Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 571978
Thông báo
Thứ 6, Ngày 08/04/2022, 17:00
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG NĂM 2022
08/04/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 3 tháng như sau:

Số
TT 
Nội dungDự toán năm
2022
Ước thực
hiện 3 tháng
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 3 tháng nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) Ước thực
hiện 3 tháng
1234564
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     
I Số thu phí, lệ phí         30              2.80           9.33        186.67 1.5
2Phí thẩm định giấy phép         30              2.80           9.33        186.67 1.5
2.1Văn hóa         10              1.80         18.00        120.00 1.5
2.2Du lịch         10                  -                 -    0
2.3Thể dục thể thao         10              1.00         10.00  0
IIChi từ nguồn thu phí được để lại         27              2.52           9.33        186.67 1.35
2Chi quản lý hành chính         27              2.52           9.33        186.67 1.35
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          27              2.52           9.33        186.67 1.35
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước           3              0.28           9.33        186.67 0.15
1Lệ phí     
2Phí thẩm định giấy phép           3              0.28           9.33        186.67 0.15
2.1Văn hóa           1              0.18         18.00        120.00 0.15
2.2Du lịch           1                  -                 -                  -   0
2.3Thể dục thể thao           1              0.10         10.00                -   0
BDự toán chi ngân sách nhà nước9,8873,284        33.22        153.64 2,138
INguồn ngân sách trong nước9,8873,284        33.22        153.64 2,138
1Chi quản lý hành chính6,4941,651        25.43          88.66 1,863
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     6,340 1609        25.37          93.58 1719
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        153 43        27.80          29.72 143
2Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề1008          8.11          81.15 10
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        100 8          8.11          81.15 10
3Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 3150              -                  -   0
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -                    -    
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        315 0              -                  -   0
4Chi hoạt động kinh tế 9017        18.81        486.36 3
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -                    -    
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          90 17        18.81        486.36 3
5Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  1,9801,143        57.74        472.44 242
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     1,980 1143        57.74        472.44 242
6Chi sự nghiệp thể dục thể thao460225       112.04 20
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        460 22          4.82        112.04 20
7CTMT NTM (00401)44744399       200.05 221
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        447 443        99.10        200.05 221
8CTMT NTM (00405)200               -   0
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            2 0              -                  -   221


Cong khai thực hiện dự toán thu chi 3 tháng dau nam 2022.pdf

Lượt người xem:   70
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​