Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 445061
Thông tin Văn Hóa
Thứ 6, Ngày 14/12/2012, 01:23
Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội năm 2012
14/12/2012
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 3619/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2011 về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012, trong đó có việc triển khai thanh tra, kiểm tra diện rộng về tổ chức hoạt động lễ hội Xuân Nhâm Thìn, vừa qua, ngày 3-2-2012, Sở VH,TT và DL tỉnh Long An đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội năm 2012, do Ông Nguyễn Văn Danh, Phó giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, nhằm phối hợp với các huyện tổ chức kiểm tra công tác này tại các lễ hội trong tỉnh trong mùa lễ hội Xuân Nhâm Thìn 2012.

    Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 3619/QĐ-BVHTTDL ngày 07/11/2011 về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012, trong đó có việc triển khai thanh tra, kiểm tra diện rộng về tổ chức hoạt động lễ hội Xuân Nhâm Thìn, vừa qua, ngày 03/02/2012, Sở VH,TT và DL tỉnh Long An đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội năm 2012, do Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn , nhằm phối hợp với các huyện tổ chức kiểm tra công tác này tại các lễ hội trong tỉnh trong mùa lễ hội Xuân Nhâm Thìn 2012.

 Đoàn kiểm tra làm việc tại lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

    Trong những năm gần đây,  hoạt động lễ hội đã góp phần quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa của địa phương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, gắn bó đoàn kết cộng đồng, nâng cao và làm phong phú đời sống tinh thần, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được ấy là không ít tồn tại vi phạm quy chế lễ hội, như: việc bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, lấn chiếm đường đi, mở dịch vụ, gây ùn tắc giao thông, nâng giá, trộm cắp, ăn xin, bán sách báo, tranh ảnh, băng đĩa trái phép… Một số nơi còn xem lễ hội là nguồn thu, chỉ tập trung khai thác giá trị kinh tế, chưa đặt mục tiêu về văn hóa trong lễ hội, chưa chú trọng tuyên truyền để người đi lễ hội hiểu về các giá trị lịch sử-văn hóa của lễ hội, di tích…

    Chính vì vậy, đợt phối hợp kiểm tra lần này nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh theo chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc tổ chức và quản lý lễ hội tại địa phương; chấn chỉnh những mặt tồn tại, hướng dẫn các địa phương cơ sở có lễ hội thực hiện đúng quy chế lễ hội, chống các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, gây mất trật tự an toàn xã hội. Đợt kiểm tra cũng nhằm góp phần cung cấp những vấn để thực tiễn ở địa phương mình để Bộ VH,TT và DL có cái nhìn tổng thể, đầy đủ thông tin, số liệu và kết quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian trên toàn quốc, thấy rõ những ưu để duy trì và khuyến khích, những mặt khuyết cần khắc phục, từ đó rà soát lại các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lễ hội để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để công tác quản lý, tổ chức lễ hội ngày càng tốt hơn.

 Đoàn kiểm tra tại Lễ hội làm Chay, thị trấn tầm Vu, huyện Châu Thành

    Trên tinh thần ấy, đợt kiểm tra lần này chọn hai lễ hội tiêu biểu của tỉnh là Lễ hội Làm chay, diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng Giêng, tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành và Lễ hội Vía bà Ngũ Hành Long Thượng, diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng Giêng, tại miếu Long Thượng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, để kiểm tra điểm, với 9 nội dung cơ bản theo hướng dẫn của Bộ, gồm: Tên, nội dung, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành các văn bản quản lý, tổ chức lễ hội ở địa phương; Tên lễ hội, địa chỉ, cấp tổ chức lễ hội, thời gian khai hội, kết thúc, quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức, phân công các tiểu ban tổ chức và quản lý lễ hội; Tính hợp pháp của lễ hội, nội dung kịch bản của lễ hội; Công tác qui hoạch sắp xếp hàng quán, dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện giao thông, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhân dân; Công tác giữ gìn bảo đảm vệ sinh môi trường; Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh các loại hình dịch vụ trong lễ hội theo qui định của pháp luật; Việc sắp xếp hòm công đức, đặt tiền lễ; Việc sắp xếp đồ cúng tế, thờ tự trong lễ hội, trong di tích; Quản lý thu chi tiền công đức.

    Qua đợt kiểm tra, nhìn chung, các lễ hội tiêu biểu của tỉnh thực hiện khá tốt các nội dung trên. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ ăn nhậu say sưa gây mất mỹ cảm trong lễ hội vẫn còn là vấn đề quan tâm chấn chỉnh, vẫn còn tình trạng lúng túng trong việc tổ chức và phối hợp thực hiện.

Sau đợt kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp các báo cáo về lễ hội trong toàn tỉnh để gửi về Bộ, phục vụ cho công tác tổng hợp, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức và quản lý lễ hội./.

                                                                                                        Bài và ảnh

              Nguyễn Tấn Quốc

 

Lượt người xem:   218
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang