Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572447
Thông tin Văn Hóa
Thứ 2, Ngày 09/08/2021, 13:00
THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DANH HIỆU “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”, “PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”
09/08/2021

Thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"; Công văn số 6094/UBND-VHXH ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí "Xã đạt tiêu chí văn hóa nông thôn mới". Hiện nay, trên địa bàn thị xã Kiến Tường có 8/8 xã, phường được công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị". Nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn thị xã, đồng thời góp nhần cho việc công nhận lại danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" giai đoạn 2016 - 2021, UBND thị xã đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường căn cứ theo nội dung kiểm tra của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) thị xã trong năm 2020, phấn đấu nâng chất các chỉ tiêu đã đạt cao; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan của các tiêu chí đạt nhưng chưa cao như hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng, xe lấn chiếm lòng lề đường, an ninh trật tự, nhất là tiêu chí vệ sinh môi trường, rác thải trên địa bàn để có hướng tập trung lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào hoạt động thường xuyên, liên tục, phân công nhiệm vụ từng thành viên; phân công chịu trách nhiệm đối với từng tiêu chí cụ thể. Kịp thời báo cáo thành viên Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã phụ trách xã, phường và UBND thị xã những khó khăn, vướng mắc cần có sự hỗ trợ, chỉ đạo của cấp trên để đến cuối năm 2021 đạt kết quả cao. Riêng UBND Phường 1, Phường 2 và xã Thạnh Hưng cần tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, củng cố hồ sơ đến cuối năm 2021 tiếp đoàn kiểm tra công nhận lại danh hiệu (giai đoạn 2016 - 2021).

5-8-2021 trao quyết định công nhận xa dat chuan van hoa nong thon moi.jpg

Bà Nguyễn Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND thị xã trao quyết định công nhận
danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

UBND thị xã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã triển khai thực hiện các nội dung của phong trào theo nhiệm vụ được phân công gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức. Các thành viên được phân công phụ trách xã, phường theo dõi, kiểm tra các tiêu chí của danh hiệu để kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cho UBND thị xã để có sự chỉ đạo kịp thời./.

Thanh Trao


Lượt người xem:   83
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​