Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDanhSachVBQPPL

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 252865

 Tìm kiếm văn bản

Nội dung tìm kiếm:
Số hiệu:
Cơ quan ban hành: Năm ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:

 Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản
Số hiệu
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
20/2020/QĐ-UBND
15/05/2020
Thể dục thể thao
Quyết định
19/2020/QĐ-UBND
12/05/2020
Thể dục thể thao
Quyết định
18/2020/QĐ-UBND
12/05/2020
Thể dục thể thao
Quyết định
05/2020/NQ-HĐND
13/04/2020
Thể dục thể thao
Nghị quyết
04/2020/NQ-HĐND
13/04/2020
Thể dục thể thao
Nghị quyết
54/2019/NÐ-CP
19/06/2019
Nghị định
36/2019/NÐ-CP
29/04/2019
Nghị định
429/QÐ-TTg
18/04/2019
Quyết định
430/QÐ-TTg
19/04/2019
Quyết định
04/2019/NĐ-CP
11/01/2019
Nghị định
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​