Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 535864
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 03/02/2020, 09:00
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 423/CĐ-UBND NGÀY 31/01/2020 CỦA UBND TỈNH LONG AN
03/02/2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An (có văn bản kèm theo);

Để phối hợp cùng các cấp, các ngành chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, Phòng Văn hóa và Thông tin (Phòng VH và TT), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh  (Trung tâm VH, TT và TT) các huyện, thị xã Kiến Tường (TXKT) và thành phố Tân An (TPTA) cùng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Đề nghị phối hợp Sở VH, TT và DL ban hành thông báo tạm dừng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới. Cụ thể: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (cấp tỉnh); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp tỉnh); Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; thi người đẹp, người mẫu; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

2. Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, TXKT và TPTA

          - Triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của Bộ VH, TT và DL về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như: Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ VH, TT và DL về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội, di tích.

- Tham mưu UBND cấp huyện tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới. Cụ thể: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (cấp huyện); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp huyện); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã).

- Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương có các lễ hội sau đây, khẩn trương tham mưu UBND cấp huyện tạm dừng tổ chức lễ hội. Cụ thể: Lễ hội làm chay (huyện Châu Thành); Lễ hội vía Bà Ngũ hành (huyện Cần Giuộc); Cúng rằm Tháng Giêng tại Chùa Nổi (huyện Vĩnh Hưng); Cúng lễ Kỳ Yên tại Đình Vạn Phước (huyện Cần Đước); Cúng lễ Kỳ Yên tại Đình Vạn Phước (huyện Cần Đước).

- Phối hợp hệ thống chính trị tại địa phương triển khai việc tạm dừng tiếp nhận các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng; các hoạt động tập trung đông người, họp mặt, hội thảo trên địa bàn quản lý.

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế địa phương phát hành các tài liệu, pa nô,  áp phích tuyên truyền, cảnh báo dịch bệnh để phổ biến rộng rãi đến các khu vui chơi giải trí, khu vực đông dân cư…

- Phối hợp Thanh tra Sở VH, TT và DL tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế trong việc tiếp nhận và triển khai thông tin truyên truyền các tài liệu về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Triển khai ngay thực hiện việc lắp đặt mới các pa nô, treo băng-rôn khẩu hiệu truyên truyền; Hướng dẫn Trung tâm VH, TT và TT các huyện, TXKT và TPTA các nội dung thông tin tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên băng-rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, xe cổ động; chú trọng lồng ghép đưa tin, ảnh thời sự, bài viết tuyên truyền đến tận cơ sở.

Thanh tra Sở; Phòng Quản lý văn hóa, du lịch

Xây dựng Kế hoạch và triển khai ngay công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh - nhất là trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi công cộng, quảng cáo, lễ hội.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

Phối hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh tham mưu Sở VH, TT và DL ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội tín ngưỡng, các cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa.

Trong đó, chú trọng lồng ghép thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như: nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh; phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, đề nghị việc hạn chế tham gia hoạt động du Xuân, lễ hội; yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đến di tích; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Bảo tàng - Thư viện tỉnh

Nghiêm túc triển khai việc thực hiện công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ VH, TT và DL đến các lễ hội tín ngưỡng, các cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa.

          Chủ động phối hợp các địa phương có di tích được xếp hạng, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh tuyên truyền tại các di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. cụ thể:

- Ngoài 05 (năm) lễ hội phải tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND, Bảo tàng - Thư viện tỉnh triển khai việc hướng dẫn các địa phương khi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tại các di tích được xếp hạng chỉ thực hiện nghi lễ cúng tế truyền thống, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở tín ngưỡng và người dân tổ chức các hoạt động thờ cúng tín ngưỡng thuần túy, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân; không tổ chức phần hội nhằm tránh cảnh tụ tập người dân đông đúc, dễ lây lan dịch bệnh.

- Đối với các di tích được xếp hạng tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp có người về từ những vùng xảy ra dịch bệnh, đề nghị Bảo tàng - Thư viện tỉnh chủ động phối hợp chính quyền địa phương theo dõi và có báo cáo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tại các địa điểm tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tại các di tích được xếp hạng, đề nghị phải thường xuyên thông tin tuyên truyền các khuyến cáo của ngành y tế về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở VH, TT và DL

Nghiêm túc việc triển khai thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh đến tất cả công chức, viên chức và người lao động trong ngành về sự nhận thức mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhằm chủ động phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả về Sở VH, TT và DL (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020). Giao Phòng Quản lý văn hóa, du lịch tham mưu Sở VH, TT và DL tổng hợp, báo cáo kết quả công tác trên lồng ghép vào báo cáo công tác quản lý nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội Xuân 2020 gửi UBND tỉnh và Bộ VH,TT và DL theo quy định./.  

Lượt người xem:   3776
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang