Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572448
Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 07/11/2023, 23:00
VĨNH HƯNG - TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE
07/11/2023

Cùng với các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa khác, kinh doanh dịch vụ karaoke cũng đang phát triển mạnh ở địa phương. Hoạt động dịch vụ karaoke đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng thụ một hoạt động văn hóa hiện đại, lành mạnh, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thương mại - du lịch. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ nói chung và kinh doanh dịch vụ karaoke nói riêng ở huyện Vĩnh Hưng được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. 

Nhằm để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thi trấn, đặc biệt là Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Thường trực Đội liên ngành kiểm tra Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện) triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các cơ sở kinh doanh giúp cho chủ các cơ sở hiểu biết các quy định về điều kiện hoạt động, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ, hợp đồng lao động theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và các văn bản khác có liên quan. Đồng thời, Trung tâm Hành chính công huyện cũng niêm yết thủ tục hành chính về cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đảm bảo thực hiện đúng thời gian, quy trình quy định theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh.

Trong năm 2023, Đội và Tổ liên ngành kiểm tra văn hóa, thông tin và truyền thanh đã tăng cường công tác kiểm tra và kiểm tra đột xuất 07 lượt trên địa bàn huyện với 21 cơ sở. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở đều thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, không xảy ra trường hợp vi phạm phải xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu chủ các cơ sở bổ sung, thay thế mới đối với các điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn như: trang bị các thiết bị báo cháy, thường xuyên kiểm tra chất lượng bình cứu hỏa, đấu nối các đường dây điện gọn gàng, đúng kỹ thuật để hạn chế thấp nhất tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin đã cấp 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (01 cấp mới và 01 điều chỉnh lần thứ nhất do thay đổi chủ sở hữu) trên địa bàn thị trấn Vĩnh Hưng.

 HA kiem tra PCCC cac CS karaoke.jpg

Kiểm tra PCCC các cơ sở kinh doanh karaoke

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh karaoke đảm bảo môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ sở trong việc quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc giám sát, đấu tranh phòng ngừa các hoạt động lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa để tổ chức các hoạt động không lành mạnh./.

(Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Hưng)


Lượt người xem:   66
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​