Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 560601
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 11/02/2020, 15:00
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 396/CĐ-BVHTTDL VÀ CÔNG ĐIỆN SỐ 463/CĐ-BVHTTDL CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
11/02/2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 143/SYCĐ-UBND ngày 05/02/2020 về sao y Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) và văn bản số 567/UBND- VHXH ngày 07/02/2020 về việc thực hiện Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL;

Sở VH, TT và DL đề nghị UBND các huyện, thị xã Kiến Tường (TXKT) và thành phố Tân An (TPTA) cùng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. UBND các huyện, TXKT và TPTA

Phối hợp Sở VH, TT và DL chỉ đạo việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tận cơ sở Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời triển khai đến tận cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL (có văn bản kèm theo).  

Phối hợp Sở VH, TT và DL chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TXKT và TPTA tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung 02 Công điện nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Bảo tàng - Thư viện tỉnh

Triển khai ngay việc hướng dẫn các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ VH, TT và DL; Công điện số 423/CĐ-UBND của UBND tỉnh.

3. Thanh tra Sở; Phòng Quản lý văn hóa, du lịch

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ VH, TT và DL về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; việc thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An; Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ VH, TT và DL.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện, bổ sung nội dung vào báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội Xuân 2020 gửi về Sở VH, TT và DL (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020)./.   


259_Công_văn_triển_khai thuc hien Cong dien 396 và Cong dien 463.doc.signed.pdf

Lượt người xem:   590
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​