Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 497543
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/04/2022, 17:00
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TĂNG MỘT BẬC SO VỚI NĂM 2020
13/04/2022

Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022, UBND tỉnh đã tổ chức công bố chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ngành, huyện, thị, thành phố. Theo quyết định công bố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 83.29 điểm, xếp vị trí thứ 8/19 sở, ngành tỉnh, tăng 3.39 điểm và tăng một bậc so với năm 2020.

Để đạt được kết quả trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu, phối hợp xây dựng kế hoạch và kịp thời triển khai thực hiện khắc phục những nội dung, lĩnh vực mà chỉ số CCHC của Sở còn yếu và bị trừ điểm; đồng thời, tiếp tục giữ vững những tiêu chí đạt được trong thời gian qua. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đẩy mạnh rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và tham gia thực hiện công tác CCHC, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, đảm bảo cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của Sở so với năm 2021; phấn đấu chỉ số CCHC đạt từ 85 điểm trở lên, xếp vị trí từ 5 - 7/19 sở, ngành tỉnh./.

Nguyễn Ngọc Thanh


Lượt người xem:   137
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang