Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 497530
Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 25/07/2022, 16:00
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII
25/07/2022

Ngày 21 và 22/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

25-7-2022 Quang cảnh học tập Nghị quyếtTrung ương 5 khóa XIII.jpg 

Quang cảnh học tập Nghị quyếtTrung ương 5 khóa XIII

Tham gia học tập, cán bộ, đảng viên và người lao động được nghe chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trần Tuấn Anh truyền đạt; chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt. Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Tổng số cán bộ, đảng viên và người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII là 267 người./.

Văn Hoàng Quân


Lượt người xem:   57
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang