Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 559399

 Văn bản dự thảo

Góp ý dự thảo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Loại văn bản: Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2022
Trích yếu:
Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đề nghị các đơn vị nêu trên nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đính kèm dự thảo).
Thời gian nhận góp ý chậm nhất ngày 15/10/2022 gửi về Sở VH, TT và DL (đồng thời gửi file word về Phòng Quản lý du lịch, Email: pnvdlsvhttdl@longan.gov.vn), để tổng hợp báo cáo Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh. Sau thời gian trên, nếu Sở VH, TT và DL không nhận được văn bản góp ý của quý cơ quan xem như thống nhất với nội dung của dự thảo.
Rất mong sự quan tâm phối hợp của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố.
Trân trọng./.
Tài liệu đính kèm:
Ho so gui xin y kien.rar
Văn bản hết hạn góp ý!

 Danh sách các góp ý

Danh sách các góp ý
GÓP Ý KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 206/QĐ-TTGmCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch12/04/2021

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tại Công văn số 1534/UBND-VHXH, ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Long An (Sở VH, TT và DL) đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (đính kèm dự thảo Kế hoạch).
Để có cơ sở trình UBND tỉnh ký ban hành kế hoạch, Sở VH, TT và DL kính đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Thời gian đóng góp ý kiến đến hết 30/3/2021, sau thời gian trên, nếu không có ý kiến thì xem như đồng thuận. 
Các ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Sở VH, TT và DL (thông qua Bảo tàng – Thư viện tỉnh) số 26, đường Trương Công Xưởng, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An hoặc qua mail: tvsvhttdl@longan.gov.vn, để tổng hợp.Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​