Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 563699

 Văn bản dự thảo

Góp ý dự thảo Đề án Quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Loại văn bản: Đề án Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/10/2022
Trích yếu:
Quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung:
Sở VH, TT và DL đề nghị các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Bizman Sài Gòn; Công ty TNHH Quảng cáo Thanh - Tiền Giang; Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Hải Vân có ý kiến đóng góp bằng văn bản vào dự thảo nêu trên (đính kèm dự thảo).
Ý kiến góp ý gửi về Sở VH, TT và DL (theo địa chỉ: Bà Phan Thị Ngọc Niềm, Chuyên viên Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, số điện thoại: 0349578147, email: niemttn@longan.gov.vn), trước ngày 28/10/2022 (thứ Sáu), để Sở VH, TT và DL tổng hợp trước khi trình UBND tỉnh. Nếu hết thời hạn nêu trên, Sở VH, TT và DL không nhận được văn bản góp ý, xem như các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã nhất trí với nội dung của dự thảo.
Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:
2702_gop y du thao De an Quy hoach cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời 2021-2030, 2045.pdf
Văn bản hết hạn góp ý!

 Danh sách các góp ý

Danh sách các góp ý
GÓP Ý KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 206/QĐ-TTGmCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch12/04/2021

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tại Công văn số 1534/UBND-VHXH, ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Long An (Sở VH, TT và DL) đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (đính kèm dự thảo Kế hoạch).
Để có cơ sở trình UBND tỉnh ký ban hành kế hoạch, Sở VH, TT và DL kính đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Thời gian đóng góp ý kiến đến hết 30/3/2021, sau thời gian trên, nếu không có ý kiến thì xem như đồng thuận. 
Các ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Sở VH, TT và DL (thông qua Bảo tàng – Thư viện tỉnh) số 26, đường Trương Công Xưởng, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An hoặc qua mail: tvsvhttdl@longan.gov.vn, để tổng hợp.Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​