển./.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO LONG AN

Thông báo tuyển dụng viên chức TTHLTĐTT nam 2021.pdf


Lượt người xem:   141
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​