Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 559491
 
Thông báo
 
​ThongBaoTrieuTapThiSinhxetTuyenVong2VienChuc2023.pdfDanhSachThiSinhDuDKXetTuyenVienChucVong2_2023.pdf 
 
Phu luc_congkhai_9_thang_2023_5.xlsCongKhaithuchi9Thang.pdf 
 
​CongKhaithuChiSoVHTTDLDuocDeLaiNam2022.pdfCONGKHAI_ThuChi_SoVHTTDL_DeLai2022.xls 
 
​Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chứ... 
 
​Căn cứ Quyết định số 5472/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) một phần, toàn trình; TTHC không cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh Long An.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công khai danh mục 146/149 TTHC cung cấp DVCTT một phần, toàn trình và danh mục 3/149 TTHC không đủ điều kiện cung cấp DVCTT t... 
 
​CongKhaiThuChiNganSach6Thang2023.pdf 
 
07-4-2023 cong_khai_thuc_hien_quy_1_2023.pdf​ 
 
​01-02-2023 Cong khai thuc hien du toan thu chi ngan sach 12 thang nam 2022.pdf 
 
​Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh (đợt 2) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh (đợt 2) cụ thể như sau 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 01 thí sinh (có danh sách kèm theo).2. Địa điểm tổ chức, kiểm tra sát hạch Tại Hội trường lầu 2, Sở V... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC NĂM 2023THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC NĂM 2023
20/10/2023 7:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc năm 2023Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc năm 2023
06/10/2023 3:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023
05/10/2023 11:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU, CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI NĂM 2022THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU, CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI NĂM 2022
18/08/2023 9:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 5478/UBND-THKSTTHC ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Kế hoạch số 1520/KH-SVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về việc Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2023, Sở VH, TT và DL thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH,TT và DL năm 2023, cụ thể như sau:

I. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu về chuyên ngành đào tạo 

TuyenDung1.jpg

TuyenDung3.jpg

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH, TT và DL  năm 2023 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

a) Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại mục 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

e. Người không trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho một vị trí việc làm (kèm theo Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

- Không nhận hồ sơ đối với các trường hợp hồ sơ gửi trễ hạn hoặc không đúng quy định. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển viên chức cho lần sau.

2. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức), chỉ thu khi thí sinh đáp ứng đủ điều kiện ở vòng 1 và tham dự ở vòng 2.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính thời gian theo dấu công văn đến Sở VH, TT và DL.

- Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Sở VH, TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại liên hệ 0272.3522772.

- Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở VH, TT và DL tại địa chỉ: svhttdllongan.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở Sở VH, TT và DL.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH, TT và DL năm 2023./.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CĐVSN NĂM 2023.signed.pdf

PHỤ LỤC KÈM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC DVSN THUỘC SỞ NĂM 2023.signed.pdf

MẪU SỐ 01 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC.docx


02/08/2023 5:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 5472/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) một phần, toàn trình; TTHC không cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh Long An.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công khai danh mục 146/149 TTHC cung cấp DVCTT một phần, toàn trình và danh mục 3/149 TTHC không đủ điều kiện cung cấp DVCTT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC cung cấp DVCTT một phần, toàn trình cấp tỉnh: 127 TTHC gồm 78 TTHC cung cấp DVCTT một phần và 49 TTHC cung cấp DVCTT toàn trình (đính kèm phụ lục 1 từ số thứ tự 922 đến 1.048).

2. Danh mục TTHC cung cấp DVCTT một phần, toàn trình cấp huyện: 15 TTHC gồm 7 TTHC cung cấp DVCTT một phần và 8 TTHC cung cấp DVCTT toàn trình (đính kèm phụ lục 2 từ số thứ tự 42 đến 56).

3. Danh mục TTHC cung cấp DVCTT một phần, toàn trình cấp xã: 4 TTHC gồm 4 TTHC cung cấp DVCTT một phần và 0 TTHC cung cấp DVCTT toàn trình (đính kèm phụ lục 3 từ số thứ tự 5 đến 8).

4. Danh mục TTHC không đủ điều kiện cung cấp DVCTT cấp xã: 4 TTHC (đính kèm phụ lục 5 từ số thứ tự 216 đến 218).

 Trân trọng thông báo./.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1530_TB-SVHTTDL_11-07-2023_Thong bao cong khai danh muc TTHC dich vu cong truc tuyen mot phan va toan trinh.signed.pdf

5472_QĐ-UBND_23-06-2023_QD PHE DUYET TTHC CUNG CAP DVC TRUC TUYEN MOT PHAN-TOANTRINH 2023.pdf

5472_QĐ-UBND_23-06-2023_PL1-DANH MUC TTHC 1 PHAN-TOAN TRINH-2023-CAP TINH (PHỤ LỤC 1).pdf

5472_QĐ-UBND_23-06-2023_PL2-DANH MUC TTHC 1 PHAN-TOAN TRINH-2023-CAP HUYEN (PHỤ LỤC 2).pdf

5472_QĐ-UBND_23-06-2023_PL3-DANH MUC TTHC 1 PHAN-TOAN TRINH-2023-CAP XA (PHỤ LỤC 3).pdf

5472_QĐ-UBND_23-06-2023_PL5-DANH MUC TTHC KHONG DU DK CUNG CAP DVC TRUC TUYEN-2023 (PHỤ LỤC 5).pdf


11/07/2023 5:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2023CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2023
07/07/2023 9:00 SAĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG NĂM 2023CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG NĂM 2023
07/04/2023 4:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2022CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2022
01/02/2023 10:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH (ĐỢT 2) THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH (ĐỢT 2)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh (đợt 2) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh (đợt 2) cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2: 01 thí sinh (có danh sách kèm theo).

2. Địa điểm tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Tại Hội trường lầu 2, Sở VH, TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

3. Thời gian tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/10/2022 (Thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch trước 15 phút để ổn định tổ chức và phổ biến nội quy, quy chế). Kiểm tra sát hạch lúc 07 giờ 45 phút ngày 14/10/2022.

Yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh trong quá trình kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh (đợt 2) được biết và thực hiện (Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở VH, TT và DL Long An, địa chỉ truy cập: https://svhttdl.longan.gov.vn)./.

02_Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien du tuyen vong 2 Bao tang Thu vien tinh.pdf

12/10/2022 4:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2022  CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2022 

​Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Văn phòng Sở công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT
Nội dungDự toán năm
2022
Ước thực
hiện 9 tháng
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 9 tháng) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
123456
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I Số thu phí, lệ phí         30            29.35         97.83        308.95
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép         30            29.35         97.83        308.95
2.1Văn hóa         10            19.70       197.00        437.78
2.2Du lịch         10              6.65         66.50        665.00
2.3Thể dục thể thao         10              3.00         30.00          75.00
IIChi từ nguồn thu phí được để lại         27            26.42         97.83        308.95
1Chi sự nghiệp    
2Chi quản lý hành chính         27            26.42         97.83        308.95
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          27            26.42         97.83        308.95
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước           3              2.94         97.83        308.95
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép           3              2.94         97.83        308.95
2.1Văn hóa           1              1.97       197.00        437.78
2.2Du lịch           1              0.67         66.50        665.00
2.3Thể dục thể thao           1              0.30         30.00          75.00
BDự toán chi ngân sách nhà nước9,4395,540        58.69          94.50
INguồn ngân sách trong nước9,4395,540        58.69          94.50
1Chi quản lý hành chính6,4943,034        46.72          62.60
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     6,340            2,970         46.84          67.41
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        153                 64         41.51          14.47
2Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề100                63         62.85        125.69
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        100                 63         62.85        125.69
3Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 315              163         51.80        191.97
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -      
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        315               163         51.80        191.97
4Chi hoạt động kinh tế 90                52         57.79        216.71
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -      
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          90                 52         57.79        216.71
5Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  1,9801,613        81.45        221.82
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     1,980 1613        81.45        221.82
6Chi sự nghiệp thể dục thể thao460              173         37.52        412.06
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        460               173         37.52        412.06
7CTMT NTM (00401)447443        99.10  
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        447 443        99.10  
8CTMT NTM (00405)2   
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            2    


Công khai thực hiện dự toán 9 tháng 2022_0001.pdf


05/10/2022 11:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM 2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2007/KH-SVHTTDL ngày 11/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đợt 2).

Sở VH,TT và DL đã ban hành Thông báo số 2100/TB-SVHTTDL ngày 19/8/2022 về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đợt 2). Căn cứ vào kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (đợt 2), để đảm bảo chỉ tiêu cần tuyển, Sở VH, TT và DL thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (đợt 2) năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu gia hạn thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm Phụ lục).

2. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 21/10/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp theo địa chỉ: Sở VH, TT và DL (Văn phòng Sở), số 03 Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, Long An, ĐT: 02723.522772.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở VH, TT và DL tại địa chỉ: svhttdllongan.gov.vn và niêm yết công khai tại Sở VH, TT và DL.

Các nội dung khác liên quan đến công tác tuyển dụng: theo Thông báo số 2100/TB-SVHTTDL ngày 19/8/2022 của Sở VH, TT và DL về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đợt 2).

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH, TT và DL (đợt 2)./.

2476_TB-SVHTTDL_29-09-2022_THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH.signe.pdf

2476_TB-SVHTTDL_29-09-2022_NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TTVHNT (ĐỢT 2) GIA HẠN KÈM THÔNG BÁO.signed.pdf


30/09/2022 10:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (ĐỢT 2) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (ĐỢT 2)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VH,TT và DL (đợt 2), cụ thể như sau:

I. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH,TT và DL  (đợt 2) được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

3. Số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí cần tuyển

STTĐƠN VỊCHỈ TIÊU SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAOSỐ VIÊN CHỨC HIỆN CÓVỊ TRÍ CẦN TUYỂNTrình độ chuyên môn cần tuyển (ghi rõ trình độ chuyên ngành)Chỉ tiêu cần tuyểnGhi chú
Tên vị trí việc làm cần tuyểnChức danh nghề nghiệp tương ứng
01Bảo tàng - Thư viện tỉnh9775Thuyết minhDi sản viên hạng IIITốt nghiệp Đại học chuyên ngành Văn hóa học, Lịch sử, Di sản.01Chỉ tiêu đã được duyệt: 03, tuyển đợt 01: 02 (01 trường hợp không đến nhận việc), chỉ tiêu còn lại: 01.
02Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh9652Hướng dẫn viên văn hóa

Hướng dẫn viên văn hóa hạng III

(V.10.07.23)

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Văn hóa, Sân khấu, Điện ảnh, Âm nhạc.

 

01Chỉ tiêu đã được duyệt 07, tuyển đợt 01: 04, còn lại: 03.
Hướng dẫn viên văn hóa

Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV

(V.10.07.24)

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Trung cấp chuyên ngành Văn hóa, Sân khấu, hoặc Âm nhạc.01
Phương pháp viên

Phương pháp viên hạng IV

(V.10.06.21)

 

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp chuyên ngành văn hóa, âm nhạc, múa.

01
Tổng cộng:04 


4. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

a) Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại mục 4.2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

5.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5.4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

6.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho một vị trí việc làm (kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

6.2. Không nhận hồ sơ đối với các trường hợp: hồ sơ gửi qua đường bưu điện, hồ sơ nộp trễ hạn hoặc không đúng quy định.

7. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển (đợt 2)

8.1. Thời gian

a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 20/8/2022.

b) Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến: Trong tháng 10 năm 2022.

8.2. Địa điểm

a) Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở VH, TT và DL.

b) Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Sở VH, TT và DL.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở VH, TT và DL tại địa chỉ: svhttdllongan.gov.vn và niêm yết công khai tại Sở VH, TT và DL.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Sở VH, TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại liên hệ 0272.3522772 (gặp bà Nguyễn Thị Hồng Tri trong giờ hành chính).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH, TT và DL (đợt 2)./.

2100_TB-SVHTTDL_19-08-2022_THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC CDVSN NAM 2022 (ĐOT 2).pdf

2100_TB-SVHTTDL_19-08-2022_NHU CAU TUYEN DUNG VIEN CHUC CAC DVSN THUOC SO (ĐOT 2).pdf


19/08/2022 5:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU, CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGUỒN CHI PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI NĂM 2021 THÔNG BÁO  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU, CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGUỒN CHI PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI NĂM 2021
19/07/2022 3:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2022 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

 Văn phòng Sở công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng như sau:

ĐV tính: Triệu đồng
Số
TT
Nội dungDự toán năm
2022
Ước thực
hiện 6 tháng
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 6 tháng) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
123456
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I Số thu phí, lệ phí         30              6.10         20.33          71.76
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép         30              6.10         20.33          71.76
2.1Văn hóa         10              3.60         36.00          80.00
2.2Du lịch         10              1.50         15.00        150.00
2.3Thể dục thể thao         10              1.00         10.00          33.33
IIChi từ nguồn thu phí được để lại         27              5.49         20.33          71.76
1Chi sự nghiệp    
2Chi quản lý hành chính         27              5.49         20.33          71.76
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          27              5.49         20.33          71.76
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước           3              0.61         20.33          71.76
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép           3              0.61         20.33          71.76
2.1Văn hóa           1              0.36         36.00          80.00
2.2Du lịch           1              0.15         15.00        150.00
2.3Thể dục thể thao           1              0.10         10.00          33.33
BDự toán chi ngân sách nhà nước9,4395,540        58.69        131.36
INguồn ngân sách trong nước9,4395,540        58.69        131.36
1Chi quản lý hành chính6,4943,034        46.72          90.13
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     6,340            2,970         46.84          95.33
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        153                 64         41.51          25.43
2Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề100                63         62.85        314.03
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        100                 63         62.85        314.03
3Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 315              163         51.80        265.32
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -      
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        315               163         51.80        265.32
4Chi hoạt động kinh tế 90                52         57.79          50.63
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -      
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          90                 52         57.79          50.63
5Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  1,9801,613        81.45        257.96
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     1,980 1613        81.45        257.96
6Chi sự nghiệp thể dục thể thao460              173         37.52        412.05
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        460               173         37.52        412.05
7CTMT NTM (00401)44744399 
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        447 443        99.10  
8CTMT NTM (00405)200 
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            2 0              -    

 

Cong khai du toan 6 thang dau nam 2022.pdf


07/07/2022 4:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 4 THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 4

Căn cứ Công văn số 3565/UBND-TTPVHCC ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 6163/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với 124 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở đã cung cấp dịch vụ công mức độ 4 kể từ ngày 09/6/2022 (kèm theo danh mục). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn.

Trường hợp quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì công chức tiếp nhận phối hợp với viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tạo lập tài khoản để nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và cách thức thực hiện nộp trực tuyến cho những lần tiếp theo.

DANH MỤC
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STTLĨNH VỰCTÊN TTHCMÃ SỐ TTHCMỨC ĐỘ 4
1Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia2.001631X
2Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương1.003838X
3Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp2.001591X
4Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia1.003738X
5Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích1.001822X
6Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích1.002003X
7Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích1.003901X
8Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích2.001641X
9Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập2.001613X
10Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập1.003793X
11Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích1.003646X
12Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật1.003835X
13Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật1.001106X
14Lĩnh vực di sản văn hóaThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật1.001123X
15Lĩnh vực điện ảnhThủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)1.003035X
16Lĩnh vực điện ảnhThủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)1.003017X
17Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)1.001833X
18Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)1.001809X
19Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ1.001778X
20Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng1.001755X
21Lĩnh vực mỹ thuậtThủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)1.001738X
22Lĩnh vực nhiếp ảnhThủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)1.001704X
23Lĩnh vực nhiếp ảnhThủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)1.001671X
24Lĩnh vực triển lãmThủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại1.001229X
25Lĩnh vực triển lãmThủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại1.001211X
26Lĩnh vực triển lãmThủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại1.001191X
27Lĩnh vực triển lãmThủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại1.001182X
28Lĩnh vực triển lãmThủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại1.001147X
29Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễnThủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)1.009397X
30Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễnThủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)1.009398X
31Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễnThủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu1.009399X
32Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễnThủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu1.009403X
33Lĩnh vực văn hóaThủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh1.003676X
34Lĩnh vực văn hóaThủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh1.003654X
35Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh1.001029X
36Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường1.001008X
37Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh1.001029X
38Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường1.000922X
39Lĩnh vực văn hóaThủ tục công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"1.004659X
40Lĩnh vực văn hóaThủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ1.004723X
41Lĩnh vực văn hóaThủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch1.003784X
42Lĩnh vực văn hóaThủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh1.003743X
43Lĩnh vực quảng cáoThủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn1.004650X
44Lĩnh vực quảng cáoThủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo1.004645X
45Lĩnh vực quảng cáoThủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam1.004639X
46Lĩnh vực quảng cáoThủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam1.004666X
47Lĩnh vực quảng cáoThủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam1.004662X
48Lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tếThủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh2.001496X
49Lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tếThủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh1.003608X
50Lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tếThủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh1.003560X
51Lĩnh vực thư việnThủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên1.005439X
52Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.005441X
53Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.001420X
54Lĩnh vực gia đìnhThủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.001407X
55Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.000919X
56Lĩnh vực gia đìnhThủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)1.000817X
57Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình1.000104X
58Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình1.003310X
59Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình2.000022X
60Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình1.000379X
61Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình1.000433X
62Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình1.000454X
63Lĩnh vực gia đìnhThủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)2.001414X
64Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp1.002445X
65Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao1.002396X
66Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận1.003441X
67Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng1.000983X
68Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức1.002022X
69Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức1.002013X
70Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương1.001782X
71Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga1.000953X
72Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf1.000936X
73Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông1.000920X
74Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo1.001195X
75Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate1.000904X
76Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn1.000883X
77Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker1.000863X
78Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn1.000847X
79Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay1.000830X
80Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao1.000814X
81Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ1.000644X
82Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo1.000842X
83Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness1.005163X
84Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng2.002188X
85Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí1.000594X
86Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh1.000560X
87Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam1.000544X
88Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển1.001213X
89Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá1.000518X
90Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt1.000501X
91Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin1.000485X
92Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí1.005357X
93Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao1.001801X
94Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném1.001500X
95Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu1.005162X
96Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao1.001517X
97Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ1.001527X
98Lĩnh vực thể dục thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao1.001056X
99Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh1.004528X
100Lĩnh vực du lịchThủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành2.001611X
101Lĩnh vực du lịchThủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể2.001589X
102Lĩnh vực du lịchThủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản1.003742X
103Lĩnh vực du lịchThủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.001837X
104Lĩnh vực du lịchThủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế1.004605X
105Lĩnh vực du lịchThủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.003717X
106Lĩnh vực du lịchThủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện1.003240X
107Lĩnh vực du lịchThủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy1.003275X
108Lĩnh vực du lịchThủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.005161X
109Lĩnh vực du lịchThủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.003002X
110Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh1.003490X
111Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.004572X
112Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)1.004594X
113Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa2.001628X
114Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa2.001616X
115Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa2.001622X
116Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm1.001440X
117Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế1.004628X
118Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa1.004623X
119Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa1.001432X
120Lĩnh vực du lịchThủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch1.004614X
121Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.004551X
122Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.004503X
123Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.001455X
124Lĩnh vực du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.004580X

 

Sở VH, TT và DL Long An


09/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, địa chỉ: số 3 đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3822631.
 2. Tên tài sản

  01 xe ô tô đang lưu hành ô tô 05 chỗ biển số 62P-0037 do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh sử dụng và quản lý;

  3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

   
Số TTTÀI SẢN BÁNGIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)
Bán xe đang lưu hành
0101 (một) xe ô tô 04 chỗ hiệu TOYOTA, biển số 62P-0037, số loại: LX70, số máy: 2Y0232887, số khung: LX700003723, năm sản xuất: 1985, nước sản xuất: Nhật Bản. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 205.873.000 đồng. Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng.

 

14.000.000

 Số tiền bằng chữ: Mười bốn triệu đồng./.

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí quy định:

4.1. Tại Điều 3 của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định như: tổ chức đấu giá có quy chế đấu giá áp dụng hình thức đấu giá phù hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 603/BTTP-ĐGTS ngày 28/6/2018 của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp.

4.2. Tại Phụ luc I(bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, tổ chức đấu giá tài sản) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An trong các ngày làm việc từ ngày từ ngày thông báo đến hết ngày 02/6/2022 (trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút), gặp bà Phan Thị Tha, văn phòng sở, số điện thoại: 0272.3822631 hoặc gửi qua đường bưu điện.

6. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, thẩm định, phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký: từ ngày 03/6/2022 đến ngày 06/6/2022.

- Thời gian phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: từ ngày 07/6/2022 đến ngày 08/6/2022.

7. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An và niêm yết tại trụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, địa chỉ: số 3 đường Võ Văn Tần, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3822631

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An trân trọng thông báo./.

1243_TB-SVHTTDL_27-05-2022_Thông báo chọn ĐV dấu giá lần 2.signed.pdf


27/05/2022 5:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 898A/QĐ-SVHTTDL ngày 20/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh thông báo như sau:

1. Số lượng thí sinh trúng tuyển: 03 thí sinh.

 

STT

 

Họ và tên

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

Quê quán

 

Trình độ chuyên môn

 

Vị trí việc làm trúng tuyển

 

Ghi chú

NamNữ
01Phạm Thị Thúy Dung 14/7/1990Xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

 

ĐH

Bảo tàng

 

Nghiệp vụ

Bảo tàng

 
02

 

Lương Hồng     Phúc

 

29/6/1998

 

 

Xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

 

ĐH

Văn hóa học

 

 

Nghiệp vụ

Bảo tàng

 
03

 

Nguyễn Minh    Đảo

 

26/10/1991

 

 

Xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

 

Thạc sĩ

Lịch sử

Việt Nam

 

Nghiệp vụ

Bảo tàng

Đảng viên, trình độ chính trị: đã học xong Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, chờ cấp bằng.


2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm đến cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm:

a) Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) Trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, doanh nghiệp, bổ sung thêm bản sao chứng thực các giấy tờ sau: Sổ bảo hiểm xã hội, Quyết định tuyển dụng lao động hợp đồng, quyết định nâng bậc lương... để làm cơ sở xếp lương khi ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức.

(Trường hợp Thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh thông báo đến cơ quan, đơn vị, thí sinh trúng tuyển biết và thực hiện. Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua số điện thoại: 02723522772./.

Thong bao trung tuyen don vi Bao tang - Thu vien tinh.pdf

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH29/04/2022 4:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 899A/QĐ-SVHTTDL ngày 20/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thông báo như sau:

1. Số lượng thí sinh trúng tuyển là: 05 thí sinh.

 

STT

 

Họ và tên

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

Quê quán

 

Trình độ chuyên môn

 

Vị trí việc làm trúng tuyển

 

 

Ghi chú

NamNữ
01Lê Nguyễn Quang Duy25/03/1993 Tân Trụ, tỉnh Long An.Đại học
chuyên ngành Hành chính học

Chuyên viên

hành chính

 
02Trần Ngọc               An13/04/1979 Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Đại học

Chuyên ngành:

Luật

 

Chuyên viên

hành chính

 
03Phan Phương        Anh 04/11/1999Phường 3, thành phố Tân An, Long An

Đại học

Chuyên ngành Quan hệ công chúng

 

Chuyên viên Nghiệp vụ 

 

04

Phạm Thị Ngọc    Hiền 01/01/1998Ấp 8, Hiệp Thạnh, Châu Thành, tỉnh Long An

Đại học

Chuyên ngành:

Văn hóa và Du lịch

Chuyên viên Nghiệp vụ 
05Nguyễn Phan Hoàng Anh  Thư                                   11/01/1998Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, Long An.

Đại học

Truyền thông - Báo chí

Chuyên viên Nghiệp vụ 


2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm đến cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm:

a) Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) Trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, doanh nghiệp, bổ sung thêm bản sao chứng thực các giấy tờ sau: Sổ bảo hiểm xã hội, Quyết định tuyển dụng lao động hợp đồng, quyết định nâng bậc lương... để làm cơ sở xếp lương khi ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức.

(Trường hợp Thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thông báo đến cơ quan, đơn vị, thí sinh trúng tuyển biết và thực hiện. Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua số điện thoại: 02723522772./.

Thong bao trung tuyen don vi Trung tam Thông tin XTDL.pdf

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH


29/04/2022 4:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH

Căn cứ Quyết định số 900A/QĐ-SVHTTDL ngày 20/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh thông báo như sau:

1. Số lượng thí sinh trúng tuyển: 04 người.

 

STT

 

Họ và tên

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

Quê quán

 

Trình độ chuyên môn

 

Vị trí việc làm trúng tuyển

 

 

Ghi chú

NamNữ
01Lê Hoàng         Phong16/6/1999 An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An.

Đại học Luật Kinh tế

 

 

Chuyên viên

 

 

02

 

Đặng Dương     Phát

 

28/04/1998

 

 

 

Ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

 

 

Cao đẳng
Quan hệ công chúng

 

 

Tuyên truyền viên

 

 

03

 

Phan Mạnh      Tuấn

 

09/08/1989

 

 

Xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, Long An.

 

Đại học
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

 

Tuyên truyền viên chính

 

 


2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm đến cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm:

a) Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) Trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, doanh nghiệp, bổ sung thêm bản sao chứng thực các giấy tờ sau: Sổ bảo hiểm xã hội, Quyết định tuyển dụng lao động hợp đồng, quyết định nâng bậc lương... để làm cơ sở xếp lương khi ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức.

(Trường hợp Thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh thông báo đến cơ quan, đơn vị, thí sinh trúng tuyển biết và thực hiện. Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua số điện thoại: 02723522772./.

Thong bao trung tuyen don vi Trung tam Van hoa nghe thuat tinh.pdf

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH


29/04/2022 4:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG NĂM 2022 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG NĂM 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 3 tháng như sau:

Số
TT 
Nội dungDự toán năm
2022
Ước thực
hiện 3 tháng
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 3 tháng nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) Ước thực
hiện 3 tháng
1234564
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     
I Số thu phí, lệ phí         30              2.80           9.33        186.67 1.5
2Phí thẩm định giấy phép         30              2.80           9.33        186.67 1.5
2.1Văn hóa         10              1.80         18.00        120.00 1.5
2.2Du lịch         10                  -                 -    0
2.3Thể dục thể thao         10              1.00         10.00  0
IIChi từ nguồn thu phí được để lại         27              2.52           9.33        186.67 1.35
2Chi quản lý hành chính         27              2.52           9.33        186.67 1.35
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          27              2.52           9.33        186.67 1.35
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước           3              0.28           9.33        186.67 0.15
1Lệ phí     
2Phí thẩm định giấy phép           3              0.28           9.33        186.67 0.15
2.1Văn hóa           1              0.18         18.00        120.00 0.15
2.2Du lịch           1                  -                 -                  -   0
2.3Thể dục thể thao           1              0.10         10.00                -   0
BDự toán chi ngân sách nhà nước9,8873,284        33.22        153.64 2,138
INguồn ngân sách trong nước9,8873,284        33.22        153.64 2,138
1Chi quản lý hành chính6,4941,651        25.43          88.66 1,863
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     6,340 1609        25.37          93.58 1719
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        153 43        27.80          29.72 143
2Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề1008          8.11          81.15 10
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        100 8          8.11          81.15 10
3Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 3150              -                  -   0
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -                    -    
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        315 0              -                  -   0
4Chi hoạt động kinh tế 9017        18.81        486.36 3
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -                    -    
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          90 17        18.81        486.36 3
5Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  1,9801,143        57.74        472.44 242
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     1,980 1143        57.74        472.44 242
6Chi sự nghiệp thể dục thể thao460225       112.04 20
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        460 22          4.82        112.04 20
7CTMT NTM (00401)44744399       200.05 221
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        447 443        99.10        200.05 221
8CTMT NTM (00405)200               -   0
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -                    -    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            2 0              -                  -   221


Cong khai thực hiện dự toán thu chi 3 tháng dau nam 2022.pdf

08/04/2022 5:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2: 08 thí sinh (có danh sách kèm theo).

STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhQuê quánTrình độ đào tạoChuyên ngành đào tạoVị trí đăng ký dự tuyểnĐối tượng ưu tiênGhi chú
NamNữ
01Phạm Hoàng Sơn Ca 04/01/1994Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.ĐH

Luật

Trung cấp Kế toán

Chuyên viên hành chính  
02Lê Hoàng Phong16/6/1999 Xã An Vĩnh Ngãi, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.ĐHLuật Kinh tếChuyên viên hành chính  
03Bùi Anh Tuấn20/8/1990 Xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Cao đẳng

 

Sư phạm Âm nhạcTuyên truyền viên  
04Nguyễn Trung Thành30/12/1996 Xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.Cao đẳngKỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíTuyên truyền viên  
05Đặng Dương Phát28/4/1998 Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.Cao đẳngTruyền thông quan hệ công chúngTuyên truyền viên  
06Phan Mạnh Tuấn09/8/1989 Xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An.Đại họcCông nghệ kỹ thuật điện – điện tửTuyên truyền viên chính  
07Lữ Trung Nghĩa04/10/1996 Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.Đại họcQuản lý hoạt động văn hóa- xã hộiTuyên truyền viên chính  
08Huỳnh Thị Mỹ Liên 
04/8/1997Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.Đại học Văn hóa nghệ thuật quần chúngQuản lý văn hóaHướng dẫn viên  

2. Địa điểm tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Tại Hội trường lầu 2 Sở VH, TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

3. Thời gian tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/4/2022 (Thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch trước 15 phút để ổn định tổ chức và phổ biến nội quy, quy chế). Kiểm tra sát hạch lúc 13 giờ 45 phút ngày 12/4/2022.

Yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh trong quá trình kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đơn vị Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh được biết và thực hiện (Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở VH, TT và DL Long An, địa chỉ truy cập: https://svhttdl.longan.gov.vn)./.

Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien xet tuyen vong 2 don vi TTVHNT.pdf

741_QĐ-SVHTTDL_Quyet dinh phe duyet danh sach tuyen dung vong 2 TTVHNT.pdf06/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2: 07 thí sinh.

STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhQuê quánTrình độ đào tạoChuyên ngành đào tạoVị trí đăng ký dự tuyểnĐối tượng ưu tiênGhi chú
NamNữ
01Lê Nguyễn Quang Duy25/3/1993 Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long AnĐại họcHành chính họcChuyên viên hành chính  
02Trần Ngọc An13/4/1979 Thành phố Tân An, tỉnh Long An.Đại họcLuậtChuyên viên hành chính  
03Phan Phương Anh 04/11/1999Thành phố Tân An, tỉnh Long An.Đại họcQuan hệ công chúngChuyên viên nghiệp vụ  
04Phạm Thị Ngọc Hiền 01/01/1998Xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.Đại họcVăn hóa – Du lịchChuyên viên nghiệp vụ  
05Trần Hửu Cần09/02/1998 Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.Đại họcVăn hóa – Du lịchChuyên viên nghiệp vụ  
06Nguyễn Tuấn Anh28/11/1998 Thành phố Tân An, tỉnh Long An.Đại họcViệt Nam họcChuyên viên nghiệp vụ  
07Nguyễn Phan Hoàng Anh Thư 11/01/1998Thành phố Tân An, tỉnh Long An.Đại họcBáo chí truyền thôngChuyên viên nghiệp vụ  


2. Địa điểm tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Tại Hội trường lầu 2 Sở VH, TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

3. Thời gian tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút ngày 12/4/2022 (Thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch trước 15 phút để ổn định tổ chức và phổ biến nội quy, quy chế). Kiểm tra sát hạch lúc 09 giờ 45 phút ngày 12/4/2022.

Yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trong quá trình kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đơn vị Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch được biết và thực hiện (Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở VH, TT và DL Long An, địa chỉ truy cập: https://svhttdl.longan.gov.vn)./.

Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien xet tuyen vong 2 don vi TTTTXTDL.pdf

740_QĐ-SVHTTDL_Quyet dinh phe duyet danh sach tuyen dung vong 2 TTTTXTDL.signed.pdf


06/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỈNH

 Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2: 04 thí sinh.

STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhQuê quánTrình độ đào tạoChuyên ngành đào tạoVị trí đăng ký dự tuyểnĐối tượng ưu tiênGhi chú
NamNữ
01Phạm Thị Thúy Dung 14/7/1990Xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.ĐHBảo tàng

Nghiệp vụ

Bảo tàng

  
02Lương Hồng Phúc29/6/1998 Xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An.ĐHVăn hóa học

Nghiệp vụ

Bảo tàng

  
03Nguyễn Minh Đảo26/10/1991 Xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.Thạc sĩ

Lịch sử

Việt Nam

Nghiệp vụ

Bảo tàng

Bộ đội xuất ngũĐảng viên, trình độ chính trị: đã học xong Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, chờ cấp bằng.
04Trần Hoàng Ân10/10/1992 Xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.ĐHLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiệp vụ

Bảo tàng

  


2. Địa điểm tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Tại Hội trường lầu 2 Sở VH, TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

3. Thời gian tổ chức, kiểm tra sát hạch:

Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 12/4/2022 (Thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch trước 15 phút để ổn định tổ chức và phổ biến nội quy, quy chế). Kiểm tra sát hạch lúc 07 giờ 45 phút ngày 12/4/2022.

Yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh trong quá trình kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đơn vị Bảo tàng - Thư viện tỉnh được biết và thực hiện (Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở VH, TT và DL Long An, địa chỉ truy cập: https://svhttdl.longan.gov.vn)./.

Thong bao trieu tap thi sinh du dieu kien xet tuyen vong 2 don vi BTTV.pdf

738_QĐ-SVHTTDL_Quyet dinh phe duyet danh sach tuyen dung vong 2 BTTV.signed.pdf06/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trường Thể dục thể thao) thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trường Thể dục thể thao), địa chỉ: số 7,  đường Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.826 192.
 2. Tên tài sản: (01) Xe ô tô 35 chỗ ngồi, biển số 62P-0532, Trường Thể dục thể thao sử dụng và quản lý

  3. Giá khởi điểm của các tài sản đấu giá

Số

TT

TÀI SẢN BÁN

GIÁ

KHỞI ĐIỂM (đồng)

101 (một) xe ô tô 35 chỗ ngồi,  biển số 62P-0532; hiệu KIA; số loại: NEW COSMOS; số máy: D6DA1500464;số khung: KN2GAD4C32C300605; năm sản xuất: 2001; nước sản xuất: Việt Nam 67.000.000
 Cộng67.000.000
Sáu mươi bảy triệu đồng./.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản như sau:

 Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất; Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký; Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại; Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định như: tổ chức đấu giá có quy chế đấu giá áp dụng hình thức đấu giá phù hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 603/BTTP-ĐGTS ngày 28/6/2018 của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại Trường Thể dục thể thao Long An, địa chỉ: Số 7, đường Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An  trong các ngày làm việc từ ngày thông báo đến hết ngày 22/3/2022 (trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).

6. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, thẩm định, phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký: Từ ngày 23/3/2022 đến ngày 24/32022;

- Thời gian phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Từ ngày 25/3/2022 đến ngày 28/3/2022.

7. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung Thông báo này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An, Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du và niêm yết tại trụ sở Trường Thể dục thể thao Long An. Địa chỉ: Số 7, đường Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An

576_TB-SVHTTDL_17-03-2022_TB lựa chọn ĐV đấu giá.signed.pdf


17/03/2022 3:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI NĂM 2021CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI NĂM 2021
17/02/2022 5:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 3)THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 3)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định tài sản như sau:

 1. Tên cơ quan yêu cầu thẩm định giá

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, địa chỉ: số 3 đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3822631.
 2. Nội dung yêu cầu thẩm định giá
STTTên tài sảnNăm đưa vào sử dụngNguyên giá
I.Nhà 3.884.069.437 
1Nhà ở tập thể ( karaoke)20081.074.189.437
2.Rạp chiếu bóng Long An20062.809.880.000 
IIMáy móc thiết bị 5.523.242.545 
1Máy chiếu 2D20151.223.000.000 
2Máy chiếu 3D20122.901.990.000 
3Máy chiếu TQ âm thanh lập thể2009771.798.000 
4Máy chiếu phim nhựa âm thanh1999131.000.000 
5Hệ thống âm thanh máy chiếu phim2015495.454.545 
IIIQuyền sử dụng đất 14.850.242.200 
 Cộng 24.257.554.182 

 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo các tiêu chí như sau:

3.1. Tư cách hợp lệ

 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Bản sao báo cáo tài chính 03 năm gần nhất.

3.2. Kinh nghiệm

 Cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện ít nhất 03 hợp đồng tương tự gói thầu này trong vòng 05 năm trở lại đây; Cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện ít nhất 03 hợp đồng liên quan đến thẩm định giá về máy móc, trang thiết về âm thanh, ánh sáng trong vòng 05 năm trở lại đây.

3.3. Nhân sự

Tối thiểu 10 năm thẩm định viên về giá đã được Bộ Tài chính cấp thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật. Các thẩm định viên về giá phải là người có hợp đồng lao động và có tham gia bảo hiểm xã hội; Tư vấn trưởng có 10 năm kinh nghiệm trở lên.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá

Tổ chức thẩm giá có đủ điều kiện nộp hồ sơ gởi bằng bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An từ ngày thông báo đến 25/02/2022.

5. Giá dịch vụ thẩm định giá

 Thù lao dịch vụ thẩm định giá phù hợp với các quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật về giá thẩm định giá.

6. Thông tin khác

- Quý công ty chọn hợp tác thẩm định giá phải đáp ứng các yêu cầu nêu trên với chi phí thấp nhất và tiến độ thực hiện công việc nhanh nhất.

- Quý công ty có gởi hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá nhưng không trúng giá sẽ không được thông báo phản hồi.

Nội dung thông báo này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An và niêm yết tại trụ Sở.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An trân trọng thông báo./.

275_thong bao chon don vi tham dinh gia lan 3.pdf


15/02/2022 5:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VH, TT và DL năm 2021, cụ thể như sau:

I. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH,TT và DL  năm 2021 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

3. Số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí cần tuyển

STTĐƠN VỊCHỈ TIÊU SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAOSỐ VIÊN CHỨC HIỆN CÓVỊ TRÍ CẦN TUYỂNTrình độ chuyên môn cần tuyển (ghi rõ trình độ chuyên ngành)Chỉ tiêu cần tuyểnGhi chú
Tên vị trí việc làm cần tuyểnChức danh nghề nghiệp tương ứng
01Bảo tàng - Thư viện tỉnh9772Nghiệp vụ Bảo tàngDi sản viên hạng IIITốt nghiệp Đại học chuyên ngành VH học, lịch sử, di sản02

Số lượng thôi việc nghỉ việc, luân chuyển trong năm: 05 người

(Theo KH 428 ngày 02/12/2021 của BT-TV tỉnh)

- Thuyết minhDi sản viên hạng IIITốt nghiệp Đại học chuyên ngành VH học, lịch sử, di sản01
02Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh9650Chuyên viên

Chuyên viên

(01.003)

Tốt nghiệp Đại học hành chính tổng, hợp, văn phòng…01

Số lượng người thôi việc trong năm: 14 (từ 2018 đến nay).

Trong năm 2020 không có tuyển dụng viên chức

(Theo KH 340  ngày 06/12/2021 của Trung tâm VHNT tỉnh)

Tuyên truyền viên

Tuyên truyền viên chính

(17.177)

Tốt nghiệp Đại học phù hợp với chuyên ngành văn hóa, thông tin, tuyên truyền, báo chí, họa sĩ…01

Tuyên truyền viên

(17.178)

Tốt nghiệp Trung cấp phù hợp với chuyên ngành văn hóa, thông tin, tuyên truyền, báo chí...01
Hướng dẫn viên

Hướng dẫn viên hạng III

(V.10.07.23)

Tốt nghiệp Đại học phù hợp với chuyên ngành văn hóa, sân khấu…02

Hướng dẫn viên hạng IV

(V.10.07.24)

Tốt nghiệp trung cấp phù hợp với chuyên ngành văn hóa, sân khấu…01
Phương pháp viên

Phương pháp viên hạng IV

(V.10.06.21)

Tốt nghiệp Trung cấp phù hợp với chuyên ngành văn hóa, âm nhạc, múa…01
03Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch1610Phòng Nghiệp vụ

Chuyên viên

(01.003)

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Du lịch, Lữ hành, Truyền thông - Báo chí, Quan hệ công chúng, Văn học, Việt Nam học, Công nghệ thông tin03

Đơn vị mới thành lập, nhu cầu tuyển dụng bổ sung đủ số lượng người làm việc được giao trong đơn vị

((Theo KH 292 ngày 01/12/2021 của Trung tâm TTXTDL)

Phòng Hành chính - Quản Trị

Chuyên viên

(01.003)

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Học viện hành chính, Luật, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ học, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng.02
Tổng cộng:15 

4. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

a) Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại mục 4.2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đôi viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

5.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5.4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

6.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho một vị trí việc làm (kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

6.2. Không nhận hồ sơ đối với các trường hợp: hồ sơ gửi qua đường bưu điện, hồ sơ nộp trễ hạn hoặc không đúng qui định.

7. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển

8.1. Thời gian

a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 17/01/2022.

b) Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến: Trong tháng 02 năm 2022.

8.2. Địa điểm

a) Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở VH,TT và DL.

b) Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Sở VH,TT và DL.

Thông báo này được đăng trên Báo Long An, Trang thông tin điện tử của

Sở VH,TT và DL tại địa chỉ: svhttdllongan.gov.vn và niêm yết công khai tại Sở VH,TT và DL.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Sở VH,TT và DL, số 03, Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại liên hệ 0272.3522772 (gặp bà Nguyễn Thị Hồng Tri trong giờ hành chính).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH, TT và DL năm 2021./.

 Sở VH, TT và DL tỉnh Long An

125_TB-SVHTTDL_14-01-2022_THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CĐVSN NĂM 2021.signed.pdf

125_TB-SVHTTDL_14-01-2022_637777668985568114_NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC DVSN THUỘC SỞ NĂM 2021.signed.pdf


14/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
13/01/2022 4:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2021THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2021

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Văn phòng Sở công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 12 tháng như sau:

Số
TT
Nội dungDự toán năm
2021
Ước thực
hiện 12 tháng
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 12 tháng) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
123456
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I Số thu phí, lệ phí       100           14.00         14.00          12.21
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép       100           14.00         14.00          12.21
2.1Văn hóa         50             7.50         15.00            7.36
2.2Du lịch         20             2.50         12.50          23.04
2.3Thể dục thể thao         30             4.00         13.33        200.00
IIChi từ nguồn thu phí được để lại         90           12.60         14.00          29.62
1Chi sự nghiệp………………….    
2Chi quản lý hành chính         90           12.60         14.00          26.91
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          90           12.60         14.00          26.91
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước         10             1.40         14.00            2.06
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép         10             1.40         14.00            2.06
2.1Văn hóa           5             0.75         15.00            1.13
2.2Du lịch           2             0.25         12.50          23.04
2.3Thể dục thể thao           3             0.40         13.33        200.00
BDự toán chi ngân sách nhà nước    9,046           8,898         98.36          99.07
INguồn ngân sách trong nước    9,046           8,898         98.36          99.07
1Chi quản lý hành chính    6,352           6,214         97.82        126.70
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     5,857           5,722         97.69          95.65
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        495              492         99.37          92.66
2Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề       150                73         48.67          48.67
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        150                73         48.67          48.67
3Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình        290              280         96.66          64.20
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        290              280         96.66          64.20
4Chi sự nghiệp du lịch         82                71         86.59          78.89
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          82  71         86.59          78.89
5Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      1,844           1,844         99.99          40.65
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     1,844  1,844         99.99          40.65
6Chi sự nghiệp thể dục thể thao       328              328       100.00          24.98
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        328              328       100.00          24.98
7Chi sự nghiệp khác ngân sách       337                88         26.11          17.74
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        337                88         26.11          17.74


Cong khai thuc hien du toan thu chi 12 thang nam 2021.jpg

Cong khai thuc hien du toan thu chi 12 thang nam 2021 (hinh 2).jpg

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


12/01/2022 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​