Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572451
Thông tin Văn Hóa
Thứ 5, Ngày 27/01/2022, 14:00
BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA HUYỆN TÂN HƯNG PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
27/01/2022

Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tân Thạnh (TDĐKXDĐSVH) gồm có 24 thành viên. Hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc và địa phương trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng sâu rộng và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động khác trên phạm vi toàn huyện.

Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện hoạt động luôn có kế hoạch cụ thể, hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động. Hàng năm, Ban Chỉ đạo đều tham mưu UBND huyện ban hành các công văn chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xã văn hóa. Đồng thời tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở đưa nội dung xây dựng đời sống văn hóa vào nghị quyết đầu năm và xem đó là một tiêu chí đánh giá, xếp loại trong sạch vững mạnh ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Hàng năm, HĐND, UBND các xã, thị trấn đã đưa mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu xây dựng các danh hiệu văn hóa vào chương trình hành động của địa phương, đồng thời quán triệt cho cán bộ, đảng viên triển khai học tập, thực hiện đến từng ấp, khu phố. Đây là một trong những giải pháp để đưa cuộc vận động này sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác phối hợp tổ chức thực hiện phong trào của các thành viên Ban Chỉ đạo luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Ban Chỉ đạo huyện xây dựng quy chế hoạt động, từng thành viên được phân công phụ trách từng địa bàn ở cơ sở và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để thực hiện có hiệu quả phong trào. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai kế hoạch, phương hướng hoạt động, thang điểm giao ước thi đua đến các xã, thị trấn. Định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phong trào ở các xã, thị trấn, nhất là các xã trong lộ trình xã văn hóa nông thôn mới. Ban Chỉ đạo thường xuyên tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất theo yêu cầu để bàn các biện pháp thực hiện hiệu quả các phong trào. Trong 6 tháng đầu năm và cuối năm, Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào và khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua hội nghị, đánh giá những mặt làm được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, cũng như đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo luôn xác định công tác tuyên truyền vận động phải đặt lên hàng đầu. Bởi đã là phong trào thì đòi hỏi sự tự giác thực hiện của các tầng lớp nhân dân, khi đã thông hiểu thì thực hiện rất dễ dàng. Công tác tuyên truyền đảm bảo về chiều rộng lẫn chiều sâu như trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đài, trạm truyền thanh, qua các cuộc hội họp ở xóm, ấp, khu dân cư, qua pa nô, băng roôn, áp phích, đặc biệt thông qua các cuộc sinh hoạt văn hóa văn nghệ quần chúng… đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, xã văn hóa đã được Ban Chỉ đạo quan tâm và xem đây là tiêu chí để phấn đấu trong năm, trong từng giai đoạn. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được các địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn nên chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên. Từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã làm nền tảng cho việc xây dựng ấp, khu phố văn hóa, xã văn hóa ở địa phương. Trên cơ sở phát động thi đua đăng ký ngay từ đầu năm các danh hiệu văn hóa của các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo tham mưu UBND huyện thành lập đoàn phúc tra phong trào, chấm điểm và khảo sát thực tế kết quả thực hiện ở cơ sở; sau đó, tham mưu UBND huyện ra quyết định công nhận hoặc tái công nhận, giữ vững ấp, khu phố văn hóa; công nhận xếp loại kết quả thi đua phong trào của cơ sở.

Nhờ có những bước đi đúng đắn, phù hợp nên qua hàng năm phong trào xây dựng đời sống văn hóa tăng lên về số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn huyện có 12.151/12.575 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96.6%; có 54/54 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 100%; giữ vững 7 đơn vị đã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới (xã Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu B, Vĩnh Châu A, Vĩnh Đại) và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở từng bước được triển khai, đầu tư xây dựng và hoàn thiện kiên cố. Đến nay, toàn huyện có 8/12 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng đạt chuẩn theo qui định; có 54/54 ấp, khu phố có nhà văn hóa; có 3 sân vận động, 16 sân bóng chuyền, 3 sân tennis và 4 sân bóng đá mini (do tư nhân đầu tư); đầu tư bộ dụng cụ tập thể thao ngoài trời đặt ở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện gồm đạp tròn, xoay eo, tay, vai, tập tay ngực, đi bộ… Nhìn chung, các thiết chế văn hóa đã phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. 

Từ phong trào đã xây dựng được nhiều gương điển hình, trở thành nét đẹp văn hóa và được triển khai rộng khắp ở tất cả các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, ấp, khu phố trên địa bàn huyện, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân./.

Bảo Trân


Lượt người xem:   44
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​