Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 535861
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI NĂM 2019CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI NĂM 2019
06/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
13/07/2020 4:00 CHĐã ban hành
testtest

​Test

03/08/2023 12:00 SAĐã ban hànhChuyenDoiSo
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020
21/05/2020 5:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG NĂM 2019 (CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VỀ NÔNG THÔN MỚI)CÔNG KHAI TÌNH HÌNH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG NĂM 2019 (CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VỀ NÔNG THÔN MỚI)
03/02/2020 8:00 SAĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
19/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
CHÂU THÀNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NGÀNH VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAOCHÂU THÀNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NGÀNH VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO

Ngày 24/7/2023, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm chấm điểm thi đua ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao năm 2023.

 ChauThanhTrienKhaiPhanMem.jpg

Đại biểu tham dự hôi nghị

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo và công chức văn hóa - xã hội 13 xã, thị trấn được Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh giới thiệu và hướng dẫn phần mềm chấm điểm thi đua ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao. Theo đó, mỗi xã được cấp 1 tài khoản để đăng nhập, thực hiện việc tự chấm điểm và kèm hồ sơ minh chứng trên phần mềm, sau đó huyện sẽ tiến hành thẩm định kết quả.

Việc triển khai phần mềm chấm điểm thi đua ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thi đua; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; giúp thống kê báo cáo tình hình chấm điểm đời sống văn hóa của các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp liên quan; nâng cao chất lượng điều hành quản lý, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thể theo dõi thi đua của đơn vị một cách trực quan, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí./.

Hoàng Anh


25/07/2023 4:00 CHĐã ban hànhChuyển đổi số
Thông báo công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2018Thông báo công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2018
19/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang