Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 497579
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ 3, Ngày 09/06/2020, 16:10
ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG TÁI ĐẮC CỬ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHIỆM KỲ 2020-2025
09/06/2020

Sau 2 buổi làm việc, sáng 9/6, Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

9-6-2020 Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.JPG

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

5 năm qua, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, toàn ngành xây dựng, phát triển các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục -  thể thao và du lịch. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ tư tưởng luôn ổn định, an tâm công tác, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về văn hóa, gia đình, thể dục - thể thao và du lịch. Hàng năm, Sở đều thuộc nhóm đầu trong cụm thi đua Tây Nam bộ.

9-6-2020 Tiết mục văn nghệ phục vụ Đại hội của Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật.JPG

Tiết mục văn nghệ phục vụ Đại hội của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật

Đảng bộ Sở có 145 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ kết nạp mới 44 đảng viên (đạt 146,6%). Công tác xây dựng Đảng bộ và nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được quan tâm thực hiện. 100% cán bộ, đảng viên và 96% quần chúng được tham gia các buổi học tập, triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết. Mô hình chi bộ tiêu biểu được thực hiện tốt tại Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Chi bộ Trường Thể dục thể thao, là một điểm sáng trong việc thực hiện Chỉ thị 57-CT/TU, ngày 10/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

9-6-2020 Ban chấp hành mới ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội.JPG

Ban chấp hành mới ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ mới có 15 đồng chí. Trong đó, Đại hội bầu 13 đồng chí (khuyết 2 đồng chí). Ông Nguyễn Anh Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu nhằm khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

Với khẩu hiệu “Dân chủ - Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo”,  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra./.

Theo Báo Long An Online


http://baolongan.vn/ong-nguyen-anh-dung-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-nhiem-ky-2020-2025-a96773.html

Lượt người xem:   1005
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang