Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 239864
Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 24/05/2019, 17:00
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC THỂ THAO
24/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 2913/KH-BVHTTDL ngày 04/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao (TDTT); Công văn số 689/BVHTTDL-PC ngày 27/02/2018 của Bộ VH, TT và DL về việc tăng cường phổ biến Luật TDTT, Sở VH, TT và DL đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT vào ngày 15/5/2019 tại Hội trường Sở VH, TT và DL. Tham dự Hội nghị có 140 đại biểu thuộc Sở VH, TT và DL; đại biểu các Liên đoàn: Võ thuật, Bóng đá, Cầu lông, Quần vợt, Hội Thể dục dưỡng sinh, Hội Mô tô; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được bà Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An phổ biển những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TDTT như: Sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TDTT; những nội dung cơ bản và điểm mới nhất của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TDTT; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức cá nhân được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TDTT và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TDTT.

22-5-2019 Bà Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo viên tại hội nghị.png

Bà Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo viên tại hội nghị

Qua hội nghị phổ biến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT sẽ giúp cho đại biểu dự hội nghị nắm bắt và nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TDTT, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TDTT.

22-5-2019 Các đại biểu tham dự hội nghị.png

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT, Sở VH, TT và DL đã ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT và các quy định chi tiết về thủ tục hành chính trong lĩnh kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động TDTT. Để từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT, huy động mọi nguồn lực trong xã hội vào phát triển TDTT nhằm thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển, tạo tiền đề để thể thao thành tích cao của tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới./.

Đào Kim Nguyễn Thụy Thanh

Lượt người xem:   70
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​