Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 445059
Thông tin Văn Hóa
Thứ 2, Ngày 03/10/2022, 16:00
TÂN HƯNG: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
03/10/2022

Thiết chế văn hóa, thể thao giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Vì vậy, thời gian qua, hoàn thiện xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được coi là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tân Hưng quan tâm đầu tư xây dựng với nhiều biện pháp cụ thể.

03-10-2022 Nhà Văn hóa-Khu thể thao ấp Vườn Chuối xã Vĩnh Châu A.jpg 

Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp Vườn Chuối xã Vĩnh Châu A

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Hàng năm, huyện đều tổ chức đoàn đi kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao kết hợp với kiểm tra Phong trào TDĐKXDĐSVH. Qua kiểm tra, cho thấy các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, phát huy hiệu quả các thiết chế, đáp ứng kịp thời nhu cầu tinh thần của người dân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh; 01 Thư viện cấp huyện; 9/12 xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng, các xã còn lại sử dụng hội trường của UBND xã để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, học tập cộng đồng; 54/54 ấp, khu phố có Nhà Văn hóa - Khu thể thao; 104 câu lạc bộ và 4 hội thể dục thể thao (TDTT); cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng cho các hoạt động TDTT. Giai đoạn 2016-2022, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện cơ bản đã phát huy hiệu quả, từng bước đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ nhân dân trong các dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, huyện Tân Hưng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; trọng tâm là thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, thể thao, bổ sung trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, lồng ghép việc giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo cho văn hóa phát triển toàn diện, bền vững, hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa, sân thể thao qua việc đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, tổ chức các hội thi, giao lưu, thi đấu thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân./.

Hà Phương


Lượt người xem:   23
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang