Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572447
Thông tin Văn Hóa
Thứ 2, Ngày 15/11/2021, 17:00
XÂY DỰNG CỔNG ẤP, KHU PHỐ - NÉT VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
15/11/2021

Với quyết tâm đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong năm 2021, huyện Cần Đước đã triển khai xây dựng, chỉnh trang các cổng chào trên địa bàn huyện.

Việc xây dựng, chỉnh trang cổng chào nhằm tạo vẽ mỹ quan trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn, đồng thời thống nhất nội dung, đồng bộ cơ bản về hình thức, mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc, địa phương, vừa văn minh, hiện đại; nội dung có ý nghĩa tuyên truyền, định hướng về những giá trị chuẩn mực trong cộng đồng dân cư.

Theo chỉ đạo mỗi xã, thị trấn lập kế hoạch xây dựng cổng chào của xã, thị trấn, ấp, khu phố đảm bảo các nội dung:

Về hình thức, cổng chào phải đảm bảo kết cấu vững chắc, an toàn; quy mô, kiểu mẫu vừa mang yếu tố văn hóa truyền thống nhưng cũng mang tính tiên tiến.

Về nội dung, chữ viết bằng tiếng Việt, chân phương, có các câu đối ở mặt trước và mặt sau cổng.

15-11-2021 Mô hình cổng ấp văn hóa trên địa bàn huyện Cần Đước.jpg 

Mô hình cổng ấp văn hóa trên địa bàn huyện Cần Đước

Việc xây dựng cổng ấp, khu phố trên đia bàn huyện với phương thức xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức và nhân dân, góp phần tạo vẽ mỹ quan và điểm nhấn của từng xã, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cổng ấp, khu phố được xây dựng là thiết chế văn hóa, nét đẹp truyền thống để giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau, là niềm lưu luyến của mỗi người con của quê hương khi xa quê hay khi trở về quê hương với xóm làng, gia đình và người thân.

Để phát huy hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực từ các mô hình cổng ấp, khu phố, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy cao vai trò tổ chức, có kế hoạch cụ thể tuyên truyền vận động, huy động sự đóng góp của các tổ chức và nhân dân góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn và đô thị./.

Phòng VH và TT Cần Đước


Lượt người xem:   638
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​