Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 561316

 Văn bản dự thảo

Dự thảo
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hết hạn lấy ý kiến: 02/04/2021
Trích yếu:
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XI về “Xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới” và “Xã nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2021-2025
Nội dung:
Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra: “Tỷ lệ Xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới cuối nhiệm kỳ 88% và 40% xã đạt nông thôn mới nâng cao”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực BCĐ CTMTQG XDNTM) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XI về “Xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới” và “Xã nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2021-2025, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và UBND các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu và góp ý bổ sung, để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
(Đính kèm dự thảo Kế hoạch)
Văn bản góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 02/4/2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong các đơn vị quan tâm phối hợp và gửi góp ý đảm bảo thời gian trên.
Trân trọng./.
Tài liệu đính kèm:
Kế hoạch triển khai nghị quyết xã VHNTM 2021-2025.docx
Văn bản hết hạn góp ý!

 Danh sách các góp ý

Danh sách các góp ý
GÓP Ý KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 206/QĐ-TTGmCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch12/04/2021

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tại Công văn số 1534/UBND-VHXH, ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Long An (Sở VH, TT và DL) đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (đính kèm dự thảo Kế hoạch).
Để có cơ sở trình UBND tỉnh ký ban hành kế hoạch, Sở VH, TT và DL kính đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Thời gian đóng góp ý kiến đến hết 30/3/2021, sau thời gian trên, nếu không có ý kiến thì xem như đồng thuận. 
Các ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Sở VH, TT và DL (thông qua Bảo tàng – Thư viện tỉnh) số 26, đường Trương Công Xưởng, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An hoặc qua mail: tvsvhttdl@longan.gov.vn, để tổng hợp.Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​