Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572448
Thông tin Văn Hóa
Thứ 6, Ngày 13/08/2021, 11:00
NÂNG CHẤT CÔNG TÁC BÌNH XÉT, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “ẤP, KHU PHỐ VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
13/08/2021

Xây dựng "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa" là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả tạo bước chuyển mới, góp phần xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở. Đến nay, phong trào đã phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng; toàn thị xã có lệ 97,85% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa".

Công tác xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa" đã được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ; góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân. Đời sống văn hóa tinh thần của các gia đình không ngừng được nâng cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các ấp, khu phố phát triển mạnh mẽ; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện và duy trì tốt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ở một vài ấp, khu phố vẫn còn tình trạng bình xét đánh giá chưa thực chất, chưa đúng với thực tế, có nơi vẫn còn tình trạng vi phạm về trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, cảnh quan tại hộ gia đình, dịch vụ văn hóa tại ấp, khu phố. Tuy xét đạt với số điểm công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa" nhưng vẫn còn một số tiêu chí xảy ra phổ biến như còn có hộ dân ít treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, tết, những sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; rác thải sinh hoạt ven các trục đường giao thông; các biển quảng cáo rao vặt ven đường gây mất vẻ mỹ quan; tệ nạn xã hội, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường… Để việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa" trong thời gian tới được đảm bảo, đúng thực chất, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã đã ban hành công văn yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa" các xã, phường tổ chức bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" và bình xét, đề nghị UBND thị xã công nhận danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa" năm 2021 theo đúng nội dung Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ; quan tâm chất lượng, quy trình bình xét danh hiệu văn hóa phải đúng thực chất, đúng quy trình, không chạy theo thành tích mà gây ảnh hưởng đến chất lượng danh hiệu.

Để được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa" thì các gia đình, các ấp, khu phố phải đạt các tiêu chí và cùng số điểm theo quy định tại Công văn 848/VHCS-NSVH ngày 30/11/2018 của Cục Văn hóa cơ sở; đồng thời không bị vướng các tiêu chí liệt không công nhận theo quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ, nhất là các tiêu chí hiện còn xảy ra vi phạm phổ biến như:

- Đối với danh hiệu "Gia đình văn hóa" cần chú ý các tiêu chí:

Một là, các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập.

Hai là, treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định.

Ba là, thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định.

Bốn là, không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

Năm là, tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức.

- Đối với danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa" cần chú ý các tiêu chí:

Một là, thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của tỉnh.

Hai là, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Ba là, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác hòa giải.

Bốn là, có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư.

Năm là, hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sáu là, nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch của địa phương.

Bảy là, có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo rao vặt.

Tám là, có điểm thu gom rác thải.

Chín là, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã kịp thời chỉ đạo, thực hiện việc đánh giá xét công nhận đúng thực chất các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa" để cơ sở thấy rõ tiêu chí chưa đạt mà tập trung khắc phục. Tăng cường kiểm tra thường xuyên, nhất là danh hiệu "Gia đình văn hóa". Trong quá trình kiểm tra, phúc tra danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa" nếu thấy có vi phạm quy định thì phải yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã thu hồi quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" hoặc nếu không đủ điều kiện công nhận "Ấp, khu phố văn hóa" thì không tham mưu UBND thị xã công nhận./.

Thanh Trao


Lượt người xem:   106
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​