Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572451
Thông tin Văn Hóa
Thứ 3, Ngày 14/11/2023, 16:00
MỸ QUÝ TÂY PHÁT HUY HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
14/11/2023

Thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) tiếp tục đạt được kết quả khả quan. Phong trào được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, tạo ra hiệu quả chính trị - xã hội rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của người dân, nhất là tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn thông qua việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khang trang, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới.

 Hoạt động văn nghệ quần chúng.jpg

Hoạt động văn nghệ quần chúng của xã ngày càng phát triển

Ngay từ đầu năm 2023, xã quan tâm cũng cố BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã và Ban vận động XDĐSVH các ấp, xây dựng kế hoạch hoạt động năm, phân công các thành viên phụ trách ấp. Qua công tác tuyên truyền, vận động toàn xã có 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt năm 2023; Vận động 12/12 cơ quan đơn vị trên địa bàn xã đăng ký xây dựng nếp sống văn minh đạt 100%.

Ngoài ra, BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân các ấp giữ vững và phát huy danh hiệu ấp văn hóa, tập trung vận động xây dựng nhà văn hóa cho các ấp. Hiện toàn xã chỉ có nhà văn hóa ấp 4 đạt chuẩn, ấp 2 có nhà văn hóa không đạt chuẩn, ấp 1 tận dụng văn phòng đảng ủy xã cũ làm nhà văn hóa, ấp 3 và ấp 6 tận dụng trường học cũ làm nhà văn hóa tạm.

 giải thi đấu thể thao.jpg

giải thi đấu thể thao Bong Chuyen.jpg

Xã Mỹ Quý Tây thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

Công tác xây dựng xã văn hóa luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, theo đó BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã tập trung vận động các ấp thực hiện 3 chỉ tiêu chưa đạt như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo qui định, xây dựng nhà vệ sinh đúng qui cách, giữ gìn vệ sinh môi trường xử lý rác thải đúng qui định, vận động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất văn hóa.

Ngoài ra, hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh, đảm bảo tiếp âm tốt đài cấp trên, từ đó kịp thời tuyên truyền đến người dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương, cũng như nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào TDĐKXDĐSVH, nhất là đối với những tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong lao động sản xuất thoát nghèo bền vững, kinh doanh làm giàu chính đáng, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình văn hóa gắn với hộ gia đình sản xuất giỏi,...

Thời gian tới, xã Mỹ Quý Tây tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với các phong trào đã phát động; vận động các ấp thực hiện tốt qui ước ấp văn hóa; Thành lập câu lạc bộ Đờn ca tài tử, CLB thể thao; tổ chức tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn; tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa, chỉnh trang lại các biển hiệu ấp văn hóa; phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa.

                                             Kim Tiến (TTVHTT&TT Đức Huệ)


Lượt người xem:   56
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​