Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 571978
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 14/04/2021, 15:00
THÔNG BÁO NỘI DUNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021
14/04/2021

Qua các ý kiến phát biểu tham luận và ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thị xã, thành phố, ông Nguyễn Anh Dũng kết luận chung như sau:

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý II, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên lĩnh vực VH, TT và DL.

Tăng cường củng cố đội kiểm tra liên ngành và chủ động xây dựng các giải pháp quản lý có hiệu quả các hoạt động văn hóa, các sơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, game bắn cá trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động "nhạc sống" trên địa bàn tỉnh và Nghị định số 54/2019/NÐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Tăng cường kiểm tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các danh hiệu văn hóa tại các địa phương, cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI về xã đạt tiêu chí văn hóa nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh khắc phục các tiêu chí đạt thấp, nâng chất các tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Xét chọn danh hiệu gia đình văn hóa đúng thực chất, đảm bảo theo nội dung Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, trong đó xét các tiêu chí đạt trước, sau đó thực hiện loại trừ các tiêu chí liệt, chú ý việc xét công nhận các tiêu chí về an ninh trật tự xã hội, tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc, đá gà,…), vệ sinh môi trường, dịch vụ văn hóa và trật tự an toàn giao thông (lấn chiếm lề đường, bỏ rác không đúng quy định),… Hiện nay, có lúc, có nơi xảy ra vi phạm khá phổ biến, không đủ điểm công nhận, nhất là đối với các huyện vùng kinh tế trọng điểm có nhiều dân nhập cư.

Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các khu di tích lịch sử - văn hóa đã được phân cấp cho huyện theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh. Chủ động đầu tư kinh phí nâng cấp, tu bổ di tích, liên kết quảng bá di tích để thu hút khách du lịch và thường xuyên tổ chức cho người dân, nhất là học sinh đến tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các khu di tích trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thể thao phong trào và thể thao thành tích cao của tỉnh thông qua việc triển khai thực hiện 2 Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Long An đến năm 2026 và Đề án phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026. Rà soát, báo cáo đề xuất việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp sân vận động trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới đại hội cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra.

Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng thông báo./.

860_TB-SVHTTDL_14-04-2021_Thong bao noi dung hoi nghi so ket quy I va trien khai nhiem vu quy II nam 2021.signed.pdf

Sở VH, TT và DLLượt người xem:   599
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​