Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 571979
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 20/01/2021, 16:00
THỰC HIỆN CHẤN CHỈNH TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
20/01/2021

Căn cứ Công văn số 259/UBND-THKSTTHC ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 (kèm theo);
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu Sở triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn nêu trên nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Nhận được công văn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

129_SVHTTDL-VP_20-01-2021_Vv thuc hien chan chinh ton tai trong cong tac CCHC.signed (1).pdf


Lượt người xem:   435
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​