Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 497516
Thông tin Văn Hóa
Thứ 2, Ngày 04/04/2022, 16:00
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN TÂN HƯNG GIÁM SÁT TẠI XÃ VĨNH CHÂU B
04/04/2022

Vừa qua, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tân Hưng do bà Trần Thị Đào, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề tại xã Vĩnh Châu B về thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 – 2026.

04-4-2022 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tân Hưng giám sát chuyên đề.jpg 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tân Hưng giám sát chuyên đề
tại xã Vĩnh Châu B

Để thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Châu B đã ban hành nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương; Ban Chỉ đạo thường xuyên giám sát, đôn đốc Ban Vận động ở các ấp tuyên truyền vận động trong nhân dân về phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Do đó, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn xã tiếp tục đạt được kết quả khá tốt. Đến nay, xã có 3/3 ấp giữ vững ấp văn hóa; 7/7 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; trên 98% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa cuối năm 2021; trên 90% người dân được tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và khoa học kỹ thuật; hiệu quả các mô hình xây dựng đời sống văn hóa như: "Gương người tốt việc tốt", "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục được thực hiện và nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao ở địa phương được quan tâm đầu tư; tập trung xây dựng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tôn trọng pháp luật… Thông qua phong trào đã góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

04-4-2022 Số hộ luyện tập thể dục thể thao ngày càng tăng trên địa bàn xã.jpg 

Số hộ luyện tập thể dục thể thao ngày càng tăng trên địa bàn xã

Kết luận tại buổi làm việc, bà Trần Thị Đào, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của xã. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề nghị địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn tham gia phong trào, gắn kết phong trào xây dựng nông thôn mới với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" một cách hiệu quả thiết thực; tiếp tục phát động và gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện 5 nội dung và 7 phong trào lớn của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tập trung tham mưu, đề xuất các ngành chuyên môn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện phong trào./.

Duy Phước


Lượt người xem:   30
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang