Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 571979

 Văn bản dự thảo

Góp ý dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An giai đoạn I (2022 – 2027) và tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản: Đề án Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/10/2022
Trích yếu:
Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An giai đoạn I (2022 – 2027) và tầm nhìn đến năm 2030
Nội dung:
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tham mưu xây dựng dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An giai đoạn I (2022-2027) và tầm nhìn đến năm 2030. Để thống nhất các nội dung của dự thảo trước khi trình UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết (đính kèm dự thảo Nghị quyết).
Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Sở VH, TT và DL (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh) trước ngày 26/10/2022 (thứ Tư), để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, Sở VH, TT và DL không nhận được văn bản góp ý, xem như các đơn vị đã thống nhất với nội dung của dự thảo Đề án nêu trên.
Trân trọng./.
Tài liệu đính kèm:
2594_SVHTTDL-TTVHNT_13-10-2022_Cong van lấy y kien các sở, ngành.Thien.signed.pdf
Văn bản hết hạn góp ý!

 Danh sách các góp ý

Danh sách các góp ý
GÓP Ý KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 206/QĐ-TTGmCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch12/04/2021

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tại Công văn số 1534/UBND-VHXH, ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Long An (Sở VH, TT và DL) đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (đính kèm dự thảo Kế hoạch).
Để có cơ sở trình UBND tỉnh ký ban hành kế hoạch, Sở VH, TT và DL kính đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Thời gian đóng góp ý kiến đến hết 30/3/2021, sau thời gian trên, nếu không có ý kiến thì xem như đồng thuận. 
Các ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Sở VH, TT và DL (thông qua Bảo tàng – Thư viện tỉnh) số 26, đường Trương Công Xưởng, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An hoặc qua mail: tvsvhttdl@longan.gov.vn, để tổng hợp.Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​