Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 495814

 Văn bản dự thảo

Dự thảo
Loại văn bản: Quyết định Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/08/2021
Trích yếu:
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Long An
Nội dung:
Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
Tại khoản 2, Điều 29 Luật Du lịch 2017 quy định: “Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh”.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các khu du lịch và chất lượng sản phẩm du lịch, góp phần vào nhiệm vụ đưa du lịch Long An sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) dự thảo Quyết định Quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Long An trình UBND tỉnh ban hành (đính kèm dự thảo). Đề nghị quý cơ quan, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An góp ý dự thảo và gửi về Sở VH, TT và DL trước ngày 20/8/2021. Kính mong quý cơ quan quan tâm góp ý.

Tài liệu đính kèm:
1847_Du thao noi dung quyet dinh.docx
Văn bản hết hạn góp ý!

 Danh sách các góp ý

Danh sách các góp ý
GÓP Ý KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 206/QĐ-TTGmCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch12/04/2021

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tại Công văn số 1534/UBND-VHXH, ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Long An (Sở VH, TT và DL) đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (đính kèm dự thảo Kế hoạch).
Để có cơ sở trình UBND tỉnh ký ban hành kế hoạch, Sở VH, TT và DL kính đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Thời gian đóng góp ý kiến đến hết 30/3/2021, sau thời gian trên, nếu không có ý kiến thì xem như đồng thuận. 
Các ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Sở VH, TT và DL (thông qua Bảo tàng – Thư viện tỉnh) số 26, đường Trương Công Xưởng, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An hoặc qua mail: tvsvhttdl@longan.gov.vn, để tổng hợp.Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang