Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 252863
Xây dựng đời sống văn hóa
Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động trò chơi điện tử và “nhạc sống, karaoke di động”
Thứ 2, Ngày 25/07/2016, 17:00

Trong thời gian qua, hoạt động trò chơi điện tử  và "nhạc sống, karaoke di động" trên địa bàn tỉnh nổi lên như là một bức xúc, đặt ra cho cơ quan chức năng  những vấn đề cần tăng cường quản lý. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Trấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

PV: Xin ông cho biết vài nét về tình hình hoạt động trò chơi điện tử và "nhạc sống, karaoke di động" trong thời gian qua ?

Ông Phạm Văn Trấn:

Hoạt động trò chơi điện tử (game offline) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) quản lý là loại hình trò chơi điện tử sử dụng các máy không kết nối với mạng Internet trong thời gian qua phát triển khá nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, một số hoạt động phát sinh những biểu hiện thiếu lành mạnh, tổ chức loại hình trò chơi điện tử có thưởng trái quy định pháp luật (thực chất là đánh bạc), phổ biến nhất là trò chơi "bắn cá", thu hút nhiều người tham gia, cả người lớn, phụ nữ. Về hoạt động của các xe kẹo kéo kèm theo ca nhạc, hoạt động cho thuê dàn "nhạc sống, karaoke di động", do sử dụng loa với công suất cao, gây tiếng ồn nên ảnh hưởng đến công tác, học tập và sinh hoạt của nhân dân. Các hoạt động trên diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương mà báo chí và dư luận đã phản ánh.

PV: Ngành văn hóa, thể thao và du lịch có giải pháp gì trước tình hình trên, thưa ông ?

Sở VH, TT và DL tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 455/UBND-VX ngày 14/02/2014 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử mang tính chất đánh bạc, trong đó có nội dung quan trọng là tạm ngưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử mang tính chất đánh bạc.

Triển khai công tác này, đến thời điểm tháng 9/2015, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 294 cuộc tại 252 cơ sở, nhắc nhở, cảnh cáo, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 177.000.000 đồng, thu hồi giấy phép kinh doanh, buộc ngừng hoạt động các cơ sở vi phạm, kéo giảm xuống còn 30 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử. Từ khi Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan có những thay đổi so với pháp lý trước đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép trở lại cho doanh nghiệp, nên cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử tăng lên 73 cơ sở vào thời điểm tháng 3/2016.

Tiếp tục tục tăng cường công tác quản lý hoạt động này, Bộ VH, TT và DL ban hành Công văn số 96/BVHTTDL-KHTC, ngày 13/01/2016. Theo đó, Sở VH, TT và DL triển khai đến các địa phương trong tỉnh, tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính, là: Thực hiện các biện pháp để quản lý chặt chẽ họat động trò chơi điện tử; tăng cường công tác kiểm tra; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đến thời điểm tháng 7/2016, có hơn 60 cuộc phối hợp kiểm tra tỉnh, huyện, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 69,5 triệu đồng, buộc ngừng hoạt động 02 cơ sở, tịch thu 36 máy lắp ráp bất hợp pháp, tịch thu 13 máy vi phạm đánh bạc, kéo giảm số cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên toàn tỉnh hiện nay là 48 cơ sở, tại 7/15 địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Chấn chỉnh  hoạt động "nhạc sống, karaoke di động", Sở VH, TT và DL tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1105/UBND-VX ngày 01/4/2016, chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan và các địa phương trong tỉnh tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tuyên truyền vận động giáo dục nhân dân và các đối tượng kinh doanh dịch vụ chấp hành qui định của pháp luật trên lĩnh vực này.

PV: Riêng ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An như thế nào, thưa ông ?

Ông Phạm Văn Trấn:

Sở VH, TT và DL ban hành Công văn số 572/SVHTTDL-NVVH ngày 11/5/2016 đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Công văn 1105/UBND-VX của UBND tỉnh. Đến nay, UBND huyện Cần Đước và UBND huyện Tân Thạnh đã ban hành kế hoạch thực hiện. 13 huyện , thị xã, thành phố còn lại ban hành văn bản dưới hình thức công văn.

Về giải pháp, thứ nhất, là tuyên truyền vận động, giáo dục pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, những quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các quy định về xử phạt hành chính về văn hóa, an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Mục đích nhằm để người dân nắm rõ hơn những quy định pháp luật. Thứ hai, là thực hiện các biện pháp quản lý thông qua thống kế số lượng các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê dàn nhạc sống karaoke di động để vận động, thực hiện cam kết và tổ chức đăng ký kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 1.237 tổ chức, cá nhân có dàn "nhạc sống karaoke di động"; trong đó có 66 trường hợp đăng ký kinh doanh; 475/1.237 tổ chức, cá nhân thực hiện cam kết không vi phạm về nội dung bài hát, thời gian hoạt động và tiếng ồn quá mức quy định.

 PV: Ông đánh giá thế nào về công tác quản lý các hoạt động trên trong thời gian qua ?

Ông Phạm Văn Trấn:

Nhìn chung, nhờ các văn bản chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Bộ VH, TT và DL; các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện triệt để, nên tình hình kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc giảm đáng kể, từng bước đưa hoạt động này vào đúng mục đích giải trí, vui chơi lành mạnh, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Tuy nhiên, đây là ngành nghề  kinh doanh có điều kiện nhưng những quy định về điều kiện kinh doanh còn chung chung. Các loại máy trò chơi điện tử (như máy bắn cá) hiện nay chủ yếu được lắp ráp trong nước, không phải là đối tượng dán tem theo quy định pháp luật. Các quy định chế tài về điều kiện doanh hoạt động này còn nhiều bất cập. Đây là loại hình kinh doanh lợi nhuận cao nên việc tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn; một số địa bàn vẫn còn tình trạng lén lút hoạt động bất hợp pháp.

Hoạt động "nhạc sống karoke di động" sau 22 giờ và mở âm thanh quá mức quy định giảm đáng kể, nhất là trên địa bàn thành phố Tân An. Nhận thức pháp luật về hoạt động này có đi vào cuộc sống người dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác này đang ở mức tuyên truyền, vận động là chính, chưa tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nên hiệu quả công tác quản lý chưa cao, chưa mang tính răn đe. Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh theo quy định nên gặp khó khăn trong trong công tác kiểm tra, xử lý. Việc xử lý vi phạm về tiếng ồn phải đảm bảo phương pháp kỹ thuật chuyên ngành theo quy định, trong khi địa phương chưa được hướng dẫn của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PV: Theo ông, trong thời gian tới chúng ta cần có giải pháp gì để quản lý hiệu quả hoạt động trò chơi điện tử  và "nhạc sống, karaoke di động" ?

Hiện nay Bộ VH, TT và DL đã lấy ý kiến đóng góp dự thảo thông tư quy định về quản lý trò chơi điện tử đồng thời sửa chữa bổ sung một số điều khoản chế tài của Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo với mức phạt tiền đủ sức răn đe, hy vọng sẽ góp phần quản lý chặt chẽ hơn hoạt động này. Sở VH, TT và DL đã kiến nghị Bộ VH, TT và DL sớm ban hành các văn bản trên để địa phương có cơ sở thực hiện; đồng thời tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, tăng cường kiểm tra theo hướng tập tung vào các địa bàn có dấu hiệu lợi dụng hoạt động trò chơi điện tử để đánh bạc, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với hoạt động "nhạc sống, karaoke di động", chúng ta phải thừa nhận rằng ca hát vui chơi giải trí của người dân là một nhu cầu thực tế. Vấn đề là hoạt động, vui chơi như thế nào để đảm bảo lành mạnh, có văn hóa, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống học tập, làm việc và sinh hoạt của cộng đồng. Cho nên cái gốc vẫn là ý thức chấp hành các quy định, quy ước về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của mỗi người dân khi tham gia hoạt động vui chơi này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đã triển khai theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1105/UBND-VX, đề nghị các cơ quan chuyên ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý độ ồn để có biện pháp chế tài; đề nghị các huyện, thị xã, thành phố qui định về thời hạn đăng ký kinh doanh đối với các đối tượng hoạt động trên lĩnh vực này để quản lý, kiểm tra. Dù vậy, vẫn chú trọng đến tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trong nhân dân, gắn với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" mà vai trò của địa phương cơ sở là hết sức quan trọng.

PV: Xin cám ơn ông !

       Bài: Nguyễn Tấn Quốc

Lượt người xem:   476
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​