Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 368275
Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 06/05/2022, 15:00
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG CỦA CHI BỘ BẢO TÀNG - THƯ VIỆN TỈNH TRONG NHIỆM KỲ 2020 – 2023
06/05/2022

Bảo tàng – Thư viện tỉnh hiện có 36 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên dự bị, 1 đảng viên chuyển đảng tạm thời do tham gia học Lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung; gồm 4 tổ đảng: Tổ đảng văn phòng, Tổ đảng thư viện, Tổ đảng di tích và Tổ đảng di tích căn cứ cách mạng tỉnh. Trong những năm qua, Chi bộ Bảo tàng – Thư viện tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra. Hằng năm, chi bộ tập trung nâng cao nhận thức và tính chủ động của viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành công tác được giao, trong đó, đảng viên từng tổ đảng đóng vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong các mặt hoạt động.

 6-5-2022 Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Azid Giàu.jpg

Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Azid Giàu ngày 11/12/2020

Để làm tốt việc phát triển đảng viên, vai trò của cấp ủy chi bộ, trong đó, từng chi ủy viên nhận thức và thể hiện qua từng việc cụ thể sau: trước hết là cụ thể hóa kế hoạch kết nạp đảng viên của cấp ủy cấp trên được giao hằng năm, chi bộ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra từng tổ đảng xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, kịp thời báo cáo cấp ủy. Bên cạnh đó, định kỳ hằng tháng, trước khi họp chi bộ, cấp ủy xét đề nghị của tổ đảng để bổ sung, điều chỉnh danh sách cảm tình đảng trình gửi cấp trên; xét, đề nghị tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét đề nghị của tổ đảng, quyết định cho quần chúng ưu tú được làm thủ tục xem xét kết nạp vào Đảng. Vai trò của cấp ủy là phải định hướng tổ đảng tiếp tục có các hình thức giáo dục, thử thách, rèn luyện, tạo điều kiện cho quần chúng xác định rõ động cơ và sức phấn đấu để được giới thiệu phát triển đảng. Khi chi bộ họp thống nhất danh sách quần chúng ưu tú, được các tổ đảng giới thiệu và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Việc giao nhiệm vụ này phải thực sự khách quan, hợp lý, không nặng người này nhẹ người kia, mà phải tạo cơ hội phấn đấu như nhau đối với tất cả các trường hợp. Kể cả việc phân công đảng viên chính thức giúp đỡ phải đúng các quy định của Đảng vừa thể hiện sự hợp lý về con người cụ thể, tránh tạo ra dư luận. Trong từng cuộc họp chi bộ, cấp ủy phải đánh giá về việc phấn đấu của từng cá nhân cũng như sự giúp đỡ cụ thể ra sao của các đảng viên được phân công, bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc phấn đấu của quần chúng.

Hằng tháng, chi bộ xem xét, ra nghị quyết lựa chọn, đề nghị đảng ủy cấp trên quyết định cho quần chúng ưu tú được làm thủ tục xem xét kết nạp vào Đảng. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ của chi bộ và từng đảng viên trên cơ sở đề nghị của đảng viên chi bộ mình. Chi bộ phải thể hiện rõ tinh thần công tâm, khách quan, trung thực khi đánh giá sự phấn đấu của từng cá nhân, các nhận xét đó có thể ít nhiều ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của một cá nhân, nên phải thật sự thận trọng, chính xác, công tâm, nêu rõ ưu khuyết điểm, từ đó có những quyết định phù hợp. Điều này không chỉ liên quan đến các cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự đoàn kết, nhất trí của chi bộ, khả năng tiếp tục phấn đấu vào Đảng của quần chúng đặc biệt là cán bộ trẻ.

Đến nay, sau Đại hội Chi bộ Bảo tàng – Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ đã xem xét và kết nạp được 6 đảng viên mới: Trần Trung Nghĩa (23/12/2019), Azid Giàu (11/12/2020), Nguyễn Hữu Thuận (11/12/2020), Nguyễn Văn Hiếu (24/02/2022, Lê Thị Hồng Cẩm (20/4/2022), Lê Thị Hồng Diễm (20/4/2022).

 6-5-2022 LLễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Lê Thị Hồng Cẩm.jpg

Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Lê Thị Hồng Cẩm và
Lê Thị Hồng Diễm ngày 20/4/2022

Để có được kết quả như trên, điều quan trọng là sự đoàn kết trong cấp ủy, đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là vai trò người đứng đầu của chi bộ. Đồng chí Bí thư chi bộ đã tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân quần chúng ưu tú được chi bộ giới thiệu, trong đó có trường hợp tâm tư do điều kiện sáp nhập theo đề án 02 của tỉnh, tư tưởng chưa thông sau đó an tâm và tiếp tục phấn đấu, nay đã đứng chân vào hàng ngũ của đảng. Song song đó, việc xác minh lý lịch cho quần chúng cũng được các đồng chí được cấp ủy phân công luôn tận tâm, xem việc phát triển đảng là trách nhiệm trong vai trò của đảng viên đi trước./.

Văn Ngọc Bích


Lượt người xem:   52
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang