Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 239864
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI NĂM 2019CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI NĂM 2019
06/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2018Thông báo công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2018
19/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
19/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​