Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 495833
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
ÔNG NGUYỄN TẤN QUỐC ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHIỆM KỲ 2023-2028 ÔNG NGUYỄN TẤN QUỐC ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHIỆM KỲ 2023-2028

Sáng ngày 25/4/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (CĐCS Sở VH, TT và DL) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Đến dự đại hội có bà Trần Thị Cẩm Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh; ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Sở VH, TT và DL; cùng sự có mặt của 105 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) đại diện cho 301 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) thuộc Sở VH, TT và DL.

25-4-2025 CDVC tinh tang hoa chuc mung dai hoi.jpg 

CĐVC tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2023, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, CĐCS Sở VH, TT và DL đã thực hiện đạt và vượt 9 chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Ban Chấp hành CĐCS Sở VH, TT và DL luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CC, VC, NLĐ, ĐVCĐ, nhất là trong đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua. Công tác phát triển ĐVCĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng được CĐCS chú trọng; kết quả trong nhiệm kỳ phát triển mới 75 ĐVCĐ và giới thiệu cho Đảng ủy Sở xem xét bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho 64 ĐVCĐ ưu tú. Phong trào thi đua yêu nước từng bước được đổi mới, các phong trào thi đua thu hút đông đảo CB, CC,VC, NLĐ, ĐVCĐ hưởng ứng tham gia. Hàng năm, CĐCS Sở VH, TT và DL đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, năm 2016, 2018, 2022 được CĐVC tỉnh tặng giấy khen và năm 2021 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

25-4-2023 Dai bieu du hoi Dai hoi.jpg 

Đại biểu dự đại hội

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Sở VH, TT và DL tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn với 11 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đặt ra. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CB, CC, VC, NLĐ, ĐVCĐ; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng ủy, lãnh đạo Sở VH, TT và DL với CB, CC, VC, NLĐ, ĐVCĐ, góp phần giúp CB, CC, VC, NLĐ, ĐVCĐ và từng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

25-4-2023 BCH CDCS NK 2023-2028 ra mat dai hoi.jpg 

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, đại hội đã bầu 11 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Ban Chấp hành CĐCS Sở VH, TT và DL nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 9 đại biểu (8 chính thức và 01 dự khuyết) dự Đại hội IV CĐVC tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Quốc đắc cử Chủ tịch CĐCS Sở VH, TT và DL nhiệm kỳ 2023-2028.

25-4-2023 Doan dai bieu du dai hoi Cong doan cap tren.jpg 

Tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội CĐVC tỉnh

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Sở VH, TT và DL ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của CĐCS Sở VH, TT và DL. Đồng thời, ông Nguyễn Anh Dũng đề nghị BCH CĐCS Sở VH, TT và DL nhiệm kỳ mới tập trung bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Sở và Công đoàn cấp trên cụ thể hóa thành nội dung hoạt động hàng năm; chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương có liên quan đến hoạt động công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CB, CC, VC, NLĐ, ĐVCĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CC, VC, NLĐ, ĐVCĐ.

25-4-2023 tang qua cho uy vien BCH CDCS không tai cu.jpg 

Tặng quà cho ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2023
không tái cử

Tại đại hội, CĐCS Sở VH, TT và DL cũng đã ghi nhận sự đóng góp và tặng quà cho 10 Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Sở VH, TT và DL nhiệm kỳ 2015-2023 không tham gia tái cử./.

Nguyễn Ngọc Thanh


26/04/2023 9:00 SAĐã ban hànhApproved
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (1943 - 2023) KHỞI NGUỒN VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (1943 - 2023) KHỞI NGUỒN VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Sáng 27/02, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) Khởi nguồn và động lực phát triển.

Chủ trì Hội thảo là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa;  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Đoàn Minh Tuấn.

Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy đồng chủ trì. 

Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành trên cả nước nhằm nhìn lại và khẳng định nền tảng lý luận, giá trị, nguyên tắc cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam, từ đó tìm ra những định hướng, giải pháp góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Đề cương về văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Trường Chinh chấp bút soạn thảo, được thông qua vào tháng 02/1943. Đề cương là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa), cho thấy tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa. 

27-2-2023 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì đầu cầu Long An.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì
đầu cầu Long An

Trong suốt chiều dài lịch sử lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng văn hóa, xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH. Nền văn hóa mới mà Đảng ta hướng tới chính là nền văn hóa thuộc về nhân dân và do nhân dân xây dựng, phát triển vì cuộc sống lành mạnh, phong phú của nhân dân. Tại hội thảo, các đại biểu, khách mời có những tham luận, trao đổi, khẳng định giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. 

Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, Đề cương vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trên con đường hội nhập và phát triển. Ba nguyên tắc: Dân tộc, đại chúng, khoa học trong bản Đề cương về văn hóa Việt Nam từ năm 1943 đã được phát triển một cách liền mạch qua thời gian, trở thành những thông điệp mạnh mẽ về nhận diện nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hóa hôm nay. 

27-02-2023 Hội thảo tại Hà Nội được tổ chức gồm 2 phần.jpg

Hội thảo tại Hà Nội được tổ chức gồm 2 phần: Tham luận
và thảo luận bàn tròn

Trong thời gian qua, Long An luôn nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, đặc biệt là quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo cơ sở và động lực cho quá trình phát triển KT-XH.

Long An có 125 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó, có 21 di tích cấp quốc gia, 104 di tích cấp tỉnh, 5 di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ đó, Long An luôn gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn và phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa mà các thế hệ cha ông để lại. Trong những năm qua, nhiều di tích đã được trùng tu, phục hồi, tôn tạo bằng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia chống xuống cấp di tích của Trung ương và ngân sách của tỉnh. Đặc biệt, đối với những di tích đình, chùa, Long An đã huy động được hàng tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, từ sự đóng góp của nhân dân vào việc trùng tu, tôn tạo di tích./.

Theo Báo Long An online

https://baolongan.vn/hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-80-nam-de-cuong-van-hoa-viet-nam-1943-2023-khoi-nguon-va-dong-luc-a150429.html


27/02/2023 4:00 CHĐã ban hànhApproved
CHI BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP  ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP  ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 23/12/2022, Chi bộ Thể dục thể thao đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Công Hưng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng.

Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Điều lệ Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm văn Chương, Phó Bí thư Chi bộ Thể dục thể thao và sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ.

 26-12-2022 Đảng viên Nguyễn Công Hưng tuyên thệ.jpg

Đảng viên Nguyễn Công Hưng tuyên thệ

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Công Hưng đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Công Hưng hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

26-12-2022 trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Công Hưng.jpg 

Đồng chí Phạm văn Chương, Phó Bí thư Chi bộ Thể dục thể thao
 trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Công Hưng

Phát biểu tại Lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Phạm Văn Chương, Phó Bí thư Chi bộ Thể dục thể thao đề nghị đảng viên dự bị Nguyễn Công Hưng tiếp tục không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo lý tưởng, tôn chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và cơ quan, đơn vị; phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ Thể dục thể thao ngày càng phát triển./.

Lan Anh


26/12/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Sáng ngày 22/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL)  tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành VH, TT và DL với 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành trên cả nước. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Long An, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL; các đồng chí Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Tấn Quốc, Nguyễn Hoàng Công và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tham dự hội nghị.

22-12-2022 Phó Thủ tương Chinh phu Vu Duc Dam phat bieu chi dao hoi nghi.png 

Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL phát biểu
khai mạc hội nghị

Dai bieu du hoi nghi tai diem cau Ha Noi (hinh 1).png 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Năm 2022, Bộ VH, TT và DL bám sát nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên cả nước được tổ chức sôi nổi, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng kịp thời nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của nhân dân; các giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Sự kiện Seagames 31 tổ chức tại Việt Nam thành công tốt đẹp; đoàn thể thao Việt Nam thi đấu bằng tinh thần quyết tâm và đạt thành tích cao với 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng, xếp nhất toàn đoàn. Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch Covid-19; lượng khách du lịch nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt người và khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt người; doanh thu từ du lịch ước đạt 495.000 tỷ đồng.

22-12-2022 ong Nguyen Anh Dung chu tri tai diem cau Long An.jpg 

Đ/c Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL chủ trì
tại điểm cầu tỉnh Long An

Riêng ngành VH, TT và DL tỉnh Long An trong năm 2022 đã tổ chức nhiều hoạt động VH, TT và DL nổi bật. Tiêu biểu như tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan Cải lương toàn quốc – 2021, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 22 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trong và ngoài công lập trên cả nước tham dự với 27 vở diễn về nhiều đề tài khác nhau; tổ chức thành công Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An với 13 chuỗi hoạt động, sự kiện, đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách trong, ngoài tỉnh và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách, mang lại nhiều hiệu ứng xã hội, giúp du khách gần xa biết đến đất và người Long An, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, phát triển du lịch bền vững.

 22-12-2022 Pho Thu tuong Chinh phu Vu Duc Dam phat bieu.png

Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu
chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành VH, TT và DL đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành VH, TT và DL tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, giữ gìn, phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Quan tâm sâu sát và thực chất hơn nữa đến đội ngũ văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật bằng chế độ, chính sách cụ thể. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá, hiệu quả để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

 22-12-2022 Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Ba.jpg

Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ trao
Huân chương Lao động hạng ba cho Bộ VH, TT và DL

 Tại hội nghị, Bộ VH, TT và DL vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng ba của Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Bộ VH, TT và DL được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Ngọc Thanh


23/12/2022 10:00 SAĐã ban hànhApproved
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC KHỐI VĂN PHÒNG SỞ VĂN HÓA,  THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC KHỐI VĂN PHÒNG SỞ VĂN HÓA,  THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023

Chiều ngày 22/12/2022, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tổ chức Hội nghị Công chức năm 2023. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL; bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở VH, TT và DL; các Phó Giám đốc Sở: ông Nguyễn Tấn Quốc và ông Nguyễn Hoàng Công; ông Trần Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở; bà Bùi Phạm Hải Duyên, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân Sở; cùng lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Khối Văn phòng Sở.

22-12-2022 Dai bieu du hoi nghi cong chuc (hinh 2).jpg 

Đại biểu dự hội nghị

22-12-2022 Dai bieu du hoi nghi cong chuc (hinh 1).jpg 

Năm 2022, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu trên các lĩnh vực được giao. Công tác quản lý nhà nước về gia đình, VH, TT và DL từng bước được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý; công tác xây dựng, ban hành văn bản được chú trọng, đáp ứng tốt yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, lễ hội được tổ chức triển khai và phối hợp đồng bộ trong các cấp, các ngành, đảm bảo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất, nhất là việc đánh giá công nhận các danh hiệu văn hóa, từng bước khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở. Trong năm, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã tham mưu lãnh đạo Sở trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; tham mưu Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh tổ chức thành công các lễ kỷ niệm của tỉnh. Công tác phối hợp phát triển thể thao thành tích cao đạt thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc tế và khu vực như tham dự Seagames 31 tổ chức tại Việt Nam đạt 1 HCV điền kinh, 1 HCV bóng đá, 1 HCB bóng chuyền, 2 HCB và 1 HCĐ bơi lội; tham gia các giải thể thao vô địch quốc gia, vô địch trẻ quốc gia đạt 51 HCV, 55 HCB, 46 HCĐ; tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc đạt 5 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ; Đội Bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đạt hạng 3, Đội Bóng chuyền nam Lavie Long An đạt hạng 9 (trụ hạng thành công) tại Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia, vượt các chỉ tiêu đề ra.

 22-12-2022 ong Doan Van Vu bao cao tai hoi nghi.jpg

Ông Đoàn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH, TT và DL
báo cáo tại hội nghị

Công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch, tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người Long An và đầu tư xúc tiến du lịch được thực hiện tích cực, hợp tác chặt chẽ nhằm từng bước phục hồi phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19 thông qua việc phối hợp với các cơ quan báo, đài trong tỉnh thực hiện chuyên trang phóng sự quảng bá, xúc tiến du lịch Xuân Nhâm Dần, ghi hình các làng nghề và điểm đến nổi tiếng của tỉnh. Nhất là việc tổ chức thành công Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An với 13 chuỗi sự kiện, đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách trong, ngoài tỉnh và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách, mang lại nhiều hiệu ứng xã hội, giúp du khách gần xa biết đến đất và người Long An, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, phát triển du lịch bền vững. Trong năm 2022, lượng khách du lịch đến Long An khoảng 650.000 lượt người, trong đó, có 8.500 lượt khách quốc tế; doanh thu 325 tỷ đồng.

22-12-2022 Ba Nguyen Thi Thuy trao giay khen cong doan cho tap the.jpg 

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch CĐCS Sở VH, TT và DL trao
giấy khen cho Công đoàn bộ phận Khối Văn phòng Sở

Về hoạt động phong trào công đoàn, Công đoàn bộ phận Khối Văn phòng Sở đã quan tâm phối hợp với lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn (CB, CC, NLĐ, ĐVCĐ); tổ chức thăm hỏi CB, CC, NLĐ, ĐVCĐ và người thân bị ốm đau, hiếu hỷ; tổ chức tặng quà tết, quà 8/3, quà 1/6, quà Tết Trung thu, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; tạo điều kiện cho CB, CC, ĐVCĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm, có 100% CB, CC, NLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 100% ĐVCĐ đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc và 100% nữ ĐVCĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", trong đó có 13 ĐVCĐ được Công đoàn cơ sở Sở VH, TT và DL tặng giấy khen; 100% nam ĐVCĐ hưởng ứng thực hiện tốt mô hình "Nam giới điểm 10", trong đó có 7 ĐVCĐ nam được Giám đốc Sở VH, TT và DL tuyên dương khen thưởng; 100% ĐVCĐ không vi phạm tệ nạn xã hội, thực hiện xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở.  

22-12-2022 ong Nguyen ANh Dung phat bieu chi dao hoi nghi.jpg 

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL
phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chủ động tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhất là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa. Tăng cường thực hiện kiểm tra thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi có thưởng, karaoke có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án phát triển thể thao thành tích cao, Đề án phát triển phong trào TDTT quần chúng và đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm thu hút các tiềm lực của xã hội cùng với ngân sách nhà nước để phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh. Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tốt thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 – 2025; triển khai đưa vào sử dụng bản đồ số tuyến điểm và cơ sở phục vụ du lịch và vận hành chính thức Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh.

 22-12-2022 ky ket hop dong trach nhiem.jpg

Chủ tịch CĐBP Khối Văn phòng Sở ký kết trách nhiệm
với lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua nội dung phát động phong trào thi đua và hợp đồng trách nhiệm giữa thủ trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ với Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Khối Văn phòng Sở năm 2023 nhằm triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy tắc ứng xử văn hóa công sở của cán bộ, công chức.

22-12-2022 Ba Nguyen Thi Thuy trao giay khen cong doan cho ca nhan.jpg 

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch CĐCS Sở VH, TT và DL trao
giấy khen cho cá nhân đạt thành tích trong hoạt động công đoàn

22-12-2022 ong Tran Minh Duc trao giay khen nu cong.jpg 

Ông Trần Minh Đức, UVBTV CĐCS Sở VH, TT và DL trao
giấy khen cho cá nhân đạt thành tích trong phong trào
"Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Dịp này, Công đoàn cơ sở Sở VH, TT và DL đã trao giấy khen cho tập thể Công đoàn bộ phận Khối Văn phòng Sở và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022./.

Nguyễn Ngọc Thanh


23/12/2022 10:00 SAĐã ban hànhApproved
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH  TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH  TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Từ ngày 05-07/12/2022, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cho 260 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai.

 07-12-2022 Ong Phan Đinh Trac, Truong ban Noi chinh Trung uong.png

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương
truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề "Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

07-12-2022 dai bieu du hoi nghi quan triet nghi quyet (hinh 1).jpg 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động
dự Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết

07-12-2022 dai bieu du hoi nghi quan triet nghi quyet (hinh 2).jpg 

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Ngọc Thanh


07/12/2022 2:00 CHĐã ban hànhApproved
ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRAO TẶNG  300 PHẦN QUÀ CHO GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRAO TẶNG  300 PHẦN QUÀ CHO GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

Vừa qua, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với mạnh thường quân trao tặng 300 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Bình An, Long Thạnh, Mỹ Phú, Nhị Thành, Tân Long, Tân Thành thuộc huyện Thủ Thừa; xã Lạc Tấn, Đức Tân, Nhựt Ninh (huyện Tân Trụ) và xã Thuận Mỹ (huyện Châu Thành). Mỗi phần quà trị giá 1.170.000 đồng, gồm tiền và hiện vật.

 05-12-2022 Trao quà cho gia đình khó khăn.jpg

Trao quà cho gia đình khó khăn

Ngoài ra, trong chuyến về nguồn trao tặng quà cho gia đình khó khăn tại các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Salon tóc Quốc ở Phường 3, thành phố Tân An đã tham gia cắt tóc miễn phí cho người dân tại các nơi đoàn đến trao quà.

05-12-2022 Cắt tóc miễn phí cho người dân.jpg 

Cắt tóc miễn phí cho người dân

Thông qua hoạt động trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn lần này nhằm thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc chung tay chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn phần nào hỗ trợ, động viên để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống./.

Thu Vân – Kim Tuyền


05/12/2022 8:00 SAĐã ban hànhApproved
CỤM THI ĐUA TÂY NAM BỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2022  CỤM THI ĐUA TÂY NAM BỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2022 

Ngày 23/11/2022, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An, Cụm thi đua Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và triển khai công tác thi đua năm 2023. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ - ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL tỉnh Long An; đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở VH, TT và DL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 12 tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam Bộ.

 23-11-2022 PCT UBND tinh Pham Tan Hoa phat bieu khai mac.jpg

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An
phát biểu chào mừng hội nghị

 23-11-2022 toan canh hoi nghi tong ket thi dua Cum Tay Nam Bo.jpg

Đại biểu các tỉnh về dự hội nghị

Trong năm 2022, Cụm thi đua Tây Nam Bộ đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gia đình và du lịch thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các tỉnh đã tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL, sự lãnh đạo của địa phương, ngành VH, TT và DL các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam Bộ đã nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung giao ước thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được Bộ VH, TT và DL, Ủy ban nhân dân tỉnh giao với chất lượng và hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực gia đình, VH, TT và DL. Tiêu biểu như công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm, có những chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc và địa phương. Lĩnh vực thư viện ngày càng được củng cố, nâng cao chất lượng, số lượng bản sách, số lượng bạn đọc đến thư viện không ngừng tăng lên. Thể thao thành tích cao có bước phát triển, các môn thể thao thế mạnh được quan tâm đầu tư về điều kiện tập luyện kết hợp với huấn luyện kỹ thuật cao, từ đó đạt nhiều thành tích tốt tại các giải thể thao trong nước và quốc tế với 2.803 huy chương các loại. Công tác liên kết phát triển du lịch của các tỉnh trong Cụm thi đua được chú trọng và tăng cường; hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch được các địa phương tập trung triển khai thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy những mặt làm được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 nhằm đưa hoạt động của Cụm thi đua Tây Nam Bộ ngày càng phát triển mạnh.

23-11-2022 dai bieu phat bieu thao luan tai hoi nghi.jpg 

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH, TT và DL tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở VH, TT và DL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 12 tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam Bộ tập trung giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; đẩy mạnh phát triển du lịch phù hợp với điều kiện của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ưu tiên phát triển du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế bê tông hóa trong du lịch; chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động VH, TT và DL, nhất là chuyển đổi số du lịch để phát triển du lịch số, du lịch thông minh.

 23-11-2022 Truong phong dai  dien Bo VHTTDL phia Nam.jpg

Ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng
Bộ VH, TT và DL tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Cụm thi đua Tây Nam Bộ đã thông qua kết quả chấm điểm thi đua các lĩnh vực gia đình, VH, TT và DL năm 2022 của các đơn vị. Trên cơ sở số điểm và xếp hạng, Thường trực Cụm thi đua Tây Nam Bộ đề nghị Bộ VH, TT và DL tặng cờ thi đua xuất sắc cho Sở VH, TT và DL tỉnh An Giang, Sở VH, TT và DL tỉnh Vĩnh Long, Sở VH, TT và DL tỉnh Tiền Giang, Sở VH, TT và DL tỉnh Đồng Tháp; tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị có nhiều tiến bộ, đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động của ngành so với năm trước 2021 là Sở VH, TT và DL tỉnh Long An, Sở VH, TT và DL tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, các tỉnh trong Cụm cũng thống nhất thông qua dự thảo thang điểm thi đua, quy chế tổ chức hoạt động, nội dung ký kết giao ước thi đua và bầu ra Thường trực Cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2023 gồm Sở VH, TT và DL tỉnh Đồng Tháp làm Cụm trưởng, Sở VH, TT và DL tỉnh Trà Vinh làm Cụm phó thường trực và Sở VH, TT và DL tỉnh An Giang làm Cụm phó.

23-11-2022 Ky giao uoc thi dua nam 2023.jpg 

Lãnh đạo Sở VH, TT và DL; Sở VH và TT; Sở VH, TT, TT và DL 12 tỉnh
trong Cụm thi đua Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023

23-11-2022 Khen thuong to thu ky cua Cum thi dua Tay Nam Bo.jpg 

Ông Nguyễn Anh Dũng, Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ
trao giấy khen cho các thành viên Tổ thư ký

Dịp này, Cụm thi đua Tây Nam Bộ tặng giấy khen cho 3 thành viên Tổ thư ký Cụm thi đua Tây Nam Bộ đã có thành tích tốt trong công tác tham mưu điều hành hoạt động của Thường trực Cụm năm 2022./.

Nguyễn Ngọc Thanh


23/11/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
BẾ MẠC LIÊN HOAN CẢI LƯƠNG TOÀN QUỐC - 2021 BẾ MẠC LIÊN HOAN CẢI LƯƠNG TOÀN QUỐC - 2021

Sau 15 ngày diễn ra, với 27 vở cải lương của 22 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trong và ngoài công lập trên cả nước, Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 đã chính thức khép lại sau lễ bế mạc vào tối ngày 20/11/2022 tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ban Tổ chức đã trao 40 huy chương vàng, 53 huy chương bạc và 31 huy chương đồng cho các nghệ sĩ; 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 3 huy chương đồng cho các vở diễn. Hai vở cải lương Bên dòng Long Khốt của Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An, Đất liền và biển cả của Đoàn Cải lương Hải Phòng được Ban Tổ chức trao giải xuất sắc nhất liên hoan.

21-11-2022 Tiet muc van nghe be mac.jpg 

Lễ bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 được tổ chức
long trọng tại Đoàn NT cải lương Long An

Ông Nguyễn Sỹ Chức, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đánh giá điểm nổi bật của Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 chính là sự xuất hiện và tỏa sáng của nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó một số đơn vị nghệ thuật mạnh dạn đưa lực lượng trẻ đảm nhận toàn bộ các vai diễn làm chủ sân khấu. Nhiều vở diễn đạt chất lượng nghệ thuật cao, nội dung hấp dẫn, tập trung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu thương giữa những con người với nhau. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng nghệ sĩ ca diễn bị chênh phô, không rõ lời… làm vở diễn không thật sự được trọn vẹn.

21-11-2022 Doan nghe thuat CL Long An dat giai xuat sac 1.jpg 

Vở Bên dòng Long Khốt của Đoàn NT cải lương Long An
đạt giải xuất sắc nhất liên hoan

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng nội dung các vở diễn tại Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 có sự phong phú, đa dạng về đề tài, nhiều vở diễn mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất, lịch sử hào hùng, phong tục tập quán tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước được Hội đồng nghệ thuật liên hoan đánh giá cao. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị nghệ thuật, cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đầu tư cả về con người và vật chất cho các vở diễn, tập trung đào tạo kỹ thuật cho các diễn viên; tăng cường các vở diễn có nội dung mang ý nghĩa giáo dục về tư tưởng, thẩm mỹ, tinh thần nhân văn, yêu nước.

 21-11-2022 Huy chuong vang ca nhan tai Lien hoan CL toan quoc 2021.jpg

Ban Tổ chức trao huy chương vàng cho các nghệ sĩ

21-11-2022 trao 5 huy chuong vang cho cac vo dien.jpg 

Trao huy chương vàng cho các vở diễn

 21-11-2022 Doan nghe thuat CL Long An dat giai xuat sac.jpg

Trao giải vở diễn xuất sắc cho Đoàn NT cải lương Long An
và Đoàn Cải lương Hải Phòng

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tặng bằng khen cho 22 đơn vị nghệ thuật dự Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021./.

Nguyễn Ngọc Thanh


21/11/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
KHAI MẠC LIÊN HOAN CẢI LƯƠNG TOÀN QUỐC - 2021 KHAI MẠC LIÊN HOAN CẢI LƯƠNG TOÀN QUỐC - 2021

Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức, đã chính thức khai mạc vào tối ngày 05/11/2022 tại sân khấu Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An (thành phố Tân An, tỉnh Long An). Đến dự khai mạc có sự hiện diện của ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam;  ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và đông đảo khán giả, nghệ sĩ đại diện các đơn vị dự liên hoan.

06-11-2022 Tiết mục văn nghệ chào mừng liên hoan.jpg 

Tiết mục văn nghệ chào mừng liên hoan

Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 diễn ra từ ngày 05-20/11/2022, với 27 vở diễn của 22 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trong và ngoài công lập trên cả nước, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham dự. Hội đồng nghệ thuật liên hoan gồm 7 thành viên do Nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch hội đồng; cùng với NSND, TS. Bạch Tuyết; NSND Lê Huy Quang, Thư ký Tòa soạn Tạp chí Âm nhạc Việt Nam; NSND, Nhạc sĩ Thanh Hải; NSƯT Lê Chức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; NSƯT Trần Thắng Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; NSƯT Hồ Ngọc Trinh, Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật cải lương Long An. Theo PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các vở diễn tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc lần này có sự đa dạng về đề tài, phản ánh được hiện thực cuộc sống chiến đấu, lao động của nhân dân, góp phần vào việc đấu tranh, phê phán cái xấu, lan tỏa cái đẹp, tình yêu thương, thủy chung của con người, bồi dưỡng lòng nhân ái, vị tha với những giá trị chân, thiện, mỹ.

06-11-2022 Ban Tổ chức tặng hoa cho các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan.jpg 

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan
và Hội đồng nghệ thuật

 06-11-2022 Ban Tổ chức tặng hoa cho Hoi dong nghe thuat.jpg

Phát biểu khai mạc liên hoan, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật sân khấu cải lương nói riêng; là dịp để các văn nghệ sĩ, diễn viên cả nước được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, đam mê nghệ thuật của mình. Liên hoan cũng là cơ sở để các đơn vị nghệ thuật, các nhà quản lý tìm ra những nhân tố mới, những vở diễn hay có chất lượng.

06-11-2022 PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL phát biểu.jpg 

PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL phát biểu
 khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021

Ngay sau lễ khai mạc, mở màn phần thi diễn là đơn vị chủ nhà - Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An với vở cải lương Bên dòng Long Khốt của tác giả Nguyễn Toàn Thắng, chuyển thể cải lương và đạo diễn NSND, TS. Triệu Trung Kiên. Vở diễn ca ngợi chiến công của quân và dân khu vực Đồn Long Khốt trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, là lời tri ân, tưởng nhớ đến quân và dân Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ sự bình yên và chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Thu Mỹ, Hoàng Dư, Trần Minh, Trọng Tánh, Nam Thanh Phong, Ngân Cường, Vương Tuấn, Kim Ngà, Hồng Hạnh và các nghệ sĩ khác.

06-11-2022 Hình ảnh vở cải lương Bên dòng Long Khốt (hinh 1).jpg 

Hình ảnh vở cải lương Bên dòng Long Khốt của đơn vị
Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An

06-11-2022 Hình ảnh vở cải lương Bên dòng Long Khốt (hinh 2).jpg 

Từ ngày 06/11/2022, các đơn vị nghệ thuật sẽ lần lượt biểu diễn mỗi ngày 2 suất vào lúc 9 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút tại sân khấu Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An. Lễ bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20/11/2022./.

Nguyễn Ngọc Thanh


06/11/2022 9:00 SAĐã ban hànhApproved
ĐỨC HÒA: HỌP MẶT BAN LIÊN LẠC VÀ HẬU DUỆ GIẢI PHÓNG QUÂN LIÊN QUẬN HÓC MÔN - BÀ ĐIỂM - ĐỨC HÒA, CHI ĐỘI 12, CHI ĐỘI 15 TRUNG ĐOÀN 308 NGUYỄN AN NINH ĐỨC HÒA: HỌP MẶT BAN LIÊN LẠC VÀ HẬU DUỆ GIẢI PHÓNG QUÂN LIÊN QUẬN HÓC MÔN - BÀ ĐIỂM - ĐỨC HÒA, CHI ĐỘI 12, CHI ĐỘI 15 TRUNG ĐOÀN 308 NGUYỄN AN NINH

Ngày 01/11/2022, huyện Đức Hòa tổ chức họp mặt Ban liên lạc và hậu duệ Giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa, Chi đội 12, Chi đội 15 Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh. Ông Phan Nhân Duy, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An); ông Đỗ Thanh Hòa, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh); ông Nguyễn Đô Lương, Trưởng ban liên lạc Chợ Lớn Trung huyện, nguyên Chủ tịch UBND Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh); cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An, nguyên lãnh đạo, lãnh đạo huyện Đức Hòa, huyện Hóc Môn và hậu duệ Giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa tham dự.

01-11-2022 DUC HOA HOP MAT GIAI PHONG QUAN LIEN QUAN HOC MON - BA DIEM - DUC HOA ANH 1.JPG 

Đại biểu viếng Bia tưởng niệm khu di tích lịch sử - nơi thành lập
Giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa
(Đình Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa)

Cách đây 77 năm, ngày 01/11/1945, Giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa được thống nhất thành lập tại Đình làng Mỹ Hạnh (Đức Hòa, Long An) với nòng cốt là các đồng chí Tô Ký, Trần Văn Trà, Huỳnh Văn Một… Bên cạnh chiến đấu, Giải phóng quân liên quận còn làm công tác dân vận, xây dựng chính trị, vận động thống nhất các lực lượng vũ trang, phân hóa các lực lượng ô hợp. Sau 01 tháng ra đời, Giải phóng quân liên quận đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Chỉ sau vài năm thành lập, lực lượng Giải phóng quân liên quận đã nhanh chóng phát triển thành Chi đội 12, Chi đội 14, Chi đội 15, về sau là Trung đoàn 312, Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh. Các đơn vị này đã lập thành tích xuất sắc trên các mặt trận phục vụ kháng chiến, bám trụ giữ địa bàn, góp phần ngăn chặn hiệu quả quân địch từ nội đô Sài Gòn đánh chiếm ra các vùng ven và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có thời gian củng cố, xây dựng lực lượng kháng chiến lâu dài.

01-11-2022 DUC HOA HOP MAT GIAI PHONG QUAN LIEN QUAN HOC MON - BA DIEM - DUC HOA anh 2.JPG 

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Tri ân những hy sinh, mất mát của quân và dân hai huyện, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Đức Hòa - huyện Hóc Môn đã phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, vượt qua những khó khăn, thách thức, đóng góp tài năng, trí tuệ, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển.

01-11-2022 DUC HOA HOP MAT GIAI PHONG QUAN LIEN QUAN HOC MON - BA DIEM - DUC HOA anh 3.JPG 

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa phát biểu tại buổi họp mặt

Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của lực lượng Giải phóng quân liên quận, tri ân những hy sinh, mất mát của quân dân hai huyện Đức Hòa - Hóc Môn. Đây là dịp để các đại biểu thăm hỏi, động viên, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; nhắc nhỡ thế hệ trẻ trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương anh hùng./.

Nhã Phương


03/11/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
CẦN ĐƯỚC: TỔ CHỨC LỄ GIỔ LẦN THỨ 139 TỔNG LÃNH BINH NGUYỄN VĂN TIẾN CẦN ĐƯỚC: TỔ CHỨC LỄ GIỔ LẦN THỨ 139 TỔNG LÃNH BINH NGUYỄN VĂN TIẾN

Ngày 27/10/2022 (nhằm ngày mùng 03 tháng 10 năm Nhâm Dần), tại ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ, UBND huyện Cần Đước long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 139 ngày mất Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiến - Thủ lĩnh nghĩa quân đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc, huyện Tân Trụ, Ban hội hương các đình thần trong và ngoài địa phương, cùng đông đảo nhân dân đến dâng hương tưởng niệm.

28-10-2022 dâng hương tưởng niệm Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiến (hinh 3).jpg 

Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiến tham gia chống Pháp trong hàng ngũ nghĩa quân Nguyễn Trung Trực. Với lòng căm thù giặc cùng với võ nghệ cao cường, Nguyễn Văn Tiến nhanh chóng trở thành chỉ huy xuất sắc của nghĩa quân, được phong làm Chưởng Cơ điều khiển cánh nghĩa quân hoạt động ở vùng Tân An, Vàm Cỏ, Cần Đước, Cần Giuộc ngày nay. Sau khi Nguyễn Trung Trực mất, ông tiếp tục lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp trên địa bàn trải rộng từ Bình Hưng (nay là huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) đến Bà Rịa - Vũng Tàu, gây nhiều tổn thất cho giặc Pháp trong những ngày đầu chiếm đóng Sài Gòn - Gia Định. Trong một trận tập kích ở Bình Đăng, giặc Pháp bắt được ông và sau nhiều lần chiêu hàng không thành, chúng mang ông ra hành hình tại cầu Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ vào ngày 22/11/1883 (nhằm ngày mùng 03 tháng 10 năm Quý Mùi). Cảm kích trước khí tiết của người thủ lĩnh nghĩa quân, nhân dân trong vùng đã mang thi hài của ông an táng và lập đền thờ cách nơi giặc hành hình khoảng 300m; hàng năm tổ chức lễ giỗ trang trọng ghi nhớ công ơn của ông đối với công cuộc chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

28-10-2022 dâng hương tưởng niệm Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiến (hinh 2).jpg 

Lãnh đạo Sở VH, TT và DL, huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ
cùng đông đảo nhân dân đến dâng hương tưởng niệm
Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiến

28-10-2022 dâng hương tưởng niệm Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiến.jpg 

Di tích Mộ và đền thờ Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiến được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cần Đước trùng tu, tôn tạo khang trang./.          

Cẩm Tú – Hồng Phong


28/10/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
SỞ VH, TT VÀ DL LONG AN TỔ CHỨC HỌP MẶT NGÀY 20/10 SỞ VH, TT VÀ DL LONG AN TỔ CHỨC HỌP MẶT NGÀY 20/10

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức tour tham quan tuyến đường sông Vàm Cỏ đi qua thành phố Tân An và các huyện Tân Trụ, Bến Lức. Chương trình buổi họp mặt được diễn ra với 02 nội dung chính là họp mặt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và biểu dương khen thưởng Nam giới điểm 10 năm 2022.

24-10-2022 Họp mặt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.jpg 

Họp mặt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của những người phụ nữ Việt Nam và ghi nhận, biểu dương những đóng góp của toàn thể chị em trong việc góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn; gửi tới tất cả chị em tình cảm thân thương, quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tin tưởng đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An sẽ phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, tự tin vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, trở thành những người phụ nữ thành đạt, người mẹ, người vợ hạnh phúc, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

24-10-2022 Đoàn tham quan Khu công viên tượng đài Long An.jpg 

Đoàn tham quan Khu công viên tượng đài Long An "trung dũng
kiên cường, toàn dân đánh giặc" tại thành phố Tân An

Trong chuỗi chương trình, Đoàn tham quan Khu công viên tượng đài Long An "trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" tại thành phố Tân An; tham quan Hàng cau vua - Con đường hạnh phúc; viếng, thắp hương đền thờ Nguyễn Trung Trực – Khu di tích Vàm Nhựt Tảo tại huyện Tân Trụ và lên phà tại bến Nhựt Tảo – Long Cang xuôi dòng Vàm Cỏ Đông đến Khu du lịch Happyland – Bến Lức, dùng bữa trưa trên phà, giao lưu văn nghệ.

24-10-2022 Đoàn tham quan Hàng cau vua - Con đường hạnh phúc.jpg 

Đoàn tham quan Hàng cau vua - Con đường hạnh phúc tại
huyện Tân Trụ

Buổi họp mặt diễn ra đầm ấm, vui tươi và phấn khởi. Thông qua các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh để nữ cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác, góp phần cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Bên cạnh đó, hoạt động còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", gắn với Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra./.

Kim Thoa


24/10/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN QUANG PHONG GIỮ CHỨC VỤ  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN QUANG PHONG GIỮ CHỨC VỤ  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Vừa qua, Giám đốc Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An ông Trương Văn Sang trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Phong, Thư viện viện hạng III Phòng Nghiệp vụ Thư viện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Thư viện. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 14/10/2022.

PhongNhanQD.jpg 

Ông Trương Văn Sang, Giám đốc Bảo tàng – Thư viện tỉnh
trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Phong

Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Trương Văn Sang chúc mừng và đề nghị ông Trần Quang Phong tiếp tục cố gắng phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu đưa thư viện ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quang Phong cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bảo tàng – Thư viện tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Kim Tuyền


20/10/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
BẾ MẠC TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH TỈNH LONG AN NĂM 2022 BẾ MẠC TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH TỈNH LONG AN NĂM 2022

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Chương trình bế mạc diễn ra tại công viên TP.Tân An vào lúc 20 giờ ngày 21/9 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

21-9-2022 Chương trình nghệ thuật Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022.jpg 

Chương trình nghệ thuật Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch
tỉnh Long An năm 2022 có chủ đề "Long An - về miền sông nước
 hữu tình" được dàn dựng công phu

Đến dự lễ bế mạc có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đại biểu các tỉnh bạn.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An là hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 55 năm Long An được tặng 8 chữ vàng "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" cũng là sự kiện văn hóa lớn nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh. Sau 5 ngày diễn ra (từ ngày 17/9 đến 21/9) Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí. Các hoạt động thuộc khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch cũng đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách, mang lại nhiều hiệu ứng xã hội, giúp du khách gần xa biết đến đất và người Long An, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, phát triển du lịch bền vững.

Trong đó, Lễ hội ẩm thực - Làng nghề truyền thống gắn với Hội chợ triển lãm OCOP tỉnh Long An đã thu hút được khoảng 50.000 lượt khách tham quan (bình quân 10.000 lượt khách/ngày). Cuộc thi "Hoa khôi sông Vàm" đã tuyển chọn được gương mặt tiêu biểu đại diện cho sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh của người con gái Long An nói riêng và con gái Nam bộ nói chung. Và Hoa khôi sông Vàm năm 2022 được chọn làm Đại sứ thương hiệu của tỉnh, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh của vùng đất và con người Long An trong thời gian tới. 

21-9-2022 Phó Chủ tịch UBND tỉnh -  Phạm Tấn Hòa phát biểu bế mạc.jpg 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh -  Phạm Tấn Hòa phát biểu bế mạc
Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022

Thời gian qua, Long An không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm tạo đà bứt phá cho du lịch tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành Du lịch tỉnh đạt trên 20%/năm. Năm 2008, tổng các nguồn thu từ hoạt động du lịch chỉ đạt được 57 tỉ đồng, năm 2018 là hơn 560 tỉ đồng. Năm 2021, trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, doanh thu du lịch tỉnh đạt 180 tỉ đồng. Tính đến tháng 8/2022, ngành Du lịch tỉnh đã đón 300.000 lượt khách, với doanh thu 150 tỉ đồng.

Phát biểu bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đã đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của các tỉnh, thành bạn, các nhà tài trợ.

Tại buổi bế mạc, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 34 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tham gia tài trợ và đồng hành cùng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022.

 21-9-2022 Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho các tập thể.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa
trao bằng khen cho các tập thể

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 đã chính thức khép lại và mang theo nhiều kỳ vọng du lịch Long An sẽ có bước khởi sắc mới trong thời gian tới./.

DANH SÁCH 13 NHÀ TÀI TRỢ:

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Nhà đồng hành Kim cương.

2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Nhà đồng hành Kim cương.

3. Công ty TNHH Lavie – Nhà đồng hành Vàng.

4. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Nhà đồng hành Vàng.

5. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Nhà đồng hành Vàng.

6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Nhà đồng hành Vàng.

7. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Long An – Nhà đồng hành Bạc.

8. Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. HCM (HDBank) – Nhà đồng hành bạc.

9. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) – Nhà đồng hành bạc.

10. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Nhà đồng hành bạc.

11. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền – Nhà đồng hành đồng.

12. Công ty TNHH Hải Sơn – Nhà đồng hành đồng.

13. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Nhà đồng hành đồng

DANH SÁCH  7 NHÀ ĐỒNG HÀNH:

1. Tạp chí Nông thôn Việt

2. Công ty TNHH Một thành viên Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú

3. Tập đoàn Hoàn Cầu

4. Công ty TNHH Universe Media Vietnam.

5. Tập đoàn Trần Anh.

6. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông

7. Ban thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Long An.


Theo Báo Long An online

https://baolongan.vn/be-mac-tuan-van-hoa-du-lich-tinh-long-an-nam-2022-a141976.html


22/09/2022 8:00 SAĐã ban hànhApproved
XÂY DỰNG TỐT HƠN HÌNH ẢNH 'NGƯỜI LONG AN HIẾU KHÁCH, VĂN MINH, LỊCH THIỆP'  XÂY DỰNG TỐT HƠN HÌNH ẢNH 'NGƯỜI LONG AN HIẾU KHÁCH, VĂN MINH, LỊCH THIỆP' 

Ngày 17/9/2022, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được có bài phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch (VH - DL) tỉnh Long An năm 2022. Báo Long An trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được.

19-9-2022 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu
tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022

Kính thưa quý vị đại biểu, quý du khách và toàn thể nhân dân

Hôm nay, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần VH - DL năm 2022 với chủ đề Long An - Khát vọng sông Vàm. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển ngành Du lịch tỉnh nhà trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lễ khai mạc còn có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/9/1967 – 17/9/2022). Với giá trị cao quý đó và những tinh hoa, phong cảnh đã hình thành một Long An xinh đẹp, nghĩa tình, khác biệt, hấp dẫn và sẽ được lan tỏa, khắc họa đậm nét trong chuỗi hoạt động Tuần VH - DL này.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Trương Hòa Bình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, các phóng viên báo, đài trong và ngoài tỉnh về tham dự Lễ Khai mạc và đồng hành cùng Tuần VH - DL tỉnh Long An; xin gửi đến các đồng chí, người dân cùng toàn thể du khách những tình cảm chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất!

Kính thưa quý vị đại biểu, quý du khách và toàn thể nhân dân

Long An có vị trí giao thoa giữa vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giáp ranh TP.HCM, nằm trên tuyến du lịch quốc gia TP.HCM - Đồng bằng sông Cửu Long và tuyến du lịch xuyên Á, kết nối với Campuchia qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Chính vì thế, Long An có vị thế chiến lược quan trọng trong giao thương và du lịch.

Trong quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ cư dân nơi đây với đức tính cần cù, nhân hậu, thông minh, sáng tạo đã gầy dựng nên một bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, quý báu. Nổi bật là Di tích khảo cổ Bình Tả thuộc nền văn hóa Óc Eo, Di tích An Sơn của người cổ có niên đại 4.000 - 2.500 năm trước Công nguyên đã trường tồn và song hành với hơn 120 di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, danh thắng, khảo cổ khác,...Trong đó, phải kể đến 5 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 2 bảo vật quốc gia, 7 làng nghề truyền thống, trên 400 lễ hội còn duy trì và phát triển đến nay. Bên cạnh đó, dọc theo các địa bàn từ vùng hạ đến vùng biên giới, còn khá nhiều ngôi đình làng thờ cúng các bậc tiền hiền, hậu hiền, những người có công tiên phong biến rừng rậm, đồng hoang thành ruộng vườn, làng mạc.

Địa hình tỉnh Long An chia thành 3 khu vực chính: Khu vực phù sa cổ dọc biên giới, khu vực đồng bằng ngập nước và khu vực cửa sông Vàm Cỏ. Hệ thống sông ngòi, kênh, rạch khá dày với tổng chiều dài hơn 8.900km; sông lớn nhất chảy qua là sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây, hợp nhất thành sông Vàm Cỏ và đổ ra biển, ở cửa sông Soài Rạp. Lưu vực sông Vàm Cỏ hình thành nên tập quán sinh hoạt, nét văn hóa riêng, tô điểm cho sự phong phú của cư dân vùng sông nước, hội tụ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, cảnh vật yên bình cùng với hệ sinh thái động, thực vật đa dạng và đặc trưng. Dòng sông còn là nguồn bồi đắp phù sa phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương, làm nên bạt ngàn cánh đồng lúa trĩu bông, vườn cây say trái, rau màu xanh tươi,...

Đặc biệt, dòng sông Vàm Cỏ là chứng tích của những chiến công oanh liệt, oai hùng của một Long An "Trung dũng, kiên cường" trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm; là nguồn cảm hứng bất tận đã đi vào thơ ca, nhạc họa thời kháng chiến. Nói đến đây, trong lòng mỗi chúng ta có thể đang vang lên những giai điệu ngọt ngào, bất hữu được phổ nhạc từ thơ của Hoài Vũ: "Ở tận sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông - Anh mãi gọi với lòng tha thiết - Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông" hay là "Anh ở đầu sông em cuối sông - Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông",...

Và theo thời gian, những trầm tích văn hóa trên quê hương có dòng sông Vàm Cỏ được kết tinh, hình thành nét đặc sắc, riêng biệt rồi hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc, tạo dựng nên một nền văn hóa đa ngôn ngữ, giàu bản sắc, hiện hữu trong mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của người dân và được các thế hệ tiếp nối, gìn giữ, tôn tạo và phát huy. Chúng ta tự hào xem đó là nguồn lực vô giá, yếu tố quan trọng để mời gọi khách tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu và thu hút đầu tư; và là động lực vươn lên của tỉnh nhà trên con đường hội nhập và phát triển.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý du khách và toàn thể nhân dân

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nội dung Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh với nhiệm vụ: "Đẩy mạnh xã hội hóa, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình văn hóa, di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết với các tỉnh, thành trong khu vực", du lịch Long An đã từng bước phát triển, xây dựng hiệu quả sản phẩm đặc trưng là "Sông Vàm Cỏ trên nền cảnh quan sinh thái Đồng Tháp Mười và dịch vụ vui chơi, giải trí", thu hút ngày càng nhiều khách tham quan, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực không ngừng và nhằm phát huy những kết quả đạt được là sự kiện "Tuần VH - DL tỉnh Long An năm 2022" được tỉnh tổ chức lần đầu tiên và diễn ra từ ngày 17 đến 21/9/2022. Với chuỗi gồm 13 hoạt động đa dạng, phong phú, cùng thông điệp "Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn", Tuần VH - DL là cơ hội cho các khu di tích, điểm tham quan, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá các thương hiệu, sản phẩm.

Không chỉ trong thời gian của Tuần Văn hóa - Du lịch này mà xuyên suốt trong thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tăng cường quảng bá, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở ra hướng đi mới để đánh thức tiềm năng du lịch tỉnh nhà. Đặc biệt, sẽ xây dựng tốt hơn hình ảnh "Người Long An hiếu khách, văn minh, lịch thiệp'', tạo điều kiện mở rộng giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý du khách và toàn thể nhân dân

Trong những ngày tham dự Tuần VH - DL, quý vị đại biểu, du khách sẽ được tận hưởng những làn điệu đờn ca tài tử, tham quan những di tích lịch sử, văn hóa và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thưởng thức các món ăn đặc sản,... Đó chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thú vị và để lại nhiều kỷ niệm; qua đó, quý vị sẽ thấu hiểu thêm, yêu quý thêm "quê hương có vùng Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh, có dòng Vàm Cỏ chở nặng phù sa, thấm đượm tình đất, tình người Long An".

Và ngay thời khắc này, đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc", Lễ khai mạc Tuần VH - DL càng thêm trọng thể. Chúng ta - thế hệ hôm nay rất đỗi tự hào và tôn vinh những giá trị truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc, thành kính bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân đã đóng góp công sức, hy sinh xương, máu của mình để gầy dựng nên một Long An tươi đẹp, năng động, nghĩa tình, tràn đầy khát vọng vươn lên và phát triển mạnh mẽ như hôm nay.

Với tinh thần đó, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, tôi xin tuyên bố khai mạc Tuần VH - DL tỉnh Long An năm 2022 với chủ đề Long An - Khát vọng sông Vàm.

Kính chúc đồng chí, đồng bào, quý vị đại biểu, quý du khách mạnh khỏe - hạnh phúc. Chúc Tuần VH - DL thành công tốt đẹp. Chúc ngành Du lịch tỉnh nhà ngày một phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

(*Tựa đề do Tòa soạn đặt)

Theo Báo Long An online

https://baolongan.vn/xay-dung-tot-hon-hinh-anh-nguoi-long-an-hieu-khach-van-minh-lich-thiep-a141834.html


19/09/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
CHI BỘ BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỔ CHỨC  LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỔ CHỨC  LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện Quyết định số 1080-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, vừa qua, Chi bộ Bảo tàng – Thư viện đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Phạm Văn Huẩn.

 19-9-2022 Đảng viên mới Phạm Văn Huẩn đọc lời tuyên thệ trước Đảng kỳ.png

Đảng viên mới Phạm Văn Huẩn đọc lời tuyên thệ trước Đảng kỳ

19-9-2022 Trao quyết định cho đảng viên mới Phạm Văn Huẩn.png 

Trao quyết định cho đảng viên mới Phạm Văn Huẩn

Sau lễ kết nạp đảng viên mới, Chi bộ Bảo tàng – Thư viện có tổng số đảng viên là 36 người, trong đó có 4 đảng viên dự bị./.

Văn Ngọc Bích


19/09/2022 3:00 CHĐã ban hànhApproved
KHAI MẠC TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH TỈNH LONG AN NĂM 2022 'LONG AN - KHÁT VỌNG SÔNG VÀM'  KHAI MẠC TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH TỈNH LONG AN NĂM 2022 'LONG AN - KHÁT VỌNG SÔNG VÀM' 

Tối 17/9, Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm" long trọng diễn ra tại Công viên TP.Tân An, tỉnh Long An và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam – VTC1 và trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

17-9-2022 Quang cảnh Lễ khai mạc Tuần văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022.jpg 

Quang cảnh Lễ khai mạc Tuần văn hóa - Du lịch
tỉnh Long An năm 2022

Đến dự lễ khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; đại diện một số bộ, ban, ngành, lãnh đạo một số tỉnh, thành.

Về phía tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải; Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. 

17-9-2022 Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc (hinh 1).jpg 

17-9-2022 Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc (hinh 2).jpg

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc gồm 2 chương
"Long An muôn sắc đồng bằng" và "Khát vọng sông Vàm"
với nhiều tiết mục đặc sắc diễn ra trong 60 phút

Là cửa ngõ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội,… của khu vực, Long An được nhân dân cả nước biết đến với đôi dòng Vàm Cỏ đã đi vào thơ ca, âm nhạc; cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, nơi ghi dấu biết bao chiến công vang dội.

Trong quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ cư dân nơi đây đã để lại những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý báu, với 123 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 21 di tích cấp Quốc gia, 102 di tích cấp tỉnh, 5 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nhiều lễ hội và làng nghề truyền thống cùng những di sản văn hóa phi vật thể khác.

Ngoài ra, Long An có hệ sinh thái đặc trưng vùng ngập nước, nổi bật với các giá trị cảnh quan như rừng tràm, lau sậy, đầm sen, hoa súng, sông nước, vườn cây trái, những cánh đồng lúa, rau màu và nhiều loại động vật.

17-9-2022 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được.jpg 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tặng hoa cho các nhà tài trợ
trong lễ khai mạc

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là sự kiện có quy mô lớn, lần đầu tiên được Long An tổ chức, gắn với Kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/9/1967 - 17/9/2022). 

Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 17/9/2022 đến ngày 21/9/2022, với chuỗi 13 hoạt động đa dạng và phong phú gồm Lễ hội ẩm thực đường phố, Giao lưu đờn ca tài tử, Giao lưu các loại hình nghệ thuật dân tộc, Cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm, Famtrip,… cùng một số hoạt động thể thao: Giải marathon, Giao lưu bóng chuyền. 

17-9-2022  Long An có hệ sinh thái đặc trưng vùng ngập nước.jpg 

Long An có hệ sinh thái đặc trưng vùng ngập nước, nổi bật với
các giá trị cảnh quan rừng tràm là một điểm nhấn quan trọng
để thu hút du khách (Ảnh: Lê Tuấn Anh)

Với thông điệp "Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn", Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là cơ hội cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước.

Thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022, Long An giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách. 

17-9-2022 Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai mạc.jpg 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được kỳ vọng du khách sẽ có những kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Long An, được tận hưởng những làn điệu đờn ca tài tử, tham quan những di tích lịch sử, văn hóa và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thưởng thức các món ăn đặc sản để thêm yêu, thêm quý đất và người Long An. 

Sau chương trình khai mạc là chương trình bắn pháo hoa tầm thấp Kỷ niệm 55 năm Long An đón nhận 8 chữ vàng "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" và chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022./.

Theo Báo Long An online

https://baolongan.vn/khai-mac-tuan-van-hoa-du-lich-tinh-long-an-nam-2022-long-an-khat-vong-song-vam-a141767.html


18/09/2022 8:00 SAĐã ban hànhApproved
DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TỈNH LONG AN ĐƯỢC PHONG TẶNG TÁM CHỮ VÀNG  DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TỈNH LONG AN ĐƯỢC PHONG TẶNG TÁM CHỮ VÀNG 

Sáng 17/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương tại Công viên Tượng đài Long An (phường 5, TP.Tân An) nhân Kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/9/1967 - 17/9/2022).

17-9-2022 Lễ dâng hương được tổ chức tại Công viên Tượng đài Long An.jpg 

Lễ dâng hương được tổ chức tại Công viên Tượng đài Long An
"Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"

Dự lễ dâng hương có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang; lãnh đạo các cơ quan ban, bộ ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh bạn.

17-9-2022 Đại biểu dự lễ dâng hương.jpg 

Đại biểu dự lễ dâng hương

Về phía tỉnh Long An, dự lễ dâng hương có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ.

 17-9-2022 Dâng hoa lên tượng đài.jpg

Dâng hoa lên tượng đài

Cùng dự lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

17-9-2022 Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dâng hương.jpg 

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dâng hương
tại Công viên Tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"

 17-9-2022 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được dâng hương.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được
dâng hương trước tượng đài

17-9-2022 Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương.jpg 

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương

Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm; thể hiện lòng tôn kính, tri ân đối với các thế hệ cách mạng và nhân dân, từ đó khơi dậy lòng tự hào, sức mạnh nội sinh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ thế hệ cách mạng tiền bối, các Mẹ Việt nam Anh hùng, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

17-9-2022 Các đại biểu dành phút mặc niệm để tri ân và tưởng nhớ.jpg

Các đại biểu dành phút mặc niệm để tri ân và tưởng nhớ những người
đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc

Cách đây 55 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ ở vào giai đoạn phát triển sôi nổi và mạnh mẽ nhất, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ II họp ở miền Đông Nam bộ, ngày 17/9/1967, Long An vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc".

Danh hiệu cao quý ấy chính là kết tinh truyền thống của vùng đất Long An có bề dày lịch sử và văn hóa, có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm và đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là niềm vinh dự và tự hào lớn lao của quân và dân Long An, trở thành nguồn động viên to lớn cho chặng đường về sau, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của ngày hôm nay.

Dịp này, các đại biểu được tham quan, nghe thuyết minh về Công viên Tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" và cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương.

17-9-2022 Đại biểu tham quan công viên tượng đài (hinh 1).jpg

17-9-2022 Đại biểu tham quan công viên tượng đài (hinh 2).jpg

17-9-2022 Đại biểu tham quan công viên tượng đài (hinh 3).jpg

Đại biểu tham quan Công viên Tượng đài

Được dự lễ dâng hương, em Trần Thị Hoàng Yến - sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An bày tỏ: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc", em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Là thế hệ trẻ, được sống trong hòa bình, độc lập, em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng quê hương, để luôn xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước./.

Theo Báo Long An online

https://baolongan.vn/dang-huong-ky-niem-55-nam-ngay-tinh-long-an-duoc-phong-tang-tam-chu-vang-a141757.html


17/09/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG NHIỆM KỲ 2022-2025ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG NHIỆM KỲ 2022-2025

Chiều ngày 31/8/2022, Chi bộ Văn phòng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là Chi bộ thứ 8 trong 8 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) hoàn thành việc tổ chức đại hội. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Sở VH, TT và DL; đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở VH, TT và DL và 10 đảng viên Chi bộ Văn phòng.

31-8-2022 Đại biểu dự Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025.jpg 

Đại biểu dự Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trên lĩnh vực hành chính - quản trị, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, cải cách hành chính… Trong đó, Chi bộ đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội như có 100% đảng viên, công chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao; 100% đảng viên, quần chúng tham gia học tập quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm, Chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, 100% đảng viên và quần chúng đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" trở lên; bồi dưỡng, kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

31-8-2022 Đoàn Văn Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kiểm điểm Chi uy.jpg 

Đ/c Đoàn Văn Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kiểm điểm
Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Sở VH, TT và DL ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Văn phòng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới kịp thời xây dựng quy chế để đảm bảo hoạt động; nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, nhất là tích cực tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

 31-8-2022 ong Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Sở VH, TT và DL.jpg

Đ/c Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Sở VH, TT và DL
 phát biểu chỉ đạo đại hội

Sau 01 buổi làm việc, đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đoàn Văn Vũ tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên là đồng chí Hồ Thị Cẩm Vân.

31-8-2022 Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025.jpg 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025

31-8-2022 Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025.jpg 

Chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, qua đó nhằm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Chi bộ trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở VH, TT và DL đã đề ra./.

Nguyễn Ngọc Thanh


31/08/2022 7:00 CHĐã ban hànhApproved
HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG  VĂN PHÒNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG  VĂN PHÒNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Sáng ngày 27/8/2022, tại Hội trường Thống nhất - UBND tỉnh Long An diễn ra hội thao, hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2022). Hội thao, hội thi văn nghệ có 19 đoàn đến từ Văn phòng Tỉnh ủy Long An, Văn phòng UBND tỉnh Long An, Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng các sở, ngành tỉnh tham gia tranh tài ở các nội dung thi văn nghệ, nhảy bao bố tiếp sức và kéo co. Trong đó, Văn phòng các sở, ngành tỉnh thành lập 2 đoàn: Đoàn 1 gồm 11 đơn vị, do Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn và Đoàn 2 gồm 11 đơn vị, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn.

29-8-2022 Tiet muc thi van nghe cua Doan 2.jpg 

Tiết mục thi văn nghệ của Đoàn 2

29-8-2022  Doan 2 thi chung ket mon keo co.jpg 

Đoàn 2 thi chung kết môn kéo co

Kết thúc hội thao, hội thi văn nghệ, Văn phòng UBND tỉnh đạt giải nhất thi văn nghệ; Văn phòng HĐND và UBND huyện Cần Đước đạt giải nhất nhảy bao bố tiếp sức; Đoàn 2 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn) đạt giải nhất kéo co. Kết quả giải toàn đoàn, hạng nhất thuộc về Văn phòng UBND tỉnh; Đoàn 2 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn) đạt hạng nhì; Văn phòng HĐND và UBND huyện Cần Đước đạt hạng ba.

29-8-2022 Doan 2 dat giai ba thi nhay bao bo.jpg 

Ban Tổ chức trao giải môn nhảy bao bố tiếp sức

29-8-2022 Doan 2 dat giai nhat thi keo co.jpg 

Ban Tổ chức trao giải môn môn kéo co

29-8-2022 trao giải toàn doan cho cac doi thi.jpg 

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn

Hội thao, hội thi văn nghệ là dịp để cán bộ, công chức, viên chức khối Văn phòng gặp gỡ, giao lưu văn hóa, thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết và rèn luyện, nâng cao sức khỏe, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị. Theo Ban Tổ chức, hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 sẽ do đơn vị huyện Tân Trụ đăng cai tổ chức./.                                                                                           

Nguyễn Ngọc Thanh


29/08/2022 8:00 SAĐã ban hànhApproved
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Chiều ngày 19/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ngành VH, TT và DL 7 tháng đầu năm 2022. Lãnh đạo Sở VH, TT và DL; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

 19-8-2022 Dai bieu du hoi nghi.jpg

Đại biểu dự hội nghị sơ kết

Trong 7 tháng đầu năm 2022, ngành VH, TT và DL đã tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác gia đình, VH, TT và DL, nhất là việc triển khai thực hiện lộ trình mở cửa lại du lịch, các ngành dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh có tín hiệu khả quan, đạt kết quả cao. Công tác thông tin tuyên truyền cổ động, văn nghệ quần chúng, nghệ thuật chuyên nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; tạo ra nhiều sản phẩm, chương trình văn hóa nghệ thuật lành mạnh, chất lượng như tham gia đạt kết quả xuất sắc tại Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia, Hội thi Múa không chuyên toàn quốc và Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông; xây dựng và biểu diễn thành công các chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân, các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm; triển khai thực hiện thí điểm đưa cải lương và xiếc vào phục vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm tạo thêm điểm nhấn và thu hút du khách… Qua đó, tạo điều kiện cho người dân các địa phương được thưởng thức đa dạng sắc thái nghệ thuật vùng miền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của công chúng.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa và gia đình tập trung vào việc từng bước khắc phục tính hình thức, đánh giá công nhận các danh hiệu văn hóa một cách thực chất, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra phát huy vai trò trong việc kiểm tra trên lĩnh vực ngành quản lý và phối hợp kiểm tra liên ngành.

19-8-2022 ong Nguyen Tuan Kiet bao cao tinh hinh kiem tra.jpg 

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Chánh Thanh tra Sở báo cáo tình hình
thanh tra, kiểm tra 7 tháng đầu năm 2022

Thể thao thành tích cao phát triển, đạt thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc tế và khu vực ở một số môn thể thao thế mạnh như đạt 1 huy chương vàng (HCV) điền kinh, 1 HCV bóng đá, 1 huy chương bạc (HCB) bóng chuyền, 2 HCB và 1 huy chương đồng (HCĐ) bơi lội tại Seagames 31. Các đội thể thao tham gia thi đấu các giải vô địch quốc gia và giải vô địch trẻ quốc gia đạt thành tích xuất sắc như Đội Bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đạt hạng 3 tại Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia; Đội Bơi, lặn đạt 17 HCV, 16 HCB và 8 HCĐ tại Giải Bơi, lặn vô địch trẻ quốc gia… Ngoài ra, toàn ngành VH, TT và DL còn tập trung tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Long An lần thứ IX.

Công tác đầu tư xúc tiến du lịch được thực hiện tích cực, ngành du lịch tỉnh đã có kế hoạch và giải pháp nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19. Trong đó, Sở VH, TT và DL đã đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo, đài trong tỉnh thực hiện chuyên trang phóng sự quảng bá, xúc tiến du lịch nhân dịp Xuân Nhâm Dần; phối hợp công tác truyền thông Tuần Văn hóa – Du lịch Long An; phối hợp các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn hóa Thành ph Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng du lịch Sài Gòn tham gia chương trình trải nghiệm giới thiệu tuyến điểm du lịch Long An, khảo sát tuyến du lịch đường sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và du khảo, tọa đàm chủ đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch Long An… nhằm khai thác tour du lịch đường thủy, phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực. Theo báo cáo, khách du lịch đến Long An trong 7 tháng đầu năm 2022 khoảng 265.000 lượt người, trong đó khách quốc tế là 50 lượt người; doanh thu ước đạt 135 tỷ đồng.

 19-8-2022 ong Nguyen Tan Quoc bao cao cong tac chuan bi Tuan van hoa du lich.jpg

Ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL báo cáo
công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Long An

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa, phúc tra xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, nhất là hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, kinh doanh dịch vụ karaoke; quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo, thực hiện tháo gỡ quảng cáo rao vặt, chỉnh trang quảng cáo.

19-8-2022 y kien cua huyen Ben Luc.jpg 

Đơn vị huyện Bến Lức tham gia phát biểu tại hội nghị sơ kết

Tại hội nghị sơ kết, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 5 tháng cuối năm 2022 với các nội dung sau:

Về văn hóa và gia đình, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực di sản văn hóa nói chung, di tích nói riêng để tiếp thêm nguồn lực; đồng thời với việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các di tích để mời gọi đầu tư, làm cho các di tích thực sự là điểm đến, trở thành các khu, điểm du lịch phục vụ cho cả nhiệm vụ bảo tồn di sản gắn với tham quan, phát triển du lịch. Tiếp tục đánh giá thực chất Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; nâng chất các thiết chế văn hóa cơ sở và công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Hoạt động văn hóa, thư viện, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, không chuyên tập trung phục vụ tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ của đất nước và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân… Phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, giữ vững và công nhận mới 95% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; đạt 71,4% xã văn hóa nông thôn mới; tổ chức 120 suất biểu diễn nghệ thuật cải lương phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; 80 suất biểu diễn xiếc và 25 cuộc biểu diễn văn nghệ quần chúng.

19-8-2022 ong Nguyen Anh Dung phat bieu chi dao hoi nghi.jpg 

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH, TT và DL triển khai
một số nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022

Về thể thao, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao và Đề án phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động thể dục thể thao với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và hoạt động của các Liên đoàn, Hội thể thao. Phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt 33,9% số người thường xuyên luyện tập TDTT; 25,9% số hộ gia đình thể thao; 100% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; nâng cao thành tích thể thao thành tích cao, tập trung nguồn lực cho các bộ môn thế mạnh, đóng góp nhiều hơn cho các đội tuyển quốc gia.

Về du lịch, tiếp tục kêu gọi đầu tư khai thác dịch vụ tại các khu di tích lịch sử - văn hóa và công trình văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến Long An qua các kênh, các ứng dụng du lịch thông minh, đồng thời kết nối diễn đàn, hội thảo khoa học, xây dựng sản phẩm du lịch, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch. Tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022… Phấn đấu đến cuối năm 2022 đón khoảng 420.000 lượt khách du lịch, trong đó có 2.000 lượt khách quốc tế; doanh thu đạt 225 tỷ đồng./.                                                                                             

Nguyễn Ngọc Thanh


20/08/2022 11:00 SAĐã ban hànhApproved
HUYỆN THẠNH HÓA: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG NGÀNH VĂN HÓA VÀ  THÔNG TIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 HUYỆN THẠNH HÓA: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG NGÀNH VĂN HÓA VÀ  THÔNG TIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

UBND huyện Thạnh Hóa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngành văn hóa và thông tin 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

29-7-2022 Dai bieu du hoi nghi.jpg 

Đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành văn hóa và thông tin huyện đã kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa, phúc tra xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; rà soát, chấn chỉnh treo băng rôn, khẩu hiệu, lắp đặt pano tuyên truyền; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỷ niệm; duy trì củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, đội, nhóm hiện có. Qua đánh giá, ngành văn hóa và thông tin huyện đã hoàn thành trên 60% nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngành văn hóa và thông tin huyện cần có sự gắn kết với các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của nhân dân, trong đó lấy đội ngũ cán bộ, công chức làm tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tích cực chủ động liên hệ, tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị viễn thông trên địa bàn huyện đối với việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương. Đồng thời, tham mưu phát triển văn hóa du lịch gắn với sản phẩm, ngành nghề đặc trưng của địa phương; chủ trì phối hợp với các địa phương nằm trong lộ trình công nhận lại, công nhận mới xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2022 (các xã Thủy Đông, Thủy Tây, Thạnh Phước, Thạnh An, Tân Tây) xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trước tháng 10/2022...

29-7-2022 khen thuong 6 thang dau nam.jpg 

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2021

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021./.

Nguyệt Hằng


29/07/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THĂM, TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THĂM, TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ

Chiều ngày 27/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh ở xã Long Trì, huyện Châu Thành. Tại đây, ông Đoàn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Sở đã thay mặt đoàn ân cần thăm hỏi và chúc mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là điểm tựa tinh thần cho con cháu.

28-7-2022 tang qua Me VNHA.jpg 

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), nhằm chung tay làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa gia đình chính sách và người người có công với cách mạng./.

Kim Thoa


28/07/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ THỂ DỤC THỂ THAO NHIỆM KỲ 2022-2025 ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ THỂ DỤC THỂ THAO NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 25/7/2022, Chi bộ Thể dục thể thao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở.

 26-7-2022 Quang cảnh đại hội.jpg

Quang cảnh đại hội

Qua đánh giá của báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Thể dục thể thao đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện các văn kiện và xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của chi bộ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị (Phòng Quản lý thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao).

26-7-2022 Đại biểu dự đại hội.jpg 

Đại biểu dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Công ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Thể dục thể thao đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nêu lên những hạn chế chi bộ cần khắc phục và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới để chi bộ, chính quyền tập trung thực hiện.

26-7-2022 Đc Nguyễn Hoàng Công (bìa phải) chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ mới.jpg 

Đ/c Nguyễn Hoàng Công (bìa phải) chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ mới

Sau 1 buổi làm việc, Đại hội Chi bộ Thể dục thể thao đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Văn Chương giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và 3 Chi ủy viên là đồng chí Bùi Phạm Hải Duyên, đồng chí Trần Thị Ngọc Phượng, đồng chí Nguyễn Quốc Vũ./.

Lan Anh – Duy Ngọc


26/07/2022 10:00 SAĐã ban hànhApproved
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

Ngày 21 và 22/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

25-7-2022 Quang cảnh học tập Nghị quyếtTrung ương 5 khóa XIII.jpg 

Quang cảnh học tập Nghị quyếtTrung ương 5 khóa XIII

Tham gia học tập, cán bộ, đảng viên và người lao động được nghe chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trần Tuấn Anh truyền đạt; chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt. Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Tổng số cán bộ, đảng viên và người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII là 267 người./.

Văn Hoàng Quân


25/07/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THAM GIA HỘI THI CÔNG ĐOÀN CỤM 3 CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THAM GIA HỘI THI CÔNG ĐOÀN CỤM 3

Sáng ngày 23/7/2022, tại Cục thuế tỉnh Long An, Công đoàn Cụm thi đua số 3 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thi nấu ăn và trò chơi dân gian năm 2022. Hội thi thu hút sự tham gia của 10 Công đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số 3. Trong đó, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tham gia hội thi với 2 phần thi nấu ăn chủ đề "Bữa tiệc sum họp gia đình" và các trò chơi dân gian nhảy bao bố, bịt mắt đập heo, trở về tuổi thơ.

23-7-2022 thi nhay bao bo.jpg 

Đoàn viên Công đoàn thi trò chơi dân gian nhảy bao bố

23-7-2022 tro choi tro ve voi tuoi tho.jpg 

Đoàn viên Công đoàn thi trò chơi dân gian trở về tuổi thơ

23-7-2022 doi thi nau an so van hoa.jpg 

Đội thi nấu ăn của Công đoàn Sở VH, TT và DL

Hội thi được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022). Đây là sân chơi bổ ích, cơ hội để các Công đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát huy sự sáng tạo, khéo léo trong nấu ăn và rèn luyện, nâng cao sức khỏe qua các trò chơi dân gian.

23-7-2022 nhan giai nhi hoi thi cum 3.jpg 

Công đoàn Sở VH, TT và DL nhận giải nhì thi nấu ăn

23-7-2022 nhan giai nhi tro choi dan gian tro ve tuoi tho.jpg 

Công đoàn Sở VH, TT và DL nhận giải nhì trò chơi dân gian
trở về tuổi thơ

Kết thúc hội thi, Công đoàn Sở VH, TT và DL đạt giải nhì thi nấu ăn và trò chơi dân gian trở về tuổi thơ./.

Nguyễn Ngọc Thanh


25/07/2022 2:00 CHĐã ban hànhApproved
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 22/7/2022, Chi bộ Bảo tàng - Thư viện tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Trần Thị Thanh Thảo. Đồng chí Trương Văn Sang, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Bảo tàng– Thư viện, cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Ban Chấp hành Chi đoàn và toàn thể đảng viên trong Chi bộ đến dự.

Chương trình buổi lễ bao gồm những nội dung chính như công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đảng viên mới đọc lời tuyên thệ trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh, có sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Cuối cùng, Bí thư Chi bộ nêu nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên dự bị và phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, dìu dắt, giúp đỡ đảng viên mới.

 25-7-2022 Trao quyet dinh ket nap Dang Tran Thi Thanh Thao.png

Bí thư Chi bộ Bảo tàng – Thư viện trao Quyết định kết nạp đảng
cho đảng viên mới Trần Thị Thanh Thảo

Thay mặt Chi bộ Bảo tàng – Thư viện, đồng chí Trương Văn Sang, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Thị Thanh Thảo; đồng thời, dặn dò đảng viên mới tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người đảng viên, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, tích cực xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Lê Thị Kiều Hương


25/07/2022 2:00 CHĐã ban hànhApproved
CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHẬN GIẤY KHEN PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHẬN GIẤY KHEN PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 14/7/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 15-7-2022 dai bieu du hoi nghi.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đánh giá các mặt đạt được và mặt tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó, các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động năm; luôn bám sát Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên trong việc triển khai thực hiện và tổ chức hoạt động với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ đưa vào triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm như tiếp tục tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 giai đoạn 2; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm và chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

15-7-2022 nhan giay khen thi dua dot 1 nam 2022.jpg 

Công đoàn Sở VH, TT và DL nhận giấy khen phong trào thi đua
đợt 1 năm 2022

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức khen thưởng các phong trào thi đua ngắn ngày; đợt cao điểm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; Cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói không với tiêu cực; Cuộc thi trực tuyến Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt, xuất sắc.

15-7-2022 nhan giay khen hoc tap Bac.jpg 

Công đoàn Sở VH, TT và DL nhận giấy khen học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Với kết quả đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen thi đua đợt 1 năm 2022 do có thành tích tốt trong tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và chăm lo cho đoàn viên, người lao động; giấy khen thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021./.

Nguyễn Ngọc Thanh


15/07/2022 4:00 CHĐã ban hànhApproved
TÂN HƯNG: SƠ KẾT NGÀNH VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ  TRUYỀN THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TÂN HƯNG: SƠ KẾT NGÀNH VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ  TRUYỀN THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 08/7/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hưng tổ chức Hội nghị sơ kết ngành Văn hóa, Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng – Phan Hòa Nông đến dự.

09.07.2022 Tan Hung so ket nganh Van hoa, Thong tin va Truyen thong 06 thang dau nam (Anh 1).jpg 

Quang cảnh hội nghị sơ kết

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công nhận 54/54 ấp, khu phố văn hóa năm 2021 và đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh công nhận 67 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm giai đoạn 2017-2021. Toàn huyện có 12.599 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 99%; 127/127 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 54/54 ấp, khu phố văn hóa triển khai đăng ký giữ vững danh hiệu văn hóa; 7 xã đăng ký giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; thị trấn giữ vững danh hiệu văn minh đô thị; xã Vĩnh Lợi đăng ký xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VI; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin cũng đã tổ chức 12 cuộc kiểm tra tập trung vào các đối tượng bán lưu động các sản phẩm văn hóa, tổ chức quảng cáo, hoạt động karaoke trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đã nhắc nhở các cơ sở khắc phục, cam kết thực hiện tốt các quy định pháp luật, nhất là thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kinh doanh… Tại hội nghị, đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc ở địa phương trong quá trình triển khai thực nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, phong trào xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, chuyển đổi số để hội nghị đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

09.07.2022 Tan Hung so ket nganh Van hoa, Thong tin va Truyen thong 06 thang dau nam (Anh 2).jpg 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng – Phan Hòa Nông đề nghị
ngành Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện chú trọng
công tác chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng – Phan Hòa Nông ghi nhận những kết quả mà ngành Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, ông cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị ngành Văn hóa, Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện trong thời gian tới như tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử game bắn cá; tháo gỡ các biển quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường, tuyến lộ; đặc biệt phải quan tâm, chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số./.

Duy Phước


12/07/2022 5:00 CHĐã ban hànhApproved
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang