Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDuThaoVanBan

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 260551

 Danh sách văn bản QPPL đang lấy ý kiến

 Danh sách văn bản QPPL hết hạn lấy ý kiến

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/11/2014
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/09/2014
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​