Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572452
Thông tin Văn Hóa
Thứ 6, Ngày 11/03/2022, 17:00
BẾN LỨC: TIẾP TỤC PHÁT HUY CÁC MÔ HÌNH XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ
11/03/2022

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Bến Lức đã có nhiều nỗ lực, tiếp tục đưa phong trào đi vào chiều sâu bằng việc phát huy hiệu quả những mô hình ở cơ sở.

11-3-2022 Chùa Pháp Vân – Một trong những cơ sở thờ tự văn hóa của huyện.jpg 

Chùa Pháp Vân – Một trong những cơ sở thờ tự văn hóa của huyện

Theo đó, Ban Chỉ đạo các cấp tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh củng cố nâng chất các mô hình đã xây dựng trong nhiều năm qua. Trong đó, tiếp tục triển khai phát huy hiệu quả mô hình xây dựng đời sống văn hóa trong cơ sở thờ tự với 12 cơ sở tôn giáo và 1 tín ngưỡng dân gian đạt chuẩn nhằm hoàn thiện về cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quang xanh, sạch, đẹp, phát huy hoạt động chính tín, hạn chế mê tín dị đoan.

11-3-2022 Xây dựng khu nhà trọ công nhân văn hóa.jpg 

Xây dựng khu nhà trọ công nhân văn hóa

Trong môi trường sống của cộng đồng công nhân thì phát huy mô hình khu nhà trọ công nhân văn hóa tại 240 khu nhà trọ trên địa bàn huyện nhằm xây dựng môi trường văn hóa trong khu lưu trú công nhân đảm bảo an ninh trật tự, không tệ nạn xã hội, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và văn hóa tinh thần lành mạnh, an tâm lao động sản xuất.

11-3-2022 Quan tâm chỉnh trang các tuyến đường xanh, sạch, đẹp.jpg 

Quan tâm chỉnh trang các tuyến đường xanh, sạch, đẹp

Đối với việc xây dựng cảnh quan môi trường, các xã, thị trấn quan tâm củng cố, nhân rộng các tuyến đường trật tự, sáng, xanh, sạch, đẹp nhằm tạo điểm nhấn về diện mạo nông thôn và đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường./.

Kim Phượng


Lượt người xem:   50
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​